Hopp til hovedinnhold

E-BA250 Måltidsglede og samhandling

Dette nettbaserte kurset øker kompetansen innen mat- og måltidsarbeid for personer som jobber på sykehjem eller opp mot hjemmeboende eldre.

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisningsform

Nettbasert

Undervisningsspråk

Norsk

Neste oppstart

Høst 2022

Søknadsfrist

Dato kommer

Pris

NOK 7.000,- + semesteravgift og pensum

– Kurset passer for alle som arbeider i skjæringspunktet mellom kjøkken og avdelingen. Kurset gir konkrete tips og faglig påfyll til dem som står med tallerkenen i hånden til daglig.

Kai Victor Hansen , foreleser

Kursinnhold

Feilernæring og underernæring i norske sykehjem og hos hjemmeboende eldre er fortsatt en betydelig utfordring. Å optimalisere ernærings- og måltidsarbeid hvor beboerens behov oppfylles krever høy faglig kompetanse, innsikt i beboernes behov og samarbeid på tvers av fagområder.

I skjæringspunktet mellom helsefaglig kunnskap, ernæring, måltidskunnskap, aktivitet og service, ligger det helhetlig og tverrfaglig kunnskap – og dette er innfallsvinkelen til kurset.

Kurset er utviklet på oppfordring fra regjeringen. 

Etter å ha fullført kurset vil du blant annet ha lært om:

Måltidets ulike roller

  • Måltidskunnskap
  • Måltidsopplevelser

Helsefaglige utfordringer/kunnskap

  • Dysfagi, medisinbruk, demens, allergier og munnhelse

Serviceledelse

  • Serviceleveranse, serviceorganisering, synlig og usynlige sider ved service

Tverrfaglig samarbeid

  • Samarbeid mellom ulike aktører i måltidsarbeid

Appetittskapende aktiviteter

  • Trening og andre aktiviteter
  • Emnebeskrivelsen vil bli lagt ut her.

Målgruppe

Kurset passer for ulike aktører rundt sykehjemsbeboeren og personer som jobber med hjemmeboende eldre.

Undervisningsform og oppstart

Kurset er nettbasert, med over 30 videoforelesninger, som er tilgjengelig digitalt på undervisningsplattformen Canvas.

Undervisningen er tilrettelagt for at studentene skal kunne arbeide ved siden av nettstudiet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Det kreves ikke forkunnskaper.

Vurdering/eksamen

Hjemmeeksamen med et aktuelt tema på ca. 1500 – 2000 ord. Vurdering: Karakter A-F.  

Et arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensperiode for hjemmeeksamen er: Dato kommer

Dersom man ikke tar eksamen, men består arbeidskravet utstedes kursbevis ved fullført studium.

Med forbehold om endringer.

Foreleser

Professor
51833740
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Norsk hotellhøgskole

Kontaktpersoner

Seniorkonsulent
51833078
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning
Senior rådgiver
51833046
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning