Hopp til hovedinnhold

Matematikk og fysikk - 5-årig master

Matematiske og fysiske modeller beskriver alt fra kosmos til tekniske anvendelser. Matematikk og fysikk blir aldri umoderne eller overflødig, og samfunnet vil alltid ha behov for gode matematikere og fysikere.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

5 år, 10 semester

Antall studieplasser

15

Studiepoeng

300

Poenggrense

2020: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass

Søknadsfrist

15. april via samordna opptak

Tina studerer matematikk og fysikk

Matematikk og fysikk utgjør det fundamentale grunnlaget for alle teknologiske og naturvitenskapelige fag. Solid kompetanse i disse to basalfagene er etterspurt i stadig flere bransjer. (Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS)

En mastergrad i matematikk og fysikk vil utstyre deg med ferdigheter i matematikk, fysikk og statistikk på et nivå langt høyere enn de fleste mastergrader i ingeniørfag. Du vil være i stand til å løse svært avanserte matematiske problemstillinger, analytisk og numerisk. Du vil være i stand til å anvende fundamental fysikk på komplekse systemer, både på makroskopisk og mikroskopisk skala. Du vil ha en stor verktøykasse med beregnings-, eksperimentelle og dataanalysemetoder og være i stand til å behandle generelle naturvitenskapelige problemstillinger, men også problemstillinger innenfor økonomi, helse samfunnsfag og ledelse.

Studenter med fullført grad i matematikk og fysikk finner jobber som spesialister i industrien, i roller innenfor teknisk design og innovasjon, dataanalyse, matematisk modellering og ledelse. I både den offentlige og private sektor er matematikere og fysikere etterspurt til forskings- og utviklingsteams, særlig for de oppgaver som krevet meget avansert matematikk, deduksjons- og problemløsningsferdigheter, høy presisjon og dyp forståelse.

Noen matematikere og fysikere velger å spesialisere seg ytterligere gjennom en Ph.D. grad, andre får en karriere innenfor utdannelse, på videregående skolenivå, på høyskolenivå eller i andre typer formidling.

Det er mulig å kvalifisere til master i Applied Data Science og Computational Engineering etter tre år.

Bidra til å løse verdens klimautfordringer

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Med matematikk og fysikk kan du bidra til flere av målene.

 • FNs bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk fremgang og innovasjon.
 • FNs bærekraftsmål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur. Vi må finne måter å øke ulike land sine potensiale for utvikling og vekst, og se hvordan de kan utnytte sine ressurser og sin industri mest effektivt.
Framtidens yrker
Romforsker

Etter hvert som menneskeheten beveger seg mer bortenfor vår egen klode, kommer vi til å trenge en ny yrkesvei. Les mer om framtidens yrker her.

Framtidens yrker: Romforsker

Hva kan du bli?

Matematikere og Fysikere blir ansatt innenfor:

 • Forsking og utvikling i industri, for eksempel energibransjen, fornybar energi, romteknologi, klima, bio- og geofysikk, maskinlæring og kunstig intelligens.
 • Forskning, utvikling og undervisning i akademia, for eksempel teoretisk fysikk, analyse og utvikling av materialer, kosmologi, algebraisk geometri, matematisk analyse, medisinsk statistikk og økonometri.
 • Andre jobber i næringslivet og kommune/stat som krever analytiske ferdigheter og matematikkforståelse og bruk av digitale verktøy. Analytiker, finans, forsikringsbransje, logistikk, programmering, medier.
 • Undervisning på videregående skole og høyskole (med PPU).

En ferdig student kan søke på doktorgradsstudier (Ph.D.) ved de fleste universiteter i Norge og utlandet, innen matematikk eller fysikk, avhengig av spesialisering.

 

Etter 3 års studier kan studenten søke om overgang til andre masterstudier i matematikk eller fysikk i Norge og utlandet, samt til UIS sine masterporgram Computational Engineering og Applied Data Science. Dette krever at studenten gjennomfører en bacheloroppgave i semester 6 (se studieplan for mer informasjon).

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått master i matematikk og fysikk vil ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap

K1 Kandidaten har avansert kunnskap innenfor fagområdene matematikk og fysikk, og spesialisert kunnskap innenfor et avgrenset område av enten matematikk eller fysikk i forbindelse med arbeidet med spesialisering og masteroppgaven.

K2 Kandidaten har bred kunnskap om fagområdenes vitenskapelige teorier og metoder.

K3 Kandidaten har kunnskap om relevante numeriske/digitale verktøy og metoder som finner anvendelse i matematikk og fysikk, samt eksperimentelle metoder.

K4 Kandidaten har kunnskap om hvordan fagområdene matematikk og fysikk kan relateres til andre real- og teknologifag.

K5 Kandidaten har spesialisert kunnskap innenfor et avgrenset område av enten matematikk eller fysikk i forbindelse med arbeidet med spesialisering og masteroppgaven.

Ferdigheter

F1 Kandidaten kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagets historie, tradisjoner, egenart og samfunnsposisjon.

