Hopp til hovedinnhold

Lærerspesialist i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, 1.–10. trinn

Dette er et tilbud til lærere i grunnskolen som ønsker en faglig karrierevei samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning, min. 60 stp i norsk og minst 3 års relevant undervisningserfaring fra grunnskolen. Studentene må være i jobb i grunnskolen.

Studiepoeng

60

Søknadsperiode

1. februar til 1. mars

Undervisningsform

Samlingsbasert: Det er 2 samlinger hvert semester. En samling foregår i Stavanger og en i Trondheim.

lærerspesialist i norsk

Studiebeskrivelse

Målet med studiet er at lærere skal videreutvikle kompetansen sin i norsk og norskdidaktikk.

nærbilde av person som skriver i notatblokk

Gjennom Kunnskapsløftet har norskfaget fått et særskilt ansvar for lese- og skriveopplæringen gjennom hele opplæringsløpet. Gjennom dette studiet får lærere kompetanse som gjør dem rustet til å utøve en faglig lederrolle innen lese- og skriveopplæring i skolen og lærerkollegiet.

Veiledning og faglig fordypning 

Studiet er nettbasert og samlingsbasert med to samlinger à tre dager per semester i tillegg til egenstudier og utprøvinger ved egen skole mellom samlingene. Disse samlingene vil finne sted ved Universitetet i Stavanger og ved NTNU i Trondheim. ”Canvas” benyttes som læringsplattform.  

Forkunnskapskrav 

Godkjent lærerutdanning, minimum 60 studiepoeng i norsk og minst 3 års relevant undervisningserfaring fra grunnskolen.For å kunne gjennomføre arbeidskravene i studiet må lærerne være i jobb i grunnskolen ved siden av studiet. 

Studenter med 30 studiepoeng i norsk og minst 30 studiepoeng lesing og/eller skriving som grunnleggende ferdighet kan også søke opptak. 

Studiet vil ligge på masternivå og studentene kan fullføre mastergraden med å ta en erfaringsbasert master på 30 studiepoeng. 

Informasjon om studiet

Samlinger 2021/22

VLS 201:

7.–9. september

16.–18. november 

25.–27. januar

5.–7. april

VLS 202:

31. aug–2. sept.

26.–28 oktober

VLS 203:

4.–6. januar

8.–10. mars

3.–5. mai

Vil du ta master?

Når du har fullført dette studiet, kan du fortsette på en erfaringsbasert master på 30 studiepoeng.

Lurer du på noe? Kontakt våre studiekoordinatorer!

Rådgiver
51833556
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon SLF
Rådgiver
51833145
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon SLF

Vitenskapelig kontaktperson

Førstelektor
51833252
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking