Hopp til hovedinnhold

Marin- og undervannsteknologi, master 5 år

Tar du en mastergrad i marin- og undervannsteknologi vil du få kunnskap innen et vidt spekter av fagområder, samt kompetanse offshore og marine næringer er avhengige av.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

5 år

Antall studieplasser

10

Studiepoeng

Poenggrense

2020: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass

Søknadsfrist

15. april gjennom Samordna opptak

Vil du være med å bygge morgendagens samfunn?

offshore bridges

Studiet vil gi deg inngående kunnskap om systemer og operasjoner som inngår i marine aktiviteter. Studiet er lagt til rette for internasjonale studenter og undervisningen er på engelsk. Du kan kvalifisere deg til doktorgradstudier etter fullført master.Det femårige masterstudiet med spesialisering i maskin følger den såkalte 3+2-modellen. Det betyr at du først tar en treårig bachelor i bygg eller maskin før du fortsetter med toårig master innen marin- og offshoreteknologi. Etter tre år kan du ta ut en bachelorgrad om du ønsker.

Bygg, konstruksjonsteknikk

Studiet konsentrerer seg om teknologien som blir brukt over havbunnen i forbindelse med offshore og marine næringer.

Du tar først en treårig bachelor i bygg før du fortsetter med toårig master innen marin- og offshoreteknologi. På bachelorprogrammet i bygg med studieretning konstruksjonsteknikk vil du lære om egenskapene til bygningsmaterialer og bruk av disse i bygninger. Du vil få en forståelse for gjennomføring, planlegging og utførelse av et byggeprosjekt.

Etter endt bachelor kan du gå direkte videre til master innen marin- og offshoreteknologi. På masterstudiet får du en god kombinasjon av grunnleggende byggfagkunnskaper sammen med systemkunnskap om faste og flytende offshoreinstallasjoner og undervannsanlegg, samt marine anlegg for eksempel for havbruk og vind.

Maskin

Du tar først en en treårig bachelor i maskin før du fortsetter med toårig master innen offshoreteknologi, før du fortsetter med toårig master innen marin- og offshoreteknologi.

I bachelorgradsprogrammet vil du lære hvordan du skal foreta materialvalg og utvikle, dimensjonere og analysere mekaniske komponenter og konstruksjoner. Du vil studere emner som Matematikk, Fysikk og konstruksjonsmekanikk som gir deg grunnlaget du trenger videre i studiet.

Etter endt bacehlor kan du fortsette direkte videre til master innen marin- og offshoreteknologi. På masterstudiet får du en god kombinasjon av grunnleggende maskinfagkunnskaper sammen med systemkunnskap om flytende offshore-installasjoner og undervannsanlegg.

Du er kanskje også interessert i:

Hva kan du bli?

Med en mastergrad i marin og offshoreteknologi vil du tilegne deg en kompetanse som er etterspurt i et spekter av virksomheter i tiknytning til offshore næringen. Området marin- og undervannsteknologi er i dag i sterk fremvekst. I Norge produseres halvparten av all olje fra undervannsanlegg og norske bedrifter er nøkkelleverandører i alle internasjonale markeder for undervanns- og dypvannsteknologi. Det er forventet stor aktivitet offshore og nyetableringer i Norges nærområder i mange tiår fremover. Med en mastergrad i Marin- og offshoreteknologi vil du også være kvalifisert for mange attraktive stillinger i tradisjonell industri som driver med petroleumsutvikling og produksjon. 

Fullført mastergrad kan gi grunnlag for opptak til PhD-studiet (doktorgrad) i offshoreteknologi ved UiS. 

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Se beskrivelsen for studieprogrammene: 

 • Bachelor i ingeniørfag - maskin (treårig) 
 • Bachelor i ingeniørfag – bygg, konstruksjonsteknikk (treårig) 
 • Master i teknologi - marin- og offshore teknologi  

Overgang til høyere nivå

Retningslinjer for overgang til høyere nivå for studenter med opptak på 5-årige masterprogram ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

 1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen.
 2. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90% av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere.
 3. Inkludert i de 90% som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:

  a) Matematikk og statistikk tilsvarende krav i § 4 i” Utfyllende regler til lokalt opptak” til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til.

  b) Bacheloroppgaven.
 4. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en nedre karaktergrense på C. Dette er gjeldende for studenter som har opptak til 5-årige masterprogram, uavhengig av opptaksår, som er kvalifisert for overgang til høyere nivå høsten 2019 eller senere. Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i” Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi ved Det teknisk – naturvitenskapelige fakultet” § 4.
 5. Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på C.

 

RETNINGSLINJER FOR OVERGANG TIL HØYERE NIVÅ FOR STUDENTER MED OPPTAK PÅ 5- ÅRIGE MASTERPROGRAM VED DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

 

 1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet

tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen *.

 

2. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90% av de tre første studieårene slik

disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere.

 

3. Inkludert i de 90% som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:

a) Matematikk og statistikk tilsvarende krav i § 4 i” Utfyllende regler til lokalt opptak” til den masterutdanningen studenten

skal ha overgang til.

b) Bacheloroppgaven.

