Hopp til hovedinnhold

Helsevitenskap master

Master i helsevitenskap er et teoretisk studium som belyser begrepene helse og helsefremming i et humanistisk og samfunnsvitenskapelig perspektiv, og gir akademisk kompetanse innen et bredt helsefaglig felt.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre

Antall studieplasser

20

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Studiestart

August hvert år

Social welfare and health care

Med mastergrad i helsevitenskap får du kompetanse til å være med å utvikle helse- omsorgs- og sosialtjenesten som står overfor komplekse utfordringer i møte med endrede behov i samfunnet. Gjennom studiet får du arbeide med dagsaktuelle helsefaglige tema og utvikle en analytisk og kritisk innstilling til ulike problemstillinger.

Helsevitenskap er et tverrfaglig heltidsstudium over to år. Det består av obligatoriske teoriemner tilsvarende 60 studiepoeng (sp), ett valgemne (10sp) og masteroppgaven (50 sp). Gjennom masteroppgaven kan du velge ulike tema å fordype deg i. Du kan bidra med ny kunnskap som samfunnet trenger, på et område som du er interessert i.

Det helsevitenskapelige fakultet har god kontakt med helse- omsorgs- og sosialtjenesten i regionen. Vi har også egne forskergrupper som masterstudenter kan knytte seg til i arbeidet med masteroppgaven.

Hva kan du bli?

Studiet kvalifiserer for faglige og administrative stillinger på ulike organisatoriske nivå i helse- og omsorgs- og sosialtjenesten, planleggings- og utredningsstillinger i stat og kommune, fagstillinger i regionale eller nasjonale kompetansesentre og helse- og sosialfaglig utdanning.  

Studiet kvalifiserer for å søke opptak til PhD-studier. Studentens fagbakgrunn vil kunne være bestemmende for hvilke PhD program det er relevant å søke. Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr PhD-studier i helse og medisin.

Møt en tidligere student:

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • har avansert kunnskap om helse og helsefremming
 • har avansert kunnskap om forholdet mellom helse-, omsorg- og sosialtjenester, profesjonsutøvere og brukere

Ferdigheter

Kandidaten:

 • anvender avansert kunnskap, verdimessige, etiske og juridiske vurderinger, for å selvstendig bidra til utvikling av god praksis i helse-, omsorgs- og sosialtjenesten
 • anvender forskningsbasert kunnskap i selvstendig arbeid knyttet til helsevitenskap

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • analyserer kritisk og selvstendig sentrale begrep innenfor helsevitenskap
 • analyserer kritisk og selvstendig bidrag fra og forhold mellom vitenskapelige perspektiv som helsevitenskap bygger på.
 • anvender vitenskapelig tenkesett og arbeidsmåte innenfor helsevitenskap.
 • anvender avansert kunnskap om helsevitenskap til å bidra i utvikling av helse- omsorgs- og sosialtjenesten.

Opptakskrav

Bachelorgrad i helse- og/eller sosialfag (sykepleie, vernepleie, ergoterapi, fysioterapi, bioingeniør, ernæringsfysiologi, radiografi, sosialt arbeid eller barnevern) eller tilsvarende 3-årig grunnutdanning innenfor disse områdene med 80 sp fordypning eller en integrert utdanning av 120 sp omfang.

Utfyllende regler for opptak

Søking og opptak

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt masteropptak@uis.no

Poenggrenser

Lurer du på hvilket snitt man trengte tidligere år for å få opptak? Poenggrenser fra tidligere år

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Vitenskapsfilosofi og moralfilosofi

   Første år, semester 1

   Vitenskapsfilosofi og moralfilosofi

   Studiepoeng: 10

  • Helsevitenskap I: Helse - ulike forståelsesformer

   Første år, semester 1

   Helsevitenskap I: Helse - ulike forståelsesformer

   Studiepoeng: 10

  • Menneskerettigheter, helseetikk og helserett

   Første år, semester 1

   Menneskerettigheter, helseetikk og helserett

   Studiepoeng: 10

  • Forskningsmetode I

   Første år, semester 2

   Forskningsmetode I

   Studiepoeng: 10

  • Helsevitenskap II: Helsefremming

   Første år, semester 2

   Helsevitenskap II: Helsefremming

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave i helsevitenskap

   Første år, semester 2

   Masteroppgave i helsevitenskap

   Studiepoeng: 50

 • 3. semester som utveksling eller ved UiS

  • Utveksling

  • Ved UiS

   • Obligatorisk emne

   • Velg et emne

    • Helseteknologi i klinisk praksis

     Andre år, semester 3

     Helseteknologi i klinisk praksis

     Studiepoeng: 10

    • Simuleringsbasert læring

     Andre år, semester 3

     Simuleringsbasert læring

     Studiepoeng: 10

    • Pasientsikkerhet - teori og praksis

     Andre år, semester 3

     Pasientsikkerhet - teori og praksis

     Studiepoeng: 10

    • Profesjonsveiledning

     Andre år, semester 3

     Profesjonsveiledning

     Studiepoeng: 10

    • Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten

     Andre år, semester 3

     Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten

     Studiepoeng: 10

    • Profesjonelle relasjoner i helsefaglig arbeid

     Andre år, semester 3

     Profesjonelle relasjoner i helsefaglig arbeid

     Studiepoeng: 10

    • Health in Humanitarian Crisis

     Andre år, semester 3

     Health in Humanitarian Crisis

     Studiepoeng: 10

    • Arbeidsliv og rus

     Andre år, semester 3

     Arbeidsliv og rus

     Studiepoeng: 10

Et bredt fagmiljø innen helsevitenskap

Fagmiljøet tilknyttet master i helsevitenskap har variert akademisk bakgrunn og en solid helsefaglig kompetanse.

Simulering på SAFER
Foto: SAFER

Fagmiljøet er tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. De vitenskapelig ansatte underviser og forsker innen et bredt helsefaglig felt, benytter kvalitative og kvantitative forskningstilnærminger og har nasjonale og internasjonale forskningssamarbeid.

I vår forskning fokuseres det på dagsaktuelle helsefaglige forskningstema og -spørsmål relatert til områder som helseteknologi, livsfenomener og omsorg, simuleringsbasert læring, pasientsikkerhet, koordinerte helsetjenester, brukermedvirkning og profesjonelle relasjoner.

Våre ansattes pedagogiske basiskompetanse baserer seg på formell kompetanse og lang undervisningserfaring.

Kontakt:

Professor
51834173
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Lurer du på noe?
Generelle henvendelser

helsefag@uis.no

Opptakskontoret

masteropptak@uis.no Telefon: 51 83 10 52

Livet som student i Stavanger:

Du er kanskje også interessert i: