Hopp til hovedinnhold

Digitale skolekorpsstudier

Universitetet i Stavanger tilbyr Digitale skolekorpsstudier. Dette studiet er utviklet i samarbeid med Norges Musikkorps Forbund, og er rettet mot alle som jobber med skolekorps. Ta en fleksibel, samlings- og nettbasert tilleggsutdanning for korpsdirigenter.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

1 år

Antall studieplasser

10

Studiepoeng

30

Opptaksprøve

Video

Søknadsfrist

1. mars

Slik søker du til Digitale skolekorpsstudier

Informasjon om søknads- og opptakskrav, dokumentopplasting mm.

Merk! Studiet er ikke utlyst for opptak til høsten 2022

Digitale skolekorpsstudier utlyses kun annenhvert år. Det er ikke opptak til studieåret 2022/2023.

Dekan Morten Wensberg startet i sin tid Digitale dirigentstudier. Her kan du se hans presentasjon på EdTech i Stavanger 2019.

Studer Digitale skolekorpsstudier i Stavanger

Digitale skolekorpsstudier er en videreutdanning som er spesielt rettet mot skole- og aspirantkorpsdirigenter.

Dirigentstudiet ved Fakultet for utøvende kunstfag. Foto: Marius Vervik
Studiet er et spesialiseringskurs for dirigenter som allerede har gjennomført Digitale dirigentstudier. Det er en forutsetning at studenten selv har tilgang til et korps å dirigere. Foto: Marius Vervik

Om studiet

Studiet består av 30 studiepoeng og er et enkeltemnestudium som gjennomføres over to semestre.

Målgruppen er aspirant- og skolekorpsdirigenter som allerede er i arbeid, og som ønsker en fleksibel tilleggsutdanning som kan kombineres med arbeid og som tillater at man kan gjennomføre mye av studiene hjemmefra. Studiet er et spesialiseringskurs for dirigenter som allerede har gjennomført Digitale dirigentstudier for korps, eller annen tilsvarende utdanning.

Det er en forutsetning at studenten selv har tilgang til et korps å dirigere.

Studiet utlyses annenhvert år.

Digitale skolekorpsstudier består av tre hovedelementer:

1. Praksissamlinger i Stavanger - Helgesamlinger medio august og primo januar. Eksamenshelg i mai.

 • Samlingsdatoer for Digitale skolekorpsstudier for studieåret 2023/2024 publiseres innen 1. november 2022

2. En digital, nettbasert forelesningsserie studenten kan gjennomføre etter egen tidsplan.

 • Denne digitale forelesningsserien er åpen for alle - den er publisert som en MOOC - den er gratis og man trenger ikke være UiS-student for å få tilgang til denne delen av studiet. For å få tilgang til alt innhold, inkludert flervalgsoppgavene, er det eneste man må gjøre å registrere seg med en gyldig e-postadresse. MOOC for de Digitale skolekorpsstudier finner du her

3. Enetimer via videosamtale 

 • Studenten videofilmer seg selv foran sitt eget korps og sender inn ulike videoklipp til UiS. Deretter avtaler man tid for veiledningstime med dirigentlæreren hvor man blant annet gjennomgår de aktuelle filmeneEksamen

Eksamen består av en kombinasjon av innsendt video av egen praksis (både øvelse og konsert), en praktisk eksamen i Stavanger der studenten gjennomfører en øvelse og fremføring med et praksiskorps og en skriftlig innleveringsoppgave.

Hva kan du bli?

Studiet skal gi skolekorpsdirigenter en plattform for å fungere i yrkeslivet, både rent dirigentfaglig og som musikkfagligleder i skolekorpset. I dette inngår forståelsen av egen rolle i samarbeid med nærmiljøet og det frivillige musikkliv.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som følger:

Generell kompetanse:

 • Studenten skal ha forståelse for viktigheten av dirigentens ulike roller blant annet som musikalsk leder, sosial bidragsyter og som organisator i arbeidet med barn, ungdom, deres foresatte og i skolekorpsets nærmiljø.

Kunnskaper:

 • Studenten skal ha kunnskap om grunnleggende utviklingstrekk hos barn og unge i alderen 6-19 år.
 • Studenten skal ha kunnskap om gruppepsykologi og skal kunne skape et godt læringsmiljø i korpset.
 • Studenten skal ha kunnskap om tilpasset opplæring, og om hvordan man tilrettelegger undervisningen for flere nivå og aldre samtidig.
 • Studenten må kjenne de ulike instrumentenes egenskaper og utfordringer ved begynnernivå.

Ferdigheter:

 • Studenten får innføring i ulike planverktøy som kan bidra til bedre organisering av egen undervisningsvirksomhet.
 • Studenten skal kunne bidra aktivt i skolekorpsets planarbeid. Dette gjelder for eksempel rekruttering, opplæringsløp og overganger mellom de ulike undervisningsnivå, organisering av undervisning, samarbeid med kulturskole osv.
 • Studenten skal kjenne til kvalitetstegn ved korpsrepertoar og hvordan man finner og tilrettelegger repertoar for sin besetning og den enkelte musikant.
 • Studenten skal kjenne til og kunne anvende ulike metoder og verktøy for innlæring av basale musikalske ferdigheter på alle nivåer - fra samspill for nybegynnere til overgangen til voksenkorps. 
Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

Søknad og opptak

Slik søker du til Digitale skolekorpsstudier

For å søke om opptak til studier ved Fakultet for utøvende kunstfag må du søke via lokal SøknadsWeb.

I artiklene under finner du alt du trenger å vite om videoinnspilling, opptakskrav og dokumentopplasting. Søknads- og opptaksprosessen til "Digitale skoelkorpsstudier" behandles av sentralt opptakskontor ved UiS. For spørsmål knyttet til søknad og opptak, vennligst ta kontakt på e-post opptak@uis.no

Når kan jeg søke?

SøknadsWeb er åpen fra 1. november til 1. mars. Studiet utlyses ikke for opptak til høsten 2022.

 • Søk på ønsket studium i SøknadsWeb innen 1. mars
 • På kvitteringssiden i SøknadsWeb, samt i kvitteringse-posten du mottar, finner du en lenke til et følgeskjema. Skjemaet må fylles ut og sendes inn innen søknadsfristen.
 • Husk å inkluder motivasjonsbrev og en musikalsk CV i følgeskjemaet. CV må inneholde en oversikt over hva du har gjort frem til nå, som musiker og dirigent
 • For at din søknad skal bli vurdert for opptak kreves det at alle nødvendige søknadsdokument (vitnemål, karakterutskrift, språkdokumentasjon mm.) er lastet opp i SøknadsWeb, og at følgeskjema er fullført innen søknadsfristen
 • Søkere til Digitale skoelkorpsstudier må sende inn et 10- minutter langt videoopptak av seg selv mens man dirigerer et korps. Videolenken(e) skal deles i følgeskjemaet innen søknadsfristen
 • Start planlegging av videoinnspilling tidlig. Les mer under Innlevering av videoopptak
 • Resultat på din søknad publiseres i SøknadsWeb i løpet av april
 • Husk å svare på tilbud og/eller venteliste i SøknadsWeb innen oppgitt frist

Hvem kan søke Digitale skolekorpsstudier?

Alle søkere med norsk personnummer, samt søkere fra Norden, kan søke ordinært opptak via SøknadsWeb, så lenge opptakskravene er oppfylt.

Merk!

 • Det er en forutsetning at søkeren selv har tilgang til et korps å dirigere
 • Søker må ha fullført Digitale dirigentstudier - korps eller annen tilsvarende utdanning for å få opptak til Digitale skolekorpsstudier
 • Digitale dirigentstudier og Digitale skolekorpsstudier kan ikke kombineres i samme studieår

Søknadsdokumenter - hva må du laste opp i SøknadsWeb?

 • Vitnemål og karakterutskrift med oppnådd generell studiekompetanse fra videregående skole
 • Eventuell dokumentasjon på språk - norsk og engelsk
 • Attester og referanser dersom ønskelig

Dersom ditt vitnemål fra videregående skole ligger i Norsk Vitnemålsdatabase (NVB) trenger du ikke å laste det opp i SøknadsWeb. Dersom videregående skole eller annen grunnlagsutdanning gjøres ferdig våren samme år som du søker opptak til, må bekreftelse fra skolen samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb.

Filformat

Vi ønsker at du bruker filformatet PDF. Alle vedlegg du laster opp skal være bilde av originaldokumentene dine (ikke skann inn kopier). Det kan bli iverksatt kontroll av originalvitnemål ved studiestart.

Generelle opptakskrav 

For opptak til enkeltemnestudiet Digitale skolekorpststudier (30 studiepoeng), kreves det bestått videregående skole med oppnådd generell studiekompetanse (GSK). Søker må ha fullført Digitale dirigentstudier - korps, eller annen tilsvarende utdanning for å få opptak til Digitale skolekorpsstudier. I tillegg må søker bli funnet kvalifisert etter videovurdering.

