InGenious

InGenious er et utfordringsbasert program for å gi studentene innsikt i å jobbe med bærekraftig og innovasjonsdrevne prosjekter, samt tilegne seg ferdigheter og kunnskap til å jobbe i tverrfaglig team.

Published Endret

INGENIOUS - BÆREKRAFTIG OG INNOVASJONSDREVNE PROGRAM

UiS vektlegger tverrfaglighet både innenfor utdanning og forskning, gjerne i tett samarbeid med samfunn og arbeidsliv. InGenious-programmet ved Innovasjonsavdelingen startet opp i 2019 og har hittil gjennomført 32 utfordringer, med 100 studenter fra 25 land.

InGenious er "Challenge-Based"-program hvor studenter løser reelle utfordringer/caser levert av arbeids- og næringslivet i privat og offentlig sektor som skal være knyttet opp mot minst ett av FNs bærekraftsmål.

Kick-off-møte / Studenter og bedrifter på campus, høstsemester 2021

Læringsprosessen gjennomføres i tett samarbeid mellom universitetet og næringslivet. Ved et slikt samarbeid skapes synergier og nye muligheter for begge parter. På den ene siden får studentene muligheten til å utvikle egen karrierevei, knytte et profesjonelt nettverk, samt bruke teori i praksis ved å løse virkelighetsnære caser fra arbeids- og næringslivet. På den andre siden vil arbeids- og næringslivet få tilgang til ny kunnskap fra universitetet som kan bidra til å løse både interne og eksterne utfordringer.

Private og offentlige virksomheter som har lyst til å melde inn en utfordring eller flere kan poste forslag i InGenious - Casebasert oppgave som er en del av vår Samarbeidsportal (Opprett en bruker og foreslå din problemstilling/case).

Studentene på masternivå må ta Business development and innovation-emne (vårsemesteret) og  Knowledge-based Entrepreneurship-emne (høstsemesteret) for å kunne bli med. Disse tilbys av Handelshøgskolen ved UiS, men er åpne for alle studieretninger.

Les om samarbeid med Kverneland Group, ett av de åtte lagene som var i sving i vårsemesteret 2021.

Kontaktperson

Programleder
51831856
Divisjon for innovasjon og samfunn
Innovasjonsavdelingen