F2 Kandidaten kan anvende sine kunnskaper til å gjennomføre konkrete beregninger og argumenter og dermed utlede resultater innenfor sentrale deler av fagområdene matematikk og fysikk, både kjente og nye problemstillinger.

F3 Kandidaten kan benytte relevante digitale verktøy til å analysere problemstillinger i matematikk og fysikk.

F4 Kandidaten kan benytte relevante forskningsmetoder og fagstoffet på en selvstendig og kritisk måte og til å formulere og strukturere faglige resonnement.

F5 Kandidaten kan gjennomføre en vitenskapelig undersøkelse under veiledning og i tråd med etiske og vitenskapelige normer innenfor fagfeltet.

F6 Kandidaten kan kommunisere vitenskapelig selvstendig arbeid, herunder eget arbeid, og beherske fagområdets terminologi, både muntlig og skriftlig.

 

Generell kompetanse

G1 Kandidaten kan analysere tall- og datamateriale også utenfor eget fagområde.

G2 Kandidaten kan analysere og presentere komplekse problemstillinger på en logisk og strukturert måte.

G3 Kandidaten kan arbeide selvstendig, og oppsøke og tilegne seg avansert kunnskap på egen hånd.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav: Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2. (Matematikk på realfagskurs dekker også kravet).Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Hvordan søke?

Kontakt
Opptakskontoret

E-post: opptak@uis.no Telefon: 51 83 10 52 Besøksadresse 1. etasje, Arne Rettedals hus

Åpningstider

Mandag til fredag Kl. 09:00-11:30 og kl. 12:00-15:00

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

8. semesterAnbefalt læresteder

Se Masterprogrammet i matematikk og fysikk (toårig)

 

+
Utveksling
 • Alle land

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

  University of Jyväskylä

  Jyväskylä Universitet er Finlands ledende innen lærerutdanning. Det er også det eneste universitetet med eget fakultet for «sport and health sciences».

  University of Paderborn

  Enjoy the charm of Paderborn for one semester. You will study close to major European cities such as Brussel and Amsterdam, with the possibility of many indoor and outdoor activities in a friendly and green enviroment.

  University of Bonn

  Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn har en 200 år lang historie og er å betrakte som et av Tysklands mest anerkjente forskningsuniversitet. Karl Marx, Friedrich Nietzche og Konrad Adenauer er bare noen av mange kjente personer som har fått sin grad fra Universitetet i Bonn.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

 • Danmark

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

 • Finland

  University of Jyväskylä

  Jyväskylä Universitet er Finlands ledende innen lærerutdanning. Det er også det eneste universitetet med eget fakultet for «sport and health sciences».

 • Tyskland

  University of Paderborn

  Enjoy the charm of Paderborn for one semester. You will study close to major European cities such as Brussel and Amsterdam, with the possibility of many indoor and outdoor activities in a friendly and green enviroment.

  University of Bonn

  Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn har en 200 år lang historie og er å betrakte som et av Tysklands mest anerkjente forskningsuniversitet. Karl Marx, Friedrich Nietzche og Konrad Adenauer er bare noen av mange kjente personer som har fått sin grad fra Universitetet i Bonn.

 • USA

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

Spørsmål og svar

Her har vi samlet noen av vanligste spørsmålene vi får om å studere matematikk og fysikk ved Universitetet i Stavanger.

spørsmål og svar SOS

Institutt for matematikk og fysikk driver med forskning innenfor områdene matematikk, statistikk og fysikk.

Masterstudiet i matematikk og fysikk gir et solid grunnlag i BÅDE matematikk og fysikk. For å studere moderne fysikk trengs det dyptgående matematikk, og mange problemstillinger innen moderne matematikk er inspirert av, eller har anvendelser i, fysikk. I siste del av studiet spesialiserer du deg i større grad innen en del av matematikken eller fysikken.

Hvilke emner dekkes på studiet?

Bachelorstudiet gir grundig kunnskap om matematisk analyse, geometri, algebra og statistikk. Pluss mekanikk, termodynamikk, elektromagnetisme og kvantemekanikk.

Vi tilbyr valgfag innenfor astronomi, faststoffysikk, samt mer statistikk, analyse og algebra. Programmering, numeriske metoder og lab-arbeid inngår i flere emner. I tillegg skriver du en masteroppgave som gir god mulighet for fordypning innen et spesifikt emne innen enten matematikk eller fysikk.

Hvilke områder kan jeg fordype meg i på masternivå?

Ved UiS kan du på masternivå fordype deg i ulike områder innen matematikk og fysikk. Vi har sterke fagmiljøer innen algebraisk geometri, matematisk analyse, matematisk statistikk, materialfysikk, kosmologi og partikkelfysikk og matematisk fysikk. Les mer om våre fagmiljøer.

Kan jeg ta en bachelorgrad i matematikk og fysikk?

Er du tatt opp på 5-årig master i matematikk og fysikk kan du velge (på 5. semester) å avslutte studiet med en bachelorgrad i matematikk og fysikk ved å skrive bacheloroppgave i 6. semester. Denne bachelorgraden kvalifiserer blant annet master i applied data science og master i computational engineering ved UiS, samt MSc studier i fysikk eller matematikk ved andre universiteter. Bachelorer i matematikk og fysikk fra UiS har tidligere også tatt master i risikostyring og master i petroleumteknologi.

Er det bra studentmiljø på instituttet?

Javisst! Som matematikk og fysikk-student anbefaler vi at du blir med i Theta: linjeforeningen for matematikk- og fysikkstudentene ved UiS. Foreningen arrangere interne foredrag og utenomfaglige samlinger med fokus på det sosiale, og lar deg ta del i et fagmiljø som universitetet selv rekrutterer doktorgradsstipendiater fra. Medlemsmassen er en mangfoldig forsamling med god kjønnsbalanse, men har hovedvekt på realister i tyveårene.

Hva jobber matematikere og fysikere med etter at de er ferdige å studere?

 • Forskning, utvikling og undervisning i akademia, for eksempl teoretisk fysikk, analyse og utvikling av materialer, kosmologi, algebraisk geometri, matematisk analyse, medisinsk statistikk og økonometri.
 • Forskning og utvikling i industri, for eksempel oljebransje, fornybar energi, space technology, machine learning og kunstig intelligens.
 • Andre jobber i næringslivet og kommune/stat som krever analytiske ferdigheter og tall/matematikkforståelse og bruk av datamaskiner. Vi samler stadig mer data, og tallforståelse er viktig for å kunne utnytte disse på en god måte. (Analytikerstillinger, finans og forsikringsbransje, sport, helse og medisin med mer)
 • Undervisning på videregående nivå.

Ansetter næringslivet og det offentlige i regionen matematikere og fysikere?

Selvfølgelig! Mange lokale firma og offentlige institusjoner ansetter matematikere og fysikere, inkludert: Equinor, Lyse, SR Bank, Schlumberger, Laerdal Medical, NORCE, ConocoPhilips, Safetec, Veritas, SUS, Videregående skoler, UiS med flere.

Er utdanning innen matematikk og fysikk relevant for andre fagfelter?

En realfagsutdanning gir muligheter for svært varierte jobber. Realfag er “tidløse”, har du en bakgrunn innen disse fagene er det lett å tilegne seg anvendelsesområder ettersom disse endrer seg over tid. Trolig er teknologiene vi bruker om 20 år ikke påtenkt enda. Underveis i studiet vil du utvikle viktige ferdigheter i problemløsning, logisk tenkning og kritisk analyse – som er viktige konkurransefortrinn i jobbmarkedet.

Hvorfor er det få stillingsutlysninger som inneholder “matematikk” eller “fysikk”?

På grunn av den raske teknologiutviklingen dannes nye jobber som det ikke finnes noen formell utdanning til. Til slike jobber er kandidater med bakgrunn i matematikk og fysikk populære søkere på grunn av evnen til å raskt lære nye ting som krever logisk tenkning og presise analyser. Slike jobber er sjelden utlyst som «matematiker» eller «fysiker», men inkluderer blant annet stillinger som: Analytiker, forsker, data scientist, konsulent, rådgiver, data analyst, project leader med mer.

Hvorfor ikke sivilingeniør?

Ved UiS tilbyr vi primært master of science (MSc) innen matematikk og fysikk. Slike grader innbefatter lengre masteroppgaver (et helt studieår), noe som gir veldig god mulighet for spesialisering. MSc-graden er anerkjent over hele verden, og foretrekkes ofte i utlandet ved opptak til PhDstudier.

Hva er PhD?

PhD (Philosophiae doctor, eller bare doktorgrad) er den høyeste akademiske graden som gis ved norske universiteter ("professor" og "førsteamanuensis" er stillingsbetegnelser, ikke grader. Men de krever en doktorgrad).

PhD-studier innbefatter en mindre del med kurs og ellers arbeid med et forskningsprosjekt under veiledning av en erfaren veileder. PhD-studenter i Norge er typisk ansatt ved universitetene og får lønn for å studere! Normal tid for å ta en PhD er tre år.

Hvorfor tar flere fysikere og matematikere PhD-grad?

Matematikk og fysikk er fag med lang historie. Det tar lang tid å mestre et høyt nivå. For mange er derfor en mastergrad første steg på veien i en utdannelse som også innbefatter PhD-grad. Ved UiS tilbyr vi også PhD-grad innen både matematikk og fysikk (og statistikk).

I tillegg velger flere som har en mastergrad i matematikk og fysikk å ta en PhD-grad innen et annet fagfelt, som f.eks. petroleumsteknologi eller risikostyring. PhD-grad kreves vanligvis for ansettelse i forskerstillinger på universiteter og høyskoler. PhD-grad blir også foretrukket for en del stillinger i industrien, spesielt når disse stillingene innbefatter forsknings- og utviklingsarbeid.

Hvorfor studere matematikk og fysikk nettopp ved UiS?

Der er mange gode grunner til å studere matematikk og fysikk ved UiS, bare hør her:

 • Du får en bred kunnskapsbase i matematikk