Hopp til hovedinnhold

Informasjon til helsestudenter i praksis under koronapandemien

Her finner du retningslinjer om koronaviruset for deg som er student ved Det helsevitenskapelige fakultet og har kontakt med pasienter.

Publisert: Endret:

Siste oppdatering 12. januar 2021 kl. 08.00 (ny tekst i kursiv)

Studenter og ansatte ved helseutdanninger ved UiS er tett knyttet til den norske helsetjenesten. Vi har derfor et særlig ansvar for å være bevisst på smittestatusen, og for å ikke spre viruset videre.

Mange studenter er forståelig nok usikre på hvordan man skal håndtere situasjonen. UiS har tett dialog med praksisfeltet og vurderer situasjonene fortløpende sammen med dem.

Studenter som har behov for individuell tilrettelegging knytt til koronavirus (eks. stenging av barnehage/skole) må ta kontakt med sin praksislærer. Tilrettelegging for gjennomføring av praksis vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle basert på omfang og situasjon. 

Hvorfor fortsette med praksisstudier?

For å unngå unødig opphold og forsinkelser i studieprogresjon ønsker vi å opprettholde praksisstudier. Dette er også etter ønske fra både Stavanger Universitetssjukehus og kommunene. Vi vil også presisere at det å være i praksis i den beredskapssituasjonen som vi er i nå, vil være lærerikt. Du kan oppleve å få fokus på andre læringsutbytter enn akkurat de som ligger til ditt praksisemne, men dette har vi tatt med i vurderingen og vi vil sørge for at dette ikke vil gi deg ekstra utfordringer.

Smittefare

Alle studenter ved fakultetet skal følge Folkehelseinstituttet (FHI) sine råd og informasjon til helsepersonell. De samme forhåndsregler og retningslinjer som for helsepersonell gjelder altså for alle studenter i praksis. Studenter blir ikke utsatt for eller utgjør større smittefare enn helsepersonell generelt, så lenge man følger vedtatte retningslinjer for helsepersonell.

Disse retningslinjene må du være kjent med

Rådene fra myndighetene endrer seg raskt, og du må holde deg oppdatert på nettsidene til FHI.

Meld i fra 

Det er svært viktig for UiS å vite når studenter er bekreftet smittet for å forebygge ytterligere spredning. Studenter som er bekreftet smittet bes melde ifra ved å ringe 417 75 566. 

Formålet med dette er at UiS sikrer at smittevernkontoret har fått denne informasjonen og at UiS får råd for videre smittevernarbeid. Informasjonen blir behandlet i henhold til personopplysningsloven artikkel 6-1-(e). 

Finn videre nærmere informasjon om hvem du skal kontakte i ditt praksisemne i Canvas.

Informasjon om koronaviruset

UiS følger situasjonen tett og holder seg til Folkehelseinstituttet og UD sine råd til enhver tid. Vi ber dere følge med på kunngjøringer på Canvas.

Regjeringen har laget en nettside for studenter hvor de har samlet sammen noen av de vanligste spørsmålene knyttet til koronaviruset og svar på disse. Les mer på regjeringen.no

Vi henviser til disse sidene hvor dere blant annet finner svar på noen spørsmål knyttet til eksamen, praksis og beredskapssituasjon. Vi minner om at situasjonen med virusutbruddet kan endre seg raskt, og at informasjon derfor oppdateres ofte.