Hopp til hovedinnhold

Lær å veilede kollegaer og praksisstudenter i barnehagen

Ønsker du å bli praksislærer eller å kunne veilede nyutdannede barnehagelærere og andre ansatte i barnehage?

Publisert: Endret:

Profesjonsveiledning i utdanning og yrke er et videreutdanningstilbud ved UiS for deg som er ferdig utdannet barnehagelærer. Det er anbefalt at du har minimum 3 års arbeidserfaring fra barnehage.   

Tilbudet er praksisrettet og skal bidra til å kvalifisere praksislærere i barnehagelærerutdanningen til å gi veiledet, vurdert og variert praksisopplæring i barnehage. I tillegg kvalifiserer denne utdanningen til veiledning for nyansatte/nyutdannede barnehagelærere.

Dette lærer du

Emnet gir deg økt kunnskap om utøvelsen av veilederrollen i barnehagen. Du lærer blant annet å analysere og drøfte praksisveiledningens betydning for studentenes læring i praksis.

De fire hovedtemaene er:

  • Læring, profesjon og etikk
  • Organisasjons- og læringskultur
  • Barnehagelærerarbeidet og praksislærerrollen
  • Veiledning, tradisjoner og metoder

Her kan du lese den fullstendige emnebeskrivelsen

Praktisk informasjon

Emnet gir 30 studiepoeng og tilbys som et deltidsstudium over to semester, med oppstart høsten 2022. Undervisningen er samlingsbasert.

«Profesjonsveiledning» inngår også i Master i barnehagevitenskap. Dersom du tar emnet nå og senere søker opptak til masteren, vil du kunne få godskrevet emnet.

Studiet koster ingenting utover ordinær studentbetaling på 735,-

Les mer om det å studere enkeltemner ved UiS.

Slik søker du

Universitetet i Stavanger regner med å ha ledige studieplasser på dette emnet høsten 2022, og ønsker å gjøre barnehagelærere i universitets nærområde oppmerksomme på denne muligheten til å øke formalkompetansen innen et viktig fag. 

Opptak til enkeltemner åpner 15. juni i Søknadsweb. Søknadsfristen er 1. august. Du får svar i august om du har fått plass. Første-mann-til-mølla-prinsippet gjelder for opptaket. Vi gjør oppmerksom på at det kan være plassbegrensning for opptak til emnet.

Dersom du er interessert i å ta dette emnet til høsten anbefaler vi at du tar kontakt med emneansvarlig Inger Benny Espedal Tungland for mer informasjon og avklaringer vedrørende søknad og opptak.

Les mer om det å studere enkeltemner ved UiS.

Lurer på noe?

Førstelektor
51833559
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førstekonsulent
51832948
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IBU