Hopp til hovedinnhold

Master i forretningsjus

Mastergraden i forretningsjus åpner mange karriereveier, og du får spesialkompetanse innen forretningsjuridiske emner.

Publisert: Endret:
Om studiet
Varighet

2 år/ 4 semestre

Antall studieplasser

27

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk, engelsk

Studiestart

August 2021

En juridisk utdannelse med økonomifokus
UiS Business School Elfa logo

Etterspørselen etter juridisk kompetanse øker stadig, og næringslivet uttrykker et spesielt behov for jurister som kan vurdere problemstillinger ut ifra både et juridisk og økonomisk perspektiv.

Mastergraden i forretningsjus er en juridisk utdanning med økonomifokus. Du blir i stand til å utføre økonomiske analyser som tar høyde for rettslige begrensninger, og du vil kunne gjøre rettslige analyser ut ifra et økonomisk og kommersielt perspektiv.

Mastergraden i forretningsjus er et alternativ til den tradisjonelle generalistutdanningen i rettsvitenskap. Du kan ikke bli advokat eller dommer med denne graden, men jurist med spesialisering innen forretningsjus. Dette er spesialkompetanse som er ettertraktet i næringslivet, og karrieremulighetene er mange.

Programmet er toårig og bygger både på en bachelor i rettsvitenskap og på en bachelor i forretningsjus og økonomi. Studiet kan også være attraktivt for deg som allerede er i arbeid og har juridisk utdanning, men som ønsker en faglig fordypning i forretningsjus.

Hva kan du bli?

En mastergrad i forretningsjus gir deg kompetanse som er ettertraktet i næringslivet, og utdanningen åpner mange og varierte karriereveier, både i privat og offentlig sektor.

Du vil blant annet kunne jobbe med ledelse og styring, rådgiving, saksbehandling, prosjektledelse, bank og forsikring.

Dette er et aktuelt og arbeidslivsrelevant studium som fyller et behov for en spisskompetanse om for eksempel etablering, styring, omorganisering av virksomhet, kjøp og salg av virksomhet, arbeid med finansieringsløsninger og kontraktsforhandlinger, samt gjennomføring av utbyggings-, innovasjons- eller IT-prosjekter.

Når det gjelder muligheter for videre studier, kan uteksaminerte studenter med mastergrad i forretningsjus fortsatte sin utdanning på ph.d-nivå enten i Norge eller i utlandet. Primærmålet for masterstudiet er ikke å rekruttere studenter til doktorgradsstudier, men opplegget vil ha nivå og innretning som gjør at studentene likevel vil kunne fortsette direkte fra mastergraden til et doktorgradsstudium. 

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap 

Studenten skal: 

 • ha avansert kunnskap innen de sentrale forretningsjuridiske emner ( kontraktsrett, energirett, IT og formuerett) og forstå sammenhengen mellom disse fagdisiplinene
 • ha god forståelse for hvordan lover påvirker næringslivet 
 • ha god forståelse og innsikt i moderne problemstillinger i energiretten
 • ha inngående innsikt i opprettelse, gjennomføring og håndheving av internasjonale kommersielle kontrakter
 • ha grunnleggende kjennskap til regnskapsprinsipper og forholdet mellom regnskap og juss
 • ha god kjennskap til regler om rettigheter til formuesgoder (formuesrettigheter), særlig regler om dynamisk tingsrett, panterett og konkursrett 
 • ha oversikt over rettslige utfordringer som følger av nye teknologier
 • ha kunnskap om akademiske krav til kildehenvisninger og bruk av andres arbeider 
 • ha avansert kunnskap om forretningsjus og har spesialisert innsikt i et avgrenset område innenfor fagfeltet forretningsjus (masteroppgavens tema) 

Ferdigheter 

Studenten skal: 

 • kunne identifisere juridiske problemstillinger og gi juridiske råd basert på lovens ordlyd og andre rettskilder innenfor forretningsjus 
 • være i stand til å argumentere og legge fram en sak på en god og overbevisende måte  
 •  kunne forklare rettsregler ved hjelp av samfunnsøkonomiske teorier og begreper 
 • kunne identifisere etiske og yrkesetiske problemstillinger relatert til jussen og håndtere disse på en forsvarlig måte 
 • kunne innhente og systematisere rettslig relevant materiale fra norske, skandinaviske og engelskspråklige kilder, også ved bruk av digitale verktøy 
 • kunne foreta rettspolitiske vurderinger av rettsreglene 
 • kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer 
 • kunne analyse eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet forretningsjus, og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemløsninger 
 • kunne bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid innenfor forretningsjus på en selvstendig måte 

Generell kompetanse 

Studenten skal: 

 • kunne bidra med rettslige perspektiver i samfunnsdebatten 
 • kunne arbeide selvstendig og i gruppe 
 • kunne formidle juridiske resonnementer til jurister, andre profesjoner og allmennheten 
 • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter 
 • kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer  
 • kunne bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser 
 • kunne analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg bli advokat? Hvor krevende er økonomifagene? Hva er opptakskravene?

Ja, jurist-tittelen er ikke en lovbeskyttet tittel. Man vil likevel ha noen ulike kvalifikasjoner sammenlignet med en master i rettsvitenskap som også har strafferett og prosess i sitt studieprogram. Man kan altså ikke praktisere som dommer og advokat.

Studiet er direkte rettet mot arbeid i næringslivet, en spesialisering i forretningsjuridiske emner som er et relevant kunnskapsbehov ute i bedrifter og organisasjoner.

Nei, du kan ikke bli advokat eller dommer med en master i forretningsjus. For å få advokatbevilling, må man ha en mastergrad i rettsvitenskap.