Språkkrav skal være oppnådd i henhold til UiS regelverk/Samordna Opptak.

Unntak for språkkrav gjøres på bakgrunn av dekanvedtak.

Realkompetanse 

Alternativt kan søkere fra 25 år og eldre, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Dette innebærer for eksempel all ervervet kompetanse samlet gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter eller annet. Realkompetansesøknader skal dokumenteres godt.

Språkkrav

På lavere grads- og årsstudier ved Fakultet for utøvende kunstfag undervises det på norsk. Mangler du norsk og/eller engelsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du lese mer om hvordan du kan dekke kravet på Samordna Opptak sine nettsider.

Godkjent video - merk endring i krav for opptak til høsten 2021

I tillegg til oppnådd generell studiekompetanse, samt fullført Digitale dirigentstudier, kreves det at man blir godkjent for opptak etter vurdering av et 10- minutter langt opptak av deg mens du dirigerer et korps. Les mer om hvordan du leverer video for vurdering under Innlevering av videoopptak.

Krav til video

I forbindelse med din søknad til Digitale skolekorpsstudier blir du bedt om å levere oss et 10- minutter langt videoopptak der du dirigerer ditt eget korps. 

 • Informasjon om deling av videolenke finner du i det elektroniske følgeskjemaet
 • Videolenken(e) skal legges i følgeskjemaet innen søknadsfristen 1. mars
 • Lydfil alene tillates ikke
 • Video skal lastes opp til YouTube
 • Videoen må være av nyere dato, og ikke eldre enn 1. november 2021

Tips

Begynn å ta opp øvelser og/eller konserter i god tid før søknadsfristen, deretter velger du et eller to utdrag der du selv syns du hadde god flyt i instruksjonen eller en fin gjennomspilling som du kan sende inn. Vi er ikke så opptatt av hvordan det låter, vi er mer opptatt av hvordan du påvirker musikerne og musikken gjennom både instruksjon og teknikk. Det er helt fint med opptak fra øvelser, videoopptaket behøver ikke nødvendigvis være fra en konsert.

Tips

Begynn å ta opp øvelser og/eller konserter i god tid før søknadsfristen, deretter velger du et eller to utdrag der du selv syns du hadde god flyt i instruksjonen eller en fin gjennomspilling som du kan sende inn. Vi er ikke så opptatt av hvordan det låter, vi er mer opptatt av hvordan du påvirker musikerne og musikken gjennom både instruksjon og teknikk. Det er helt fint med opptak fra øvelser, videoopptaket behøver ikke nødvendigvis være fra en konsert.

Husk!

Husk å filme slik at vi ser ansiktet ditt, altså sett opp kameraet bak korpset, eller på siden. Husk også å sjekke at lyden er ok og at du har lastet opp filen til YouTube med de innstillinger som gir oss rettigheter til å spille den av.

Tilbud, avslag og ventelisteplass på søkt studie blir publisert i SøknadsWeb. Du mottar varsel på e-post når resultatene foreligger. Brev med svar på din søknad finner du under "Mine søknader".

Dersom du har spørsmål om ditt tilbud, avslag eller ventelisteplass kan du henvende deg til oss på e-post til opptak@uis.no

Slik svarer du

Du takker ja eller nei til tilbudt studieplass eller ventelisteplass direkte i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

Opptaksreglement for Fakultet for utøvende kunstfag

Dette reglementet gjelder for opptak til Fakultet for utøvende kunstfag - UiS, sine to digitale dirigentstudier med krav om generell studiekompetanse.

Vedtatt av kvalitetsutvalget/Fakultet for utøvende kunstfag 7. desember 2018

Opptaksreglementet for Fakultet for utøvende kunstfag bygger på FOR-2007-01-31-173: Forskrift om opptak til høyere utdanning, og gjeldende utfyllende regler fastsatt av UiS Forskrift sist oppdatert februar 2018.

Opptaksreglementet gjelder opptak til følgende studier:

 • Digitale dirigentstudier kor og korps – grunnstudie (30 sp)
 • Digitale skolekorpsstudier – påbyggingsstudie (30 sp)

1. Opptaksgrunnlag

1.1 Søkere til Digitale dirigentstudier eller Digitale skolekorpsstudier må dokumentere generell studiekompetanse.

Alternativt kan søkere fra 25 år, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Søkeren må fylle 25 år det året h*n søker opptak til.

