Hopp til hovedinnhold

Lean Six Sigma Concepts for Performance Enhancement in Energy, Construction, and Manufacturing Operations

This course focuses on lean thinking and the role of using six sigma concepts to enhance operational performance of an industrial organization (physical and knowledge work).

Publisert: Endret:
Facts
ECTS

0

Next course

Spring 2022

Level

Course

Deadline

15.12.2021

Teaching method

Online

Course fee

NOK 6000,-

Content

Lean production system is introduced focusing on minimizing with muda (waste), mura (unevenness) and muri (strain) to enable increasing profit margins. The role of concept of visual management, 5S, a system of workplace organization, and standardization in enhancing performance in daily work is introduced. Pull systems and production leveling together with lean project management technique (Last Planner® System) is presented.

Industrial worker offers a wind station with solar system and sea offshore oil platform icon on a virtual panel. Modern energy production concept. Smart power plant technology. Photo: Shutterstock

The contributions/scientific management principles from of F.W. Taylor and H. Ford, strengths and weaknesses of mass production (physical and knowledge work) and Taylorism type management styles are discussed.

The use of Jidoka and Poke-yoke (i.e. beyond statistical process control) principles that enable processes that are capable and avoid passing defects from one to the other level has introduced. The Kaizen circle activities and hoshin planning has been introduced plan-do-check-act (PDCA). The role of control charts (variables and attributes), pareto analysis, and moving from 3σ to 6σ with lean thinking are introduced.

Course Agenda (Day 1 – 5)

The lectures will be on Zoom following dates:

14.03.2022

17.03.2022

21.03.2022

24.03.2022

28.03.2022

Day 1:

Introduction to lean

 • Evolution of craft production, mass production, Ford system, birth of lean production and lean revolution at Toyota.

Lean production system and new economics

 • Systems and systems thinking
 • Basic image of lean production and lean activities

Concept of value, customer focus, Muda (waste), Mura (unevenness) and Muri (hard to do) within an industrial organization.

Stability in 4M’s, lean system standards, visual management, and 5S system

Total productive maintenance (TPM), key measures, and six big losses.

Machine loss pyramid (analogies with P-F charts) and TPM check sheet for repair environment.

Group exercises, discussions, case studies.

Day 2

Standardized work

 • Methods engineering vs lean thinking
 • Maximize utilization of machines or human performance.
 • Charts used to manage standardized work
 • Takt time and cycle time.
 • Improving human reliability.

Standardized work and achieving continuous improvement (Kaizen).

Just-in time production concept: physical work and knowledge work

 • Production physics: Little’s law, WIP, throughput, cycle time

Continuous flow, pull systems, Kanban and rules, pacemaker process, production leveling, Heijunka box.

Value stream mapping and thinking: knowledge and physical work processes.

Development of Jidoka concept and use of Poka-Yokes

Group exercises, discussions, case studies.

Day 3

Minimizing waste of humanity and enhancing involvement.

Kaizen circle activity (KCA), training, administration and promotion.

Role of a manager/supervisor and practical Kaizen training.

Hoshin (Hoshin Kanri – strategic policy deployment) planning with PDCA

Organizational alignment and measuring the alignment in related to target governing policies.

A3 thinking and development of A3 report to summarize Kaizen circle activities.

Strategy development process: four phases of Hoshin planning

Culture of lean production: problem solving

Role of six sigma – control charts (variables and attributes), pareto analysis, and moving from 3σ to 6σ with lean thinking.

Group exercises, discussions, and case studies.

Day 4 and 5

Traditional projects’ management techniques: Gantt chart, Critical path and PERT methods.

Project crashing and cost analysis

 • Reasons for engineering (construction, mechanical, etc.) and/or industrial projects’ failures.

How to deal with overbudget, delay and satisfying business intent?

 • Lean project management: Last Planner® System in engineering/construction projects’ management.

Potential use of Last Planner® System in knowledge work, office work in a technical organization, and other engineering projects.

Necessity for using ‘lean philosophies’ for enhancing industrial projects’ performance.

 • Lean vs. digitalization:  Building Information Modelling (BIM)
 • Project Management (PM) in the digital age:

Use of BIM Concept and Immersive Learning approaches (AR, VR, MR and XR) enhancing projects’ performance enhancement.

 • Case Studies and Group Exercises

Who Should Attend?

This course is suitable to a wide range of technical and administration/management professionals within mechanical, process, structural, electrical and chemical engineering/technical disciplines. Also, those who want to gain further knowledge within:

 • Manufacturing and construction engineering disciplines.
 • Operation, inspection, maintenance, repair and modification professionals in mechanical, process, structural and chemical engineering disciplines.
 • Key operations’ supervisors/leaders in mechanical, process, structural, electrical, computer, and chemical engineering disciplines.
 • Process improvement consultants in mechanical, manufacturing, construction, process, structural, electrical and chemical engineering disciplines.

Lecturer

Professor
51831938
Stavanger
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Administrational contact persons

Rådgiver
51833056
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning
Førstekonsulent
51831499
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning

Reinforcement Learning E-MDS130

This course introduces AI and optimization in a fun, easy, interesting, immersive, and hands-on way. Optimization proble...

Forskningspris til professor i risikostyring

UiS-professor Eirik Bjorheim Abrahamsen er tildelt Lyses forskningspris for 2020 for sin forskning innen økonomisk analy...

– Executive MBA er ikke som andre masterprogram

Mirjana Thorsen vet hva hun snakker om. Hun hadde nemlig en master fra før da hun begynte på EMBA-programmet ved Handels...

Decision analysis and continuous improvement for energy professionals and contractors

This comprehensive training course examines techniques for decision analysis with emphasis on aligning personnel at the ...

Risk Based Asset Integrity Assessment and Control of Onshore and Offshore Systems

The course has the focus on delivering knowledge on risk-based asset integrity assessment and control (RBAIA&C) for engi...

Machine learning E-MDS110

This digital course focuses on methods for learning from data in order to train models that can make predictions when pr...

Energy, energy technologies, and energy system integration E-PET515

This digital course gives you insight about energy and energy technologies, and enables you to assess various energy sol...

Lær meir om bruk av musikk i grunnskulen

UiS har ledige studieplassar for deg som vil ta etterutdanning i musikkfaget i grunnskulelærarutdanninga. Bli med allere...

E-GLF100 Grunnleggende fremsynsledelse (nettbasert - 5 studiepoeng)

Dette kurset er nettbasert – og du velger selv om du vil ta det med eller uten 5 studiepoeng. Kurset gir en innføring i ...

Bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer (nettbasert - 5 studiepoeng)E-BØK180

Dette kurset tar for seg en rekke beslutningsproblemer som en bedrift må forholde seg til. Beslutninger tas på grunnlag ...

Kostnadsstruktur, kalkulasjon og prissetting (nettbasert - 5 studiepoeng) E-BØK170

Dette kurset er helt grunnleggende i arbeidet med økonomistyring i bedrifter. Du vil lære hvordan en bedrifts kostnadsst...

4, 1 mill. til EVU-kurs i bruk av datamaskin og nettbrett i klasserommet

Kursa skal ha likt fokus på konkret bruk av datamaskin og nettbrett og refleksjon rundt bruken av dei

Introduction to Data Science E-DAT540

This new online course enables you to become familiar with basic tools and processes used in Data Science, and work thro...

Semantic technologies E-MDS100

This new online course gives an introduction to the most important semantic technologies with the aim of offering practi...

Advanced energy conversion technologies E-PET640

This new online course provides you with deeper knowledge about the challenges of the energy transition with special foc...

Lær å veilede kollegaer og praksisstudenter i barnehagen

Ønsker du å bli praksislærer eller å kunne veilede nyutdannede barnehagelærere og andre ansatte i barnehage?

Nå kan du lære å gjøre overgangene i barns liv enda bedre

Jobber du med en gruppe skolestartere som snart har sine siste dager i barnehagen og begynner august med SFO? Eller skal...

Videreutdanning ved Lesesenteret 2021/22

Vi har fortsatt ledige studieplasser for lærere som ønsker videreutdanning i Andrespråkspedagogikk 1-10 eller Tekstarbei...

UiS på andreplass i studiepoengproduksjon blant ledige og permitterte under pandemien

Mellom juni 2020 og april 2021 har 17 universiteter og høyskoler gjennomført 224 ulike korte, nettbaserte utdanningstilb...

E-BØK150 Budsjettering og oppfølging (nettbasert - 5 studiepoeng)

I en verden der endringene skjer fortere og fortere, stilles det krav til at bedrifter har velfungerende planleggingssys...

Tunnelsikkerhetsstudiet

Det finnes rundt 1200 veitunneler og 700 jernbanetunneler i Norge. Sikkerheten i disse må ivaretas. Universitetet i Stav...

Solutions in Technology Design for Service E-DPS100

This course provides you with competence with cloud-based technology used to enhance services that impact culture and co...

E-BØK160 Analyse av finansregnskapet (nettbasert - 5 studiepoeng)

I dette kurset tar vi utgangspunkt i årsregnskapene til bedrifter og gjennomfører ulike analyser av den økonomiske situa...

IKM Gruppen inngår avtale med UiS om videreutdanning for ledere

IKM har over mange år vist at det å satse på god fagkunnskap og ingeniørkompetanse er en nøkkelfaktor for å lykkes i ser...

UiS trenger lærere til norskkurs for voksne innvandrere

UiS Etter- og videreutdanning tilbyr norskkursene A1, A2, B1, B2 og C1 til personer med høyere utdanning. Nå trenger vi ...

Ny videreutdanning innen tunnelsikkerhet

Det finnes rundt 1200 veitunneler og 900 jernbanetunneler i Norge. Sikkerheten i disse må ivaretas. Universitetet i Stav...

E-MTOM400 Industrial decisions and Performance management

This course aims to give you core knowledge on various challenges and solutions in dealing with industrial decisions and...

E-MTOM100 MTO – Human -Technology - Organization/Human factors

Get a greater understanding of Human-Technology-Organization (HTO) interaction and Human Factor (HF) aspects in complex ...

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2)

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2) skal styrke lærernes norskfaglige kompetanse knyttet til lesing, skriving og muntligh...

Begynneropplæring 1.–4. trinn

I dette studiet vil du lære mer om hva som kjennetegner god begynneropplæring særlig knyttet til lesing, skriving og reg...

Andrespråkspedagogikk 1.-10. trinn

Andrespråkspedagogikk er en samlingsbasert videreutdanning rettet mot lærere i grunnskolen (1-10) som ønsker å styrke si...

E-MRS110 Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse

Dette kurset gir deg kunnskap om grunnleggende aspekter ved helse, miljø og sikkerhet (HMS) i samfunn og virksomheter. I...

Lekbasert læring for de eldste i barnehagen

Er du barnehagelærer og bor i Agder? Videreutdanningen "Lekbasert læring for de eldste i barnehagen" tilbys i 2021/2022 ...

Skolemiljø og ledelse

Videreutdanning for ledere i skolen.

CLASS - Observasjon av kvalitet i skolen

Gjennom CLASS får kursdeltakeren forskningsbasert innsikt i hvordan voksne i skolen kan samhandle enda bedre med elever ...

Aktivitetspedagogikk for Aktivitetsskolen i Oslo

Videreutdanningen er forbeholdt ledere i AKS i Oslo, og den vil finne sted i perioden 2021-2023. Studiet bygger på ramme...

Mobbing - forebygging og håndtering i skole og barnehage

Videreutdanning for deg som ønsker å bli bedre til å håndtere mobbeproblematikk i praksis. 

Ny videreutdanning i kognitiv atferdsterapi ved UiS

Kognitiv atferdsterapi har de siste årene blitt en viktig tilnærming i behandling av barn og unge med ulike psykiske lid...