Du vil likevel kunne bruke tittelen jurist med en master i forretningsjus. Dette fordi jurist ikke en en lovbeskyttet tittel.

Det kreves ingen forkunnskaper innen økonomi- og regnskapsfag i forkant av dette studiet.

Du kan ta et årsstudium i rettsvitenskap.

For dem som har en bachelorgrad i rettsvitenskap vil vi tilby de nødvendige emner i tillegg til master i forretningsjus, som en overgangsordning, slik at en også kan få generalistutdanning i rettsvitenskap på sikt.

Bakgrunnsinfo: Til nå har kun universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø som hatt mulighet til å tilby master i rettsvitenskap. Fredag 19. mars la regjeringen frem et forslag for Stortinget om å endre gradsforskriften for jus, psykologi og teologi, noe som betyr at flere læresteder får mulighet til å tilby profesjonsutdanninger på disse fagområdene. UiS jobber nå med å etablere et masterstudium i rettsvitenskap. Les mer om dette her.

Søkere til masterstudier kan få tilleggspoeng hvis de dokumenterer relevant arbeidserfaring etter fullført bachelorutdanning: Det gis 0,1 tilleggspoeng pr. år for relevant praksis, maksimalt 0,2 poeng.

Ja, alle emner i bachelorgraden vil telle med.

Ja, det vil det være. Alle tre faglærere på disse emnene snakker og norsk.

Nei. Det vil tilbys en hybridløsning på undervisningen første semester grunnet smittevern. Etter hvert vil det være opp til den enkelte faglærer om forelesningen skal streames og legges ut på nett eller ei.

Nei. Her vil opptakskomiteen vurdere søknad for søknad enkeltvis for å se om man kvalifiserer på grunnlag av sine andre rettsvitenskapsemner og slik har lært seg god metodebruk innbakt i dem.

Vi har et stort nettverk av godkjente universitet både i Norden, Europa og Australia.

Fagmiljø

Hvorfor studere forretningsjus på Handelshøgskolen ved UiS?

UiS er det første og eneste universitetet i Norge som tilbyr en mastergrad i forretningsjus.

Mastergraden i forretningsjus er et nytt studium fra høsten 2021 og et alternativ til den tradisjonelle generalistutdanningen i rettsvitenskap.

Handelshøgskolen ved UiS tilbyr fra før av en bachelorgrad i rettsvitenskap, og med mastergraden i forretningsjus blir det nå også mulig for å fortsette utdanningsløpet ved UiS.

Handelshøgskolen ved UiS har et svært kompetent fagmiljø både innenfor jus og økonomi. Høyt kompetente forskere og formidlere skal undervise på dette programmet. Blant annet en av Norges fremste professorer på skatterett, Benn Folkvord, samt flere andre profilerte førsteamanuensiser.

Handelshøgskolen ved UiS er medlem av ELFA – European Law School Faculties Association

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen

Opptakskrav

Du må ha en bestått bachelorgrad i rettsvitenskap eller en grad som kombinerer jus og økonomi. Ved sistnevnte må minst 50 studiepoeng være juridiske emner.

En integrert master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen eller Universitetet i Tromsø kvalifiserer også.

Juridisk metode er et krav.

Det er et krav til en gjennomsnittskarakter på minst C.

Utfyllende regler for opptak

Søknad og opptak

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt masteropptak@uis.no

Poenggrenser

Lurer du på hvilket snitt man trengte tidligere år for å få opptak? Poenggrenser fra tidligere år

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

3. semester

Opplegg for utvekslingen

Det er ikke lagt noen føringer på hvilke emner studentene må ta mens de er på utveksling såfremt det tas emner på masternivå, og disse ikke overlapper med emner studentene har tatt eller skal ta senere i studieprogrammet. Alle emner skal imidlertid forhåndsgodkjennes av fagmiljøet ved HHUiS.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Monica Lange

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

+
Utveksling
 • Alle land

  Reykjavik University

  Reykjavik er Islands største private universitet og har ca 3000 studenter.

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

  Lunds universitet

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

 • Island

  Reykjavik University

  Reykjavik er Islands største private universitet og har ca 3000 studenter.

 • Sverige

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

  Lunds universitet

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

 • Polen

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

Lurer du på noe? Kontakt studieveilederen

Rådgiver
51832332
Handelshøgskolen ved UiS

Fakultetsadministrasjonen HH-UIS
Kontakt Handelshøgskolen
Besøksadresse

Campus Ullandhaug Elise Ottesen-Jensens hus, 2. etasje Kjell Arholms gate 35 4021 Stavanger

Telefon

+47 51 83 15 55

Åpningstider på fakultetet

Kl. 09.00–15.00 Obs! Pga. covid-19 ber vi om at henvendelser fortrinnsvis skjer per e-post eller telefon.

Du er kanskje også interessert i:

Executive MBA

Erfaringsbasert mastergrad

Studentliv i Stavanger

Ut på tur i Stavanger-regionen

Stavanger-regionen har ein svært variert natur, med gode opplevingar over alt. Frå lange, kvite strender til høge fjell ...

Den mer eller mindre ultimate guiden til å studere i Stavanger

Alt du lurer på om å studere på UiS (og litt til).

Stavanger - opplev byen og kulturen!

Er du på jakt etter et godt kultur- og uteliv, er Stavanger byen å være i. Tilbudet er rikt og variert, og du når ikke o...

Hvem fortjener Begeistringsprisen?

Hvert år deler Studentpresten, UiS, StOr og SiS ut en pris til en student, studentorganisasjon eller linjeforening som p...

Folken – studentane sitt kulturhus i Stavanger

Konsert? Teater? Quiz? Stand Up? På Folken, studentane sitt kulturhus i Stavanger, venter kanskje ditt livs konsertopple...