1.2 For å få opptak til spesialiseringsutdanningen Digitale skolekorpsstudier kreves det at Digitale dirigentstudier - korps eller tilsvarende allerede er fullført.

1.3 Digitale dirigentstudier og Digitale skolekorpsstudier kan ikke kombineres samme studieår. 

2. Opptak

2.1 Fagansvarlig fremmer forslag til opptak for avdelingsleder, som deretter anbefaler opptak for dekan basert på en helhetsvurdering av antall studieplasser og budsjettkonsekvenser. Dekan vedtar deretter forslag til opptak.

2.2 Supplerende opptak kan gjøres av avdelingsleder, med endelig beslutning av dekan.

2.3 Studieadministrasjonen videreformidler svar på søknad til søkerne, vedtatt av dekan. Søkere som mottar tilbud om studieplass og/eller ventelisteplass må registrere svar i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

2.4 Saksbehandling av søkere er taushetsbelagt og unntatt offentlighet.

3. Kommisjonsordning

3.1 Fagansvarlig er kommisjon for opptak til digitale studier i korps- og kordirigering.

3.2 Kommisjonen har ansvar for:

1) vurdering av kvalifikasjoner ut fra innsendt filmopptak.

2) rangering av søkere i henhold til oppnådd poengsum og de rammer som er satt av avdelingsleder/dekan (Jf. punkt 4).

Kommisjonen vurderer søkerne som kvalifisert eller ikke kvalifisert. Kommisjonen rangerer deretter kvalifiserte søkere.

3.3 Resultatene samles av studieadministrasjon og legges frem for avdelingsledere, med endelig vedtak av dekan.

3.4 Formelle feil ved gjennomføringen av opptaket kan påklages (Jf. punkt 5).

4. Tilbud om studieplass

4.1 Søkerne informeres per e-post og i SøknadsWeb om tilbud, venteliste eller avslag.

4.2 Hvis en søker ikke bekrefter tilbud om studieplass innen oppgitt frist, vil plassen bli tilbudt til en annen godkjent søker.

4.3 Det tas forbehold om oppstart av studieprogram.

5. Klageadgang

5.1 Klage på formelle feil ved opptak behandles først av fakultetet. Dersom fakultetets opprinnelige vedtak opprettholdes, og søker velger å opprettholde klagen, vil klagen bli videresendt til universitetets klagenemnd. I henhold til Forvaltningslovens §28 og §29 kan vedtak påklages skriftlig innen 3 uker etter dato på mottatt brev. Klagen sendes til Universitetet i Stavanger.

Spørsmål og svar

Kan jeg kombinere studiet med jobb? Er det noen krav til IT- verktøy for å kunne gjennomføre studiet? Her får du svar på det du måtte lure på.

Spørmålstegn på gul bakgrunn

Jeg bor i Stavanger. Kan jeg bruke øvingsrom på fakultetet?

Du kan kun bruke øvingsrom under samlingshelgene tilknyttet studiet.

Kan jeg kombinere studiet med jobb?

Ja, det kan du, så lenge du deltar på obligatorisk undervisning og leverer arbeidskrav.

Jeg bor ikke i Stavanger og lurer på om det er mulig å benytte studentbolig?

Dessverre, alle studentboligene ved UiS er tildelt heltidsstudenter.

Hva slags datautstyr og IT-verktøy trenger jeg for å kunne gjennomføre studiet?

Du må ha en vanlig datamaskin/laptop med kamera og headset. Alle studenter ved UiS får gratis tilgang til Office 365 som inneholder alt du trenger for kommunikasjon med faglærere og medstudenter.

Kan jeg kombinere dette studiet med et annet heltidsstudium ved en annen institusjon?

Ja, det kan du, så lenge du leverer nødvendige arbeidskrav. Du finner informasjon om arbeidskrav under emnebeskrivelsen.

Kontakt

Har du spørsmål knyttet til søknad og opptak, vennligst ta kontakt på e-post opptak@uis.no

Hvem underviser?

Dirigentseksjonen ved Fakultet for utøvende kunstfag

Videre studier

Ønsker du å studere utøvende musikk? Vi kan tilby alt fra Årsstudium- og Bachelor i utøvende musikk til Videreutdanning-, Master- og Postgraduate Diploma i utøvende musikk. I tillegg tilbyr vi ulike årsenheter; Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i utøvende og skapende kunstfagMusikkproduksjon og opptaksteknikkDigitale dirigentstudierDigitale skolekorpsstudier og DigJazz.

Studier

ved Fakultet for utøvende kunstfag

Følg oss!