Vil du lære mer om hvordan barn utvikler språk?

Videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring er på masternivå og tilbys i to varianter: Du kan studere nettbasert eller samlingsbasert. Emnet kan ved søknad bli godskrevet som profil 3 i masterutdanningen Barnehagevitenskap.

Published Endret

Kvinnelig barnehageansatt hjelper liten jente i barnehage med et kunst- og håndverksprosjekt
Foto: Marie von Krogh

I studiet vil studentene få forskningsbasert kunnskap om barns språkutvikling og språklæring, barn med språklige utfordringer, arbeid med flerspråklige barns språkutvikling, kvalitet i barnehagens språkarbeid og inkludering. Studentene skal bli i stand til å vurdere og analysere egen praksis for å iverksette tiltak og utvikle barnehagens pedagogiske praksis i møte med hvert enkelt barn og barnegruppa som helhet. 

Studiet tilbys barnehagelærere/førskolelærere som arbeider i barnehagen. Studiet gjennomføres på deltid over 1 år, og kan søkes innpasset i Master i barnehagevitenskap ved Universitetet i Stavanger. 

Søknad og opptak

Universitetet i Stavanger regner med å ha ledige studieplasser på dette emnet høsten 2022, og ønsker å gjøre barnehagelærere oppmerksomme på denne muligheten til å øke kompetansen samtidig som du jobber.

Det er mulig å søke opptak til enkeltemner via Søknadsweb fra ca. 15. juni, med søknadsfrist 1. august. Første-mann-til-mølla-prinsippet gjelder for opptaket. Vi gjør oppmerksom på at det kan være plassbegrensning for opptak til emnet.

Dersom du er interessert i å ta dette emnet til høsten anbefaler vi at du tar kontakt med studieprogramleder Margrethe Jernes eller emneansvarlig Kirsten Halle for mer informasjon og avklaringer vedrørende søknad og opptak.

Les mer om det å studere enkeltemner ved UiS.

Lurer du på noe?

Rådgiver
51833556
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Rådgiver
51833145
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF