Hopp til hovedinnhold

Bachelor i dans

Ønsker du en utfordrende og spennende danseutdanning? Vil du utvikle din kunstneriske og dansetekniske kompetanse, og etablere deg som utøvende dansekunstner? Bachelor i dans gir deg muligheten!

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

3 år

Antall studieplasser

20

Studiepoeng

180

Utveksling

5. semester

Søknadsfrist

15. desember

Bachelor i dans forbereder deg til et profesjonelt yrkesliv som utøvende og medskapende dansekunstner, og har hovedfokus på moderne dans og samtidsdans.
Som søker må du dokumentere dine kunstneriske kvalifikasjoner og ferdigheter ved praktiske prøver i samtidsdans, klassisk ballett og improvisasjon.
Opptaksprøver 2022

Opptaksprøvene til Bachelor i dans finner sted i uke 8, både i Stavanger og i Oslo. Du velger det prøvestedet som passer best for deg. Valg av prøvested gjør du i det elektroniske følgeskjemaet.

Stavanger

23. - 24. februar

Oslo

26. - 27. februar

Utøvende studium med fokus på samtidsdans

Bachelor i dans er en treårig utdanning som forbereder deg til et profesjonelt yrkesliv som utøvende og medskapende dansekunstner, eller til videre studier innen dans.

Lone Eivindsdottir på avgangsforestilling i dans, 2019. Foto: Marie von Krogh
Studiet kan også bygges på med praktisk-pedagogisk utdanning for å kvalifisere til å bli danselærer. Studiet er rettet mot søkere med bakgrunn i dans, fra videregående skole eller tilsvarende. Foto: Marie von Krogh

Samtidsdans

Studieprogrammet har hovedfokus på samtidsdans, og omfatter både praktiske og teoretiske emner som gir deg et helhetlig læringsutbytte. Et høyt kunstnerisk nivå er målet for utdanningen. Som student møter du et bredt spekter av arbeidsformer fra daglig trening i danseteknikk til forelesning, prosjekt- og forestillingsarbeid. Du får fordype deg i repertoar, improvisasjon og koreografi, samt bevegelsesanalyse og alternativ trening med lærere både fra Norge og utlandet. I teknikk har ulike tilnærminger innen samtidsdans hovedvekt, mens klassisk ballet er et viktig støttefag. I tillegg tilbys det kurs i andre relevante genre innenfor scenisk dans, som, for eksempel, jazzdans og hip hop.

Dansestudenter får god kjennskap til internasjonale dansemiljøer gjennom utveksling og utstrakt besøk av gjestelærere og koreografer.

Undersøkelse og refleksjon

Refleksjon og det å være undersøkende er gjennomgående for studiet. Kjennskap til forskjellige utøverpraksiser i samtidsdansfeltet er med på å utvikle studenten til å bli en selvstendig dansekunstner. Du vil utfordres på evnen til refleksjon og analyse i alle emner. I teori fagene er det fokus på dans i kontekst både historisk og samfunnsmessig, koreografisk og estetisk analyse, treningslære, innføring i artistic research, og arbeidslivskunnskap.

Internasjonale gjestekoreografer

I studiet arbeides det med kunstnere/gjestekoreografer av høy internasjonal kvalitet. Studentene har stor forestillingsvirksomhet knyttet til utøving og skaping i løpet av sine 3 år. Du får være med i flere prosjekter og forestillinger i fakultetets Black box og på ulike scener i Stavanger regionen.

Immersive Theatre var en danseforestilling som ble holdt på Tou Scene høsten 2018. Foto: Marie von Krogh
Fra forestillingen Immersive Theatre som fant sted på Tou Scene i 2018. Studentene har stor forestillingsvirksomhet knyttet til utøving og skaping i løpet av sine 3 år. Foto: Marie von Krogh

Individuell oppfølging i et tverrfaglig miljø

Studentene får tett oppfølging av de faglige ansatte, og veiledning og vurdering er gjennomgående i alle emner. Studiemiljøet er tverrkunstnerisk sammensatt og åpner for samarbeid med musikkstudenter innenfor flere sjangre.

Semester i utlandet

Dansestudenter får god kjennskap til internasjonale dansemiljøer gjennom utveksling og utstrakt besøk av gjestelærere og koreografer. Studiet har en internasjonal profil med ansatte fra flere land og utvekslingsstudenter fra Europa og USA.

I femte semester blir studentene oppfordret til å dra på utveksling. Studenter som ikke ønsker å reise ut under det internasjonale semesteret, gjennomfører et egendefinert prosjekt ved UiS eller et annet sted.

Flotte fasiliteter

Fakultet for utøvende kunstfag holder til i spesielt tilrettelagt lokaler i Bjergsted Park hvor studentene har tilgang til flere dansestudio, garderober med dusj, forelesnings- og møtelokaler, black box, konsertsal, IKT rom, universitetsbibliotek med filial spesialisert på musikk og dans, og kantine. Det finnes også nybygde studentboliger på campus.

Hva kan du bli?

Studiet forbereder deg til et yrkesliv som dansekunstner eller til videre studier innen dans eller relaterte fag. Med et tilleggsår i Praktisk- pedagogisk utdanning (PPU) er du kvalifisert til å arbeide som dansepedagog.

Etter fullført studium tildeles kandidatene graden Bachelor i dans, som gir adgang til utøvende masterstudier i Norge eller i utlandet.

Hoang Vy Le har tatt Bachelor i dans ved Fakultet for utøvende kunstfag, og ble tildelt Bjønnes-stipend da hun gikk ut våren 2020. Nå går Vy videre på PPU i utøvende og skapende kunstfag.

Hva lærer du?

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å

Kunnskap 

 • ha utøverkunnskap som gjør kandidaten i stand til å undersøke, utøve, skape og formidle dans på et profesjonelt nivå 
 • kunne kommunisere muntlig og skriftlig omkring dansekunst, både overfor fagmiljø, publikum og samfunnet for øvrig 
 • kunne delta i diskurser som fører til forandring og nyutvikling i fagfeltet 

Ferdigheter 

 • arbeide med dans innen ulike kontekster som har relevans i samtiden, dette gjelder både det utøvende og medskapende 
 • kunne materialisere og formidle sine kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå 
 • kunne ta ansvar for sin profesjonelle karriere ved å ha innsikt i og evne til å møte sitt fremtidige arbeidsfelt  

Generell kompetanse 

 • møte de krav som stilles til selvstendig tenkning og refleksjon i fagfeltet   
 • arbeide målrettet og selvstendig, alene og sammen med andre 

formidle den sceniske dansekunsten med en bevissthet om de krav som stilles til etikk og miljøhensyn

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester 

5. semester (høstsemesteret i 3. klasse) Det anbefales at alle studenter reiser til et internasjonalt miljø i dette semesteret.Studenter som ikke ønsker å reise ut under det internasjonale semesteret, gjennomfører et egendefinert prosjekt ved UiS eller et annet sted. Det er ønskelig at det alternative valgemnet BDA850 Egendefinert prosjekt, som ligger parallelt med internasjonalt semester, har en internasjonal dimensjon.     

 

Hvorfor et utenlandsopphold? 

Primært skal studenten ved utenlandsoppholdet videreutvikle seg som utøvende og medskapende dansekunstner. Et internasjonalt semester skal gi studenten mulighet til videre fordypning i forhold til det opprinnelige studiet ved UiS, men skal også gi muligheter for individuell spesialisering.Dansestudenter får god kjennskap til internasjonale dansemiljøer gjennom både egen utveksling, men også gjennom utstrakt besøk av gjestelærere og koreografer. Studiet har en internasjonal profil med ansatte som har internasjonal erfaring fra flere land, og det tas årlig opp innreisende utvekslingsstudenter for ett eller to semestre.  

 

Ordning for utvekslingen 

Semesteret organiseres som eget valgemne på 30 studiepoeng. Innholdet i det internasjonale semesteret ved en annen institusjon skal ha en individuell læringsavtale (Learning agreement) som utgangspunkt for oppholdet. En slik læringsavtale erstatter søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet.Studenten må selv kvalitetssikre hvordan tilbudet fra vertsinstitusjonen egner seg sammen med sin egen progresjon og planlagte løp.Undervisningen studenten mottar kan også inneholde både teoretiske og praktiske/utøvende komponenter ut fra tilbudet som blir gitt ved den aktuelle institusjonen. I 5. semester er spesielt repertoar og forestillingsarbeid viktig. 