 

4. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en nedre karaktergrense på C. Dette er gjeldende for studenter som

har opptak til 5-årige masterprogram, uavhengig av opptaksår, som er kvalifisert for overgang til høyere nivå høsten 2019 eller

senere. Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme

utregningsmetode som spesifisert i” Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi ved Det teknisk –

naturvitenskapelige fakultet” § 4.

 

5. Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.

 

* Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i marin- og undervannsteknologi, er kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør.

 

Kontakt

Med spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen

Spørsmål og svar

Her har vi samlet noen av de vanligste spørsmålene om mastergrad i marin- og undervannsteknologi.

spørsmål og svar SOS

Hvem passer studiet for?

Dette studiet passer godt for de som har interesse for et teknisk utdanningsprogram som kombinerer ingeniørdisipliner med viktige marin-, offshore- og undervannstemaer. Utdanningen gir viktig kjernekompetanse og danner grunnlaget for en utfordrende og konkurransedyktig karriere i både offentlig og privat sektor.

Kan jeg dra på utveksling?

Ja, 3. semesteret er lagt til rette for utveksling. 3. semesteret består av 25 sp spesialiseringsemner og 5 sp valgemner. Ved utveksling kan disse 30 sp erstattes av andre emner som må godkjennes før utreise.

Hvor kan jeg jobbe etter endt studie?

Våre kandidater er svært etterspurt i et bredt spekter av selskaper som dekker:

 • Olje- og gass-selskap
 • Leverandør av skip og offshore strukturer
 • Leverandør av utstyr for undervannsteknologi
 • Leverandører av subsea-installasjonstjenester
 • Leverandører av ingeniørtjenester
 • Risiko- og klassifikasjonsselskaper
 • Forskningsinstitutter
Se presentasjon om Marin- og undervannsteknologi fra Åpen dag 2021.
Bli med på UiS-omvisning!

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

5. semester på bachelornivå

3. semester på masternivå

Anbefalt læresteder:

Velg ditt studieprogram

Bachelornivå:

Maskiningeniør

Byggingeniør, konstruksjonsteknikk

Masternivå:

Marin- og offshoreteknologi

+

Kontakt oss

Professor
51831112
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
Førstekonsulent
51831458
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN

Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Presentasjon av fagmiljøet

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM) dekkjer forsking og forskingsbasert undervisning innanfor ei rekkje fagområde.

Instituttet er eitt av sju institutt under Det teknisk-naturvitskapelege fakultetet. Det har rundt 23 vitskaplege stillingar, 10 professor II, 11 laboratorieingeniørar, 3 administrativt tilsette, rundt 20 doktorgradsstudentar og 600 studentar.

IMBM sine tilsette er delt inn i fire faggrupper med tilhøyrande fagområde:

 • Bygg - konstruksjonsteknikk
 • Maskin og materialteknologi
 • Marin- og undervassteknologi
 • Industriell teknologi og driftsleiing

IMBM tilbyr studieprogram på bachelor-, master- og doktorgradsnivå

Instituttet har ein internasjonal profil med tilsette og studentar frå heile verda. Dei to masterprogramma i offshoreteknologi som instituttet tilbyr er internasjonale og over halvparten av disse studentane er internasjonale studentar.

Nyheter fra instituttet

Signerte ny samarbeidsavtale om havvind

Universitetet har inngått et nytt samarbeid med Nor­wegian Offshore Wind Cluster og Marin Energi Testsenter.

Han har utviklet Skandinavias første hydrogendrone

Jørgen Apeland har forsket på hvordan man kan forlenge flytiden på droner ved hjelp av hydrogenbrenselceller.

Ingeniørutdanning med en moderne vri

Med master i industriell teknologi og driftsledelse kan du påvirke og utvikle industrien mot en digitalisert og bærekraf...

Kvalitetsheving på teknisk utdanning i land i sør

UiS er tildelt 29 millioner kroner fra Norad til utdanningsprosjekter i Indonesia, Sri Lanka og Etiopia.

Skal finne de beste metallene for 3D-implantater og proteser

Samarbeidsprosjektet MetAMet har som mål å finne ut hvilke metaller som egner seg best til 3D-printede proteser og impla...

Nå kan du få lab-opplæring på video

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi ønsker å gi studentene sine et bedre tilbud på laboratoriene. Nå kan du ...

Ph.d. - program i Offshoreteknologi, maskin og bygg

Offshoreteknologi, maskin og bygg er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. St...

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM) dekkjer forsking og forskingsbasert undervisning innanfor ei rekk...

2019: 20 EU-millioner til UiS-forskning

I utlysning fra EU-forskningsprogrammet Marie Sklodowska-Curie (MSCA-ITN) fikk UiS innvilget nesten 20 millioner kroner ...

Dette er de mest fornøyde studentene ved TN

Masterstudiene industrial asset management, marine and offshore technology og petroleum geosciences engineering har de m...