Hopp til hovedinnhold

Matematikk 2 (5.–10. trinn)

Ønsker du å utvikle din undervisningskunnskap i matematikk? Dette studiet retter seg i hovedsak mot lærere på ungdomstrinnet, men vil også være aktuelt for lærere i mellomtrinnet som ønsker en faglig fordypning i faget.

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

30 (15+15)

Neste oppstart

Høst 2022

Søknadsfrist

1. mars

Opptakskrav

30SP i matematikk, godkjent lærerutdanning og i jobb som lærer.

Undervisningsform

Samlingsbasert

Målet med dette kurset er å utvikle lærerens undervisningskunnskap i faget. Undervisningskunnskap innebærer solid og reflektert forståelse både for matematikken elevene skal lære, men også hvordan denne utvikles videre på de neste trinnene i utdanningssystemet. De matematikkfaglige emnene det fokuseres på i kurset er funksjonslære, tallteori og geometri. Dette studiet retter seg i hovedsak mot lærere på ungdomstrinnet, men vil også være aktuelt for lærere i mellomtrinnet som ønsker en faglig fordypning i faget.

To moduler

Undervisningskunnskap innebærer også matematikkfaglig kunnskap som er særegen for lærerprofesjonen og didaktisk kompetanse som gjør at læreren kan sette seg inn i elevenes læringsprosesser og tilrettelegge matematikkundervisningen. Dette vil det også arbeides med i kurset. Emnet er delt i to moduler, modul 1 i høstsemesteret og modul 2 i vårsemesteret, med avsluttende eksamen etter hver modul. Modul 1 og modul 2 kan tas separat, men det vil være en fordel å ha fullført modul 1 før en starter på modul 2, og det anbefales å ta begge modulene sammenhengende.

Tallteori og funksjonslære

I modul 1 fokuseres det på funksjonslære, med vekt på forståelse av funksjonsbegrepet og egenskapene til ulike typer funksjoner. Fagdidaktikk knyttet til disse emnene og andre emner er også en del av kurset. I den forbindelse vil det blant annet være fokus på bruk av digitale verktøy, med vekt på praktisk bruk av programmet Geogebra. I modul 2 er det fokus på tallteori og geometri. I geometrien fokuseres det på vektorregning og trigonometri. Også i denne modulen inngår fagdidaktikken som en del av kurset. Vi vil blant annet ha fokus på problemløsning og hvordan dette kan brukes i undervisningen. Se emneplan og litteraturliste for VMA201 og VMA202 .

Studiet består av disse to emnene

Matematikk 2 (5.-10. trinn), modul 1: VMA201

Emnet fokuserer på matematikk og fagdidaktikk knyttet til temaene algebra og funksjonslære

Matematikk 2 (5.-10. trinn), modul 2: VMA202

Emnet fokuserer på matematikk og fagdidaktikk knyttet til temaene tallteori og geometri.

Slik søker du

Matematikk 2 (5.–10. trinn) er eit vidareutdanningstilbod gjennom Utdanningsdirektoratets ordning med Kompetanse for kvalitet.

For å ta del i finansieringsordninga må du søke via Utdanningsdirektoratet, i perioden 1. februar–1. mars.

Les meir om Kompetanse for kvalitet og kva Utdanningsdirektoratet seier om vidareutdanning for lærarar.

1/6-2021: Vi har fortsatt ledige plassar på Matematikk 2 (5.–10. trinn). Desse plassane gir ikkje rett til finansieringsordning gjennom Kompetanse for kvalitet frå Utdanningsdirektoratet. Dersom du er interessert, ta kontakt på KfK@uis.no

Lurer du på noko?

Rådgiver
51832877
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon IGIS
Samlingar
Hausten 2022

31.08. – 02.09. (uke 35) 05. – 07.10. (uke 40) 09. – 11.11. (uke 45)

Våren 2023

11. – 13.01. (uke 2) 22. – 24.02. (uke 8) 12. – 14.04. (uke 15)