  

Søknadsprosess 

Fristen for å gi UiS beskjed om at man ønsker å reise på utveksling i påfølgende studieår er 1. februar. Fristen er lik enten man skal reise på utveksling høst- eller vårsemester. Dette gir man melding om gjennom Digital studentekspedisjon.Hver student kan sette opp to (2) institusjoner man ønsker å reise til og vil bli nominert til begge disse. De ulike mottakeruniversitetene har ulike søknadsprosedyrer, som man må gjøre seg kjent med. Mange av UiS sine partnere innenfor utøvende kunstfag benytter EASY som online-søknadsverktøy. I tilfeller hvor vi har mottatt flere søkere enn det er tilgjengelige plasser, kan partneruniversitetene i utlandet be UiS om å rangere søkerne. Dersom UiS blir bedt om å rangere søkerne, vil dette bli gjort på et faglig grunnlag. Antall søkere til det enkelte partneruniversitet vil derfor ha innvirkning på sjansen til å få på plass på ønsket studiested. Både søknader gjennom EASY og andre søknadsportaler skal inneholde en rekke vedlegg. Det kan være ulike krav ved ulike institusjoner, men som oftest kreves følgende:  

 • Video hvor du viser deg som dansekunstner  
 • Motivasjonsbrev 
 • Anbefalingsbrev fra lærer 
 • Kunstnerisk CV 
 • Karakterutskrift på engelsk (bestill på StudentWeb i god tid
 • Learning Agreement - HVIS de spør om det. En læringsavtale skal uansett skrives senere, dersom man får tilbud om plass 

 

Orienter deg nøye på institusjonenes hjemmesider for å se om de har egne bestemmelser angående søknadsprosessen og søknadsfrister. Disse har du som student ansvar for å følge opp. 

   

Kontaktinformasjon 

Ta kontakt med emneansvarlig for utveksling for faglig veiledning. Praktisk relaterte spørsmål om utveksling: 

musikk-dans@uis.noGenerelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

+
Utveksling
 • Alle land

  Statens Scenekunstskole

  OBS! På grunn av sin studieordning, kan Statens Scenekunstskole København (DASPA) vanligvis kun ta imot studenter innenfor dans i høstsemester i partallsår (det vil si 2022, 2024, 2026 osv.)

  Turku University of Applied Sciences

  Ved Turku University of Applied Sciences (TUAS) studerer man ved deres Arts Academy. Turku (eller Åbo på svensk) ligger på sørvestkysten av Finland.

  Iceland University of the Arts

  Iceland University of the Arts (IUA) i Reykjavik utdanner studenter med tanke på et internasjonalt arbeidsmarked. Kjerneverdiene til IUA er curiosity, understanding, and courage. OBS! Hvert tredje år tar LHI ikke imot innreisende utvekslingsstudenter (2021, 2024, 2027 osv.)

  Stockholms Konstnärliga Högskola

  Stockholms konstnärliga högskola (SKH) tilbyr utdanninger innenfor et bredt spekter av utøvende fag: Sirkus, dans, dansepedagogikk, film, media, opera og scenekunst.

  Artesis Plantijn University College Antwerpen

  Antwerpen er en nydelig by, med historie tilbake til middelalderen. Nærmeste storby er Brussel.

  Accademia Nazionale di Danza

  Accademia Nazionale di Danza i Roma ble grunnlagt i 1940 av den russiske ballettdanserinnen Jia Ruskaja (artistnavn med betydningen I am Russian).

  Fontys University of Applied Sciences

  "Fontys Dance Academy. A different place for special people." Med campus i byen Tilburg, en både kulturell og ikke minst internasjonal by, takket være alle de multinasjonale selskapene som er etablert der (Tesla, Sony, Schenker, Coca-Cola).

  Polytechnic Institute of Lisboa

  UiS har innenfor dans hatt gjensidig utvekslingsaktivitet med Instituto Politécnico de Lisboa, nærmere bestemt deres Escola Superior de Dança (ESD).

  Institute of Theatre, Barcelona

  The Conservatory of Dance ved Institute of Theatre ligger i Barcelona, i den autonome regionen Catalonia. Undervisningen er derfor på katalansk eller spansk.

  University of Chichester

  UiS har en avtale med Department of Dance ved University of Chichester. Her blir du en del av et community of dancers i den historiske og sjarmerende byen Chichester sør i England.

  Northern School of Contemporary Dance

  Northern School of Contemporary Dance (NSCD) ligger i Leeds. Det er stor konkurranse om de få plassene de har tilgjengelig for innreisende utvekslingsstudenter hvert semester.

  Music and Arts - University of the City of Vienna

  På tysk: Musik und Kunst - Privatuniversität der Stadt Wien (MUK). Universitetet, som ligger i sentrum av Wien, tilbyr studier innen musikk, dans og drama.

  Academy of Performing Arts in Bratislava

  I tillegg til dans og musikk tilbyr Academy of Performing Arts også utdanning innen teater og film/TV. Med sine over 1.000 studenter er den Slovakia sin største kunstneriske utdanningsinstitusjon.

  Konzervator Duncan centre

  Konzervator Duncan centre er den eneste institusjonen i Tsjekkia som tilbyr studier innen Contemporary dance, et seks (!) år langt studium.

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

 • Danmark

  Statens Scenekunstskole

  OBS! På grunn av sin studieordning, kan Statens Scenekunstskole København (DASPA) vanligvis kun ta imot studenter innenfor dans i høstsemester i partallsår (det vil si 2022, 2024, 2026 osv.)

 • Finland

  Turku University of Applied Sciences

  Ved Turku University of Applied Sciences (TUAS) studerer man ved deres Arts Academy. Turku (eller Åbo på svensk) ligger på sørvestkysten av Finland.

 • Island

  Iceland University of the Arts

  Iceland University of the Arts (IUA) i Reykjavik utdanner studenter med tanke på et internasjonalt arbeidsmarked. Kjerneverdiene til IUA er curiosity, understanding, and courage. OBS! Hvert tredje år tar LHI ikke imot innreisende utvekslingsstudenter (2021, 2024, 2027 osv.)

 • Sverige

  Stockholms Konstnärliga Högskola

  Stockholms konstnärliga högskola (SKH) tilbyr utdanninger innenfor et bredt spekter av utøvende fag: Sirkus, dans, dansepedagogikk, film, media, opera og scenekunst.

 • Belgia

  Artesis Plantijn University College Antwerpen

  Antwerpen er en nydelig by, med historie tilbake til middelalderen. Nærmeste storby er Brussel.

 • Italia

  Accademia Nazionale di Danza

  Accademia Nazionale di Danza i Roma ble grunnlagt i 1940 av den russiske ballettdanserinnen Jia Ruskaja (artistnavn med betydningen I am Russian).

 • Nederland

  Fontys University of Applied Sciences

  "Fontys Dance Academy. A different place for special people." Med campus i byen Tilburg, en både kulturell og ikke minst internasjonal by, takket være alle de multinasjonale selskapene som er etablert der (Tesla, Sony, Schenker, Coca-Cola).

 • Portugal

  Polytechnic Institute of Lisboa

  UiS har innenfor dans hatt gjensidig utvekslingsaktivitet med Instituto Politécnico de Lisboa, nærmere bestemt deres Escola Superior de Dança (ESD).

 • Spania

  Institute of Theatre, Barcelona

  The Conservatory of Dance ved Institute of Theatre ligger i Barcelona, i den autonome regionen Catalonia. Undervisningen er derfor på katalansk eller spansk.

 • Storbritannia

  University of Chichester

  UiS har en avtale med Department of Dance ved University of Chichester. Her blir du en del av et community of dancers i den historiske og sjarmerende byen Chichester sør i England.

  Northern School of Contemporary Dance

  Northern School of Contemporary Dance (NSCD) ligger i Leeds. Det er stor konkurranse om de få plassene de har tilgjengelig for innreisende utvekslingsstudenter hvert semester.

 • Østerrike

  Music and Arts - University of the City of Vienna

  På tysk: Musik und Kunst - Privatuniversität der Stadt Wien (MUK). Universitetet, som ligger i sentrum av Wien, tilbyr studier innen musikk, dans og drama.

 • Slovakia

  Academy of Performing Arts in Bratislava

  I tillegg til dans og musikk tilbyr Academy of Performing Arts også utdanning innen teater og film/TV. Med sine over 1.000 studenter er den Slovakia sin største kunstneriske utdanningsinstitusjon.

 • Tsjekkia

  Konzervator Duncan centre

  Konzervator Duncan centre er den eneste institusjonen i Tsjekkia som tilbyr studier innen Contemporary dance, et seks (!) år langt studium.

 • USA

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

Søknad og opptak

Slik søker du til Bachelor i dans

For å søke om opptak til studier ved Fakultet for utøvende kunstfag må du søke via lokal SøknadsWeb.

Alle søkere til Bachelor i dans må avlegge opptaksprøver over 2 dager. Prøvene arrangeres i uke 8, både på vår campus i Stavanger og i Oslo. Du velger prøvested i det elektroniske følgeskjemaet.

I artiklene under finner du alt du trenger å vite om opptakskrav og opptaksprøver i uke 8.

Når kan jeg søke?

SøknadsWeb er åpen fra 1. november til 15. desember.

 • Søk på ønsket studium i SøknadsWeb innen 15. desember
 • Husk at alle etterspurte søknadsdokument (vitnemål, karakterutskrift, eventuell språkdokumentasjon mm.) skal være lastet opp i SøknadsWeb innen søknadsfristen
 • På kvitteringssiden i SøknadsWeb, samt i kvitteringse-posten du mottar, finner du en lenke til et følgeskjema. I tillegg til dokumentopplastingen må skjemaet fylles ut og sendes inn innen søknadsfristen for at du skal bli invitert til opptaksprøver
 • Søkere til Bachelor i dans avlegger sine opptaksprøver i uke 8
 • Prøvene arrangeres i Stavanger (23. - 24. februar) og i Oslo (26. - 27. februar) - du velger prøvested i følgeskjemaet
 • Søkere som avlegger prøvene i Oslo må sende inn en video av sitt solomateriale innen fredag 18. februar. Aktuelle søkere vil motta en e-post fra saksbehandler med forklaring om hvor og hvordan video skal deles
 • Opptaksprøvene foregår over 2 dager
 • Dersom du blir funnet kvalifisert etter første prøvedag vil du gå videre til dag to. I tillegg til utøvende opptaksprøver vi det blir et intervju med deler av den faglige vurderingskommisjon og studieadministrasjon på dag 2
 • Alle søknader vurderes samlet i uke 9
 • Resultat på din søknad publiseres deretter i SøknadsWeb i løpet av uke 9 og 10
 • Husk å svare på tilbud og/eller venteliste i SøknadsWeb innen oppgitt frist

Hvem kan søke Bachelor i dans?

Alle søkere med norsk personnummer, samt søkere fra Norden, kan søke ordinært opptak via SøknadsWeb, så lenge opptakskravene er oppfylt.

Søknadsdokumenter - hva må du laste opp i SøknadsWeb?

 • Vitnemål og karakterutskrift med oppnådd generell studiekompetanse fra videregående skole
 • Eventuell dokumentasjon på språk - norsk og engelsk
 • Attester og referanser dersom ønskelig

Dersom ditt vitnemål fra videregående skole ligger i Norsk Vitnemålsdatabase (NVB) trenger du ikke å laste det opp i SøknadsWeb. Dersom videregående skole eller annen grunnlagsutdanning gjøres ferdig våren samme år som du søker opptak til, må bekreftelse fra skolen samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb.

Filformat

Vi ønsker at du bruker filformatet PDF. Alle vedlegg du laster opp skal være bilde av originaldokumentene dine (ikke skann inn kopier). Det kan bli iverksatt kontroll av originalvitnemål ved studiestart. 

Generelle opptakskrav 

For lavere grads studier som Bachelor i dans (180 studiepoeng), kreves det oppnådd generell studiekompetanse (GSK). I tillegg må du bli funnet kvalifisert etter avlagte opptaksprøver og intervju.

Språkkrav skal være oppnådd i henhold til UiS regelverk/Samordna Opptak.

Unntak for språkkrav gjøres på bakgrunn av dekanvedtak.

Realkompetanse 

Alternativt kan søkere fra 25 år og eldre, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Dette innebærer for eksempel all ervervet kompetanse samlet gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter eller annet. Realkompetansesøknader skal dokumenteres godt.

Språkkrav

På lavere grads studier ved Fakultet for utøvende kunstfag undervises det på norsk. Mangler du norsk og/eller engelsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du lese mer om hvordan du kan dekke kravet på Samordna Opptak sine nettsider.

Bestått utøvende opptaksprøve

Opptaksprøvene til det enkelte studium må være bestått for å bli vurdert for opptak.

For å få opptak til Bachelor i dans må du i tillegg til oppnådd generell studiekompetanse dokumentere dine kunstneriske kvalifikasjoner og ferdigheter gjennom opptaksprøver. Opptaksprøvene må være bestått for å bli vurdert for opptak. Blir du funnet kvalifisert etter de utøvende opptaksprøvene må du også gjennom et intervju.

Opptaksprøver våren 2022

Dersom du oppfyller de formelle kravene for opptak, har fylt ut følgeskjema og har lastet opp alle etterspurte dokument i SøknadsWeb innen fristen, vil du bli innkalt til utøvende opptaksprøver. Det blir gjennomført opptaksprøver til Bachelor i dans i både Stavanger og Oslo.

Stavanger - campus Bjergsted:

Onsdag 23. - torsdag 24. februar (uke 8)

Oslo - eksakt sted kommer :

Lørdag 26. - søndag 27. februar (uke 8)

Alle søkere som skal avlegge prøver i enten Stavanger eller i Oslo vil motta en invitasjon til prøvene på e-post 2 - 3 uker før prøvene tar til. Husk å bekrefte at du stiller på opptaksprøven ved å svare på invitasjonen som sendes deg.

Dersom du skulle være indisponert på prøvedagen(e) du blir invitert til, ber vi om at du gir oss melding om dette så snart som mulig.  

Hvordan gjennomføres opptaksprøvene?

Søkere må dokumentere sine kunstneriske kvalifikasjoner og ferdigheter ved praktiske prøver. Man må vise gode ferdigheter i samtidsdans, i klassisk ballett, improvisasjon, samt vise gode utviklingsmuligheter med tanke på det dansekunstneriske. Søkere som går videre til 2. runde skal også presentere en egenkomponert solo av 2-3 minutters varighet. Arbeidet skal presentere søkeren som utøver og det vektlegges også evnen til å være skapende.

Søkerne skal i det elektroniske følgeskjemaet levere et motivasjonsbrev hvor den enkelte skal begrunne hvorfor en søker denne utdanningen i dans. Motivasjonsbrevet vil bli vektlagt i vurdering av egnethet til studiet og vil danne grunnlaget for intervjusituasjonen. Søkeren vil gjennom intervjuet få anledning til å redegjøre for sin målsetting og motivasjon for studiet.

Intervju gjennomføres kun for søkere som blir funnet kvalifisert etter vurdering av de utøvende opptaksprøvene. Intervjuet gjennomføres på dag 2.

Husk!

Uavhengig av hvor du skal avlegge din opptaksprøve (Stavanger eller Oslo) må du huske å ta med egen musikk til din egenkomponerte solofremvisning (mobil, ipad, mac el.l. som har aux/jack uttak). Husk også klær og fottøy til de forskjellige danseklassene. 

Vi ønsker alle våre søkere velkommen til oss, og lykke til på prøvene! 

Fakultet for utøvende kunstfag publiserer viktige nyheter og aktuell informasjon om søknad og opptak i perioden hvor SøknadsWeb er åpen og frem til alle tilbud er publisert. 

Tilbud, avslag og ventelisteplass på søkt studie blir publisert i SøknadsWeb. Du mottar varsel på e-post når resultatene foreligger. Brev med svar på din søknad finner du under "Mine søknader".

Dersom du har spørsmål om ditt tilbud, avslag eller ventelisteplass kan du henvende deg til oss på e-post til musikk-dans@uis.no

Slik svarer du

Du takker ja eller nei til tilbudt studieplass eller ventelisteplass direkte i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

Har du avlagt eksamen i emner fra annet studiested kan du søke om å få disse innpasset i studiet du får opptak til. man kan ikke søke om innpass før man har fått studierett. Studieretter tildeles i begynnelsen av august. Du må derfor søke om opptak på ordinær måte via SøknadsWeb

For at kommisjonen skal gjøre riktige vurderinger av din søknad, er det viktig at du i følgeskjemaet gir oss informasjon om hvilke emner du har gjennomført og til hvilket år du ønsker opptak til. Husk derfor å laste opp dokumentasjon (karakterutskrift og emnebeskrivelser med eventuelle pensumlister) for allerede gjennomførte emner slik at kommisjonen vet hvilket nivå/år de skal vurdere deg til.

Dersom du får tilbud om opptak til studieprogrammet du har søkt, og takker ja til studieplassen, søker du innpass av allerede gjennomførte emner via Digital studentekspedisjon. Du får tilgang til Digital studentekspedisjon fra begynnelsen av august når studieretten er opprettet og du har gjennomført semesterregistrering og betalt semesteravgift.

Fristen for å søke om innpass er 20. august, men jo raskere du søker jo tidligere får du tilpasset din time- og utdanningsplan.

Opptaksreglement for Fakultet for utøvende kunstfag

Dette reglementet gjelder for opptak til studieprogrammet bachelor i dans ved fakultet for utøvende kunstfag, UiS.

Vedtatt av IR/IMD 9. desember 2008.

Revidert og vedtatt av kvalitetsutvalget/Fakultet for utøvende kunstfag 7. desember 2018

Opptaksreglementet for Fakultet for utøvende kunstfag bygger på FOR-2007-01-31-173: Forskrift om opptak til høyere utdanning, og gjeldende utfyllende regler fastsatt av UiS Forskrift sist oppdatert februar 2018.

Opptaksreglementet gjelder opptak til følgende studier: Bachelor i dans

1. Opptaksgrunnlag

1.1 Søkere til bachelor i dans må dokumentere generell studiekompetanse (GSK).

Alternativt kan søkere fra 25 år, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Søkeren må fylle 25 år det året h*n søker opptak til.

1.2 Søknad om godkjenning/ innpassing av annen utdanning skal gjøres etter fakultetets retningslinjer. Informasjon og søknadsskjema finnes på UKs nettsider. Søknadsfrist for innpassing er 20. august det året man starter studiet.

2. Opptak

2.1 Faggruppen fremmer forslag til opptak for avdelingsleder, som deretter anbefaler opptak for dekan basert på en helhetsvurdering av prøveresultat, antall studieplasser og budsjettkonsekvenser. Dekan vedtar deretter forslag til opptak. 

2.2 Supplerende opptak initieres av avdelingsleder, med endelig beslutning av dekan.

2.3 Studieadministrasjonen videreformidler svar på søknad til søkerne, vedtatt av dekan. Søkere som mottar tilbud om studieplass og/eller ventelisteplass må registrere svar i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

2.4 Saksbehandling av søkere er taushetsbelagt og unntatt offentlighet.

3. Opptakskommisjon

3.1 Opptakskommisjon oppnevnes av avdelingsleder og består av minimum tre lærere tilknyttet dansefaggruppen. Administrator kan være en av de tilstedeværende lærerne eller en administrasjonsrepresentant som kommer i tillegg. Studentrepresentanter (fortrinnsvis fra 2. klasse), oppnevnt av studentrådet ved UK, har rett til å være til stede som observatør under opptaksprøvene, men har ikke uttalerett.

3.2 Kommisjonen har ansvar for:

1) vurdering av kvalifikasjoner og ferdigheter

2) rangering av søkere i henhold til de rammer som er satt av instituttleder avdelingsleder og dekan (Jf. punkt 4).

Kommisjonen vurderer søkerne som kvalifisert eller ikke kvalifisert. Kommisjonen rangerer deretter kvalifiserte søkere. Resultatene samles av studieadministrasjon og legges frem for avdelingsledere, med endelig vedtak av dekan.

3.3 Formelle feil ved gjennomføringen av opptaksprøvene kan påklages (Jf. punkt 9).

4. Organisering av opptaksprøve i dans ved Fakultet for utøvende kunstfag

4.1 Søkere inviteres til opptaksprøver i henhold til oppsatt plan minimum 2 uker før opptaksuken.

4.2 Avhengig av antall søkere kan opptaksprøvene bli fordelt over flere dager. Søkere som går videre, vil få beskjed om dette på slutten av hver prøvedag.

4.3 Etter fullført siste prøverunde skal kommisjonen gjennomføre samtale/intervju med søkeren. Under samtalen skal søkeren ha anledning til å stille spørsmål om studiet.

4.4 Dersom det ikke kan tilbys studieplass til kvalifiserte/godkjente søkere, settes vedkommende på venteliste. Søkere som settes på venteliste etter første opptaksrunde vil ikke automatisk ha forrang fremfor godkjente søkere i sekundæropptaket (jf. punkt 5.4).

4.5. Avdelingsleder fremlegger kommisjonens forslag til opptak for dekan ut ifra faglige vurderinger og ressursgrunnlag. Endelig opptak vedtas av dekan.

5. Tilbud om studieplass

5.1 Søkerne informeres per e-post og i SøknadsWeb om tilbud, venteliste eller avslag.

5.2 Hvis en søker ikke bekrefter tilbud om studieplass innen oppgitt frist, vil plassen bli tilbudt til en annen godkjent søker eller sekundærsøker. Søkere som plasseres på venteliste etter primæropptaket, må konkurrere med eventuelle sekundærsøkere.

5.3 Studenter med studieplass som har permisjon fra utøvende studier i ett år eller mer, vil normalt bli pålagt å gjennomføre danseprøve for å bekrefte nivå. 

5.4 Det tas forbehold om oppstart av studieprogram.

6. Utsatt opptaksprøve

6.1 Søkere som på grunn av sykdom eller lignende kan søke om å få utsatt opptaksprøve. Opptaksprøve vil gjennomføres dersom fakultetet har ledige studieplasser.

7. Sekundæropptak

7.1 Søkere som på grunn av sykdom eller lignende ikke kan gjennomføre primære opptaksprøver til fastsatt tid, kan be om å få avlegge prøve under sekundære opptaksprøver. 

7.2 Det kan arrangeres sekundære opptaksprøver dersom det etter primæropptaket er ledige studieplasser. Sekundære opptaksprøver arrangeres for søkere som ikke hadde anledning til å møte ved primæropptaket, samt for eventuelle nye søkere (jf. punkt 4).

7.3 Opptak av sekundærsøkere avgjøres av avdelingsleder og dekan i henhold til samme prosedyrer som nevnt under punkt 2.

8. Opptak av utvekslings- og gjestestudenter

8.1 Internasjonale studenter som ønsker studieopphold gjennom utvekslingsprogram blir vurdert faglig av fakultetets lærere. For utøvende og skapende studier må et uredigert videoopptak på ca.10 minutter som viser studentens nivå vedlegge søknaden.

9. Klageadgang

9.1 Klage på formelle feil ved opptak behandles først av fakultetet. Dersom fakultetets opprinnelige vedtak opprettholdes, og søker velger å opprettholde klagen, vil klagen bli videresendt til universitetets klagenemnd. I henhold til Forvaltningslovens §28 og §29 kan vedtak påklages skriftlig innen 3 uker etter dato på mottatt brev. Klagen sendes til Universitetet i Stavanger.

Spørsmål og svar

Kan jeg bruke dansesal til egentrening? Hvor foregår undervisningen? Her finner du svar på det du måtte lure på.

Spørmålstegn på gul bakgrunn

Hvor foregår undervisningen?

Som student ved Fakultet for utøvende kunstfag vil du ha all din undervisning på campus Bjergsted. I tillegg vil du i prosjektuker delta i ulike forestillinger og arrangementer tilknyttet andre kulturinstitusjoner og scener i Stavanger-regionen.

Hvor finner jeg campus Bjergsted og Fakultet for utøvende kunstfag?

Fakultet for utøvende kunstfag har sin egen campus som befinner seg i Bjergstedparken, kun et steinkast fra Stavanger sentrum. Campus Bjergsted ligger like i nærheten av Gamle Stavanger og har Stavanger konserthus som nærmeste nabo. Sjekk ut UiS sitt interaktive kart for informasjon om beliggenhet.

Hvilke fasiliteter får jeg tilgang til?

På campus har vi tre flotte dansesaler og en black box. I tillegg har vi treningsrom, garderober og en sauna som du kan benytte til hverdags og i helgene. Som student med aktiv studierett vil du få tilgang til alle bygg tilknyttet fakultetet fra kl. 07.00 – 23.00 hver dag.

Er det mulig å reise på utveksling under studiet?

Alle dansestudenter får mulighet for å ta ett semester på utveksling (5. semester) og vil få god støtte fra fakultetet og utvekslingskontor i prosessen. Du kan allikevel velge å bli i Stavanger og gjennomføre eget prosjekt. Dette avtales med faglig veileder.

Er det mulig å ta studiet på deltid?

Bachelor i dans tilbys kun som et heltidsstudium.

Kontakt

Har du spørsmål knyttet til søknad og opptak, vennligst ta kontakt på e-post musikk-dans@uis.no

Site Specific handler om å ta dansen ut i det offentlige rom. Se hvordan studentene Oda Olivia, Lone, Thea og Julianne arbeidet med stedsspesifikk dans våren 2019.

Danseseksjonen

Fakultet for utøvende kunstfag

Videre studier

Studier

ved Fakultet for utøvende kunstfag

Studentliv

Følg oss!