Vil du lære mer om barns ulike tilhørigheter?

I dette emnet belyses barns lek, kulturkommunikasjon og estetiske uttrykksmåter fra en interseksjonell synsvinkel. Du lærer å legge til rette for praksiser som fremmer tilhørighet til en mangfoldig barnegruppe.

Published Endret

Jente maler

Det er et frittstående emne på 15 studiepoeng, som undervises i høstsemesteret.

Dette lærer du

Etter å ha tatt dette emnet har du kunnskap om nyere forskning på barns tilhørigheter, lek, kultur, samspill og verdier. Du kan legge til rette for praksiser som fremmer tilhørighet til en mangfoldig barnegruppe, og du kan omsette begreper for kvalitet, kommunikasjon og bærekraft til handling.

Du får:

  • spesialisert og forskningsbasert kunnskap om barnehagen som flerkulturell møteplass med rom for ulike livssyn
  • forskningsbasert kunnskap om barns utvikling av og ulike vilkår for verbal og visuell tekstkompetanse
  • vitenskapelig kunnskap om barns ulike måter å kommunisere på, deres estetiske og språklige kompetanser og muligheter for medvirkning, samt hvordan disse kan fremmes

Du kan kritisk analysere og diskutere perspektiver på barns ulike måter å kommunisere og medvirke på. Du lærer også å analysere og kommunisere relevante faglige problemstillinger og dilemmaer knyttet til barns perspektiver.

Fullstendig emnebeskrivelse MBV 125

Dette emnet kan inngå som del av Master i barnehagevitenskap.

Arbeidsformer

Hovedarbeidsformene i dette emnet vil være seminar, forelesninger, faglige diskusjoner individuelle litteraturstudier og refleksjon over andres og egne skriftlige tekster, skriftlige og estetiske arbeider og presentasjoner. Studiet er organisert som samlinger med arbeidsmåter som krever høy grad av aktiv deltakelse og refleksjon. Samlingene er derfor obligatoriske (70%).

Vurdering for læring vektlegges underveis i studieforløpet. Det innebærer både egenvurdering, studenters hverandrevurdering og vurdering og veiledning fra faglærere.

Søknad og opptak

Universitetet i Stavanger regner med å ha ledige studieplasser på dette emnet høsten 2022, og ønsker å gjøre barnehagelærere i universitets nærområde oppmerksomme på denne muligheten til å øke formalkompetansen innen et viktig fag.

Det er mulig å søke opptak til enkeltemner via Søknadsweb fra ca. 15. juni, med søknadsfrist 1. august. Første-mann-til-mølla-prinsippet gjelder for opptaket. Vi gjør oppmerksom på at det kan være plassbegrensning for opptak til emnet.

Dersom du er interessert i å ta dette emnet til høsten anbefaler vi at du tar kontakt med studieprogramleder Margrethe Jernes eller emneansvarlig Kirsten Halle for mer informasjon og avklaringer vedrørende søknad og opptak.

Les mer om det å studere enkeltemner ved UiS.

Rådgiver
51832948
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IBU
Førsteamanuensis i pedagogikk
51833511
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Dosent i musikk
51833472
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning