Hopp til hovedinnhold

Barns språkutvikling og språklæring

Videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring er på masternivå og tilbys i to varianter: Du kan studere nettbasert eller samlingsbasert. Emnet kan ved søknad bli godskrevet som profil 3 i masterutdanningen Barnehagevitenskap.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

1 år / 2 semestre

Opptakskrav

Barnehagelærere / førskolelærere som jobber i barnehage

Studiepoeng

30

Søknadsperiode

1. februar - 1. mars

Studiebeskrivelse

Videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring er en videreutdanning på masternivå.

barnehagelærer
Dette er et tilbud til deg som er barnehagelærer og jobber i barnehage.

Det er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, med bakgrunn i strategien Kompetanse for fremtidens barnehage – revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022. Studiet tilbys barnehagelærere/førskolelærere som arbeider i barnehagen. Studiet gjennomføres på deltid over 1 år, og kan søkes innpasset i Master i barnehagevitenskap ved Universitetet i Stavanger. 

Innhold

Hvordan får vi kunnskap om barns språkutvikling og språklæring? Hvordan kan vi best benytte oss av denne kunnskapen for å støtte barns språklæring? Hva kjennetegner kvalitet i barnehagens språkmiljø, og hvordan sikrer vi at hvert enkelt barn - med sine interesser, erfaringer og forutsetninger - blir inkludert i barnehagens arbeid med språk? Hvordan sikre tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte? 

I studiet vil studentene få forskningsbasert kunnskap om barns språkutvikling og språklæring, barn med språklige utfordringer, arbeid med flerspråklige barns språkutvikling, kvalitet i barnehagens språkarbeid og inkludering. Studentene skal bli i stand til å vurdere og analysere egen praksis for å iverksette tiltak og utvikle barnehagens pedagogiske praksis i møte med hvert enkelt barn og barnegruppa som helhet. 

Studiet Barns språkutvikling og språklæring skal bidra til kritisk refleksjon rundt forskningslitteratur fra ulike kunnskaps- og forskningstradisjoner, som et grunnlag for anvendelse i egen profesjonsfaglig praksis. Det er obligatoriske arbeidskrav. 

To varianter: samling eller på nett

Barns språkutvikling og språklæring tilbys på to måter: Du kan søke på nettbasert eller samlingsbasert variant.

Den samlingsbaserte varianten er både samlings- og nettbasert. Mellom samlingene er det leseperiode og gjennomføring av ulike arbeidskrav.

Den nettbaserte varianten vil bestå av 7 ulike moduler som inneholder forelesninger, gruppearbeid og individuelle oppgaver. Modulene er fordelt på to semester. Studiet innebærer ikke fysisk oppmøte. All undervisning foregår på nett. Studenten får introduksjon i pensumslitteratur gjennom nettforelesninger. Parallelt med selvstudium i pensumslitteratur deltar studenten i videokonferanser og faglige diskusjoner online. Studenten får tett oppfølger av veileder. Det er to obligatoriske arbeidskrav hvert semester.

Deltakernes egen yrkespraksis vil brukes som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag i begge variantene. 

Mer informasjon med litteraturliste finner du i emneplan for studiet (nettbasert emneplan / samlingsbasert emneplan). Det tas forbehold om at endringer kan forekomme. 

Vil du ta studiet på nett?

Les om nettstudiet!

Vil du studere samlingsbasert?

Les om det samlingsbaserte studiet!

Emneplaner og samlinge

VBS210

Her finner du emneplanen til det samlingsbaserte studiet.

Samlinger 2021/22:

15.–16. september 2021

20.–21. oktober 2021

24.–25. november 2021

19.–20. januar 2022

9.–10. mars 2022

20.–21. april 2022

Lurer du på noe?

Rådgiver
51833556
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon SLF
Rådgiver
51833145
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon SLF

Vitenskapelige kontaktpersoner

Universitetslektor
51833210
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis
51833114
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor
51833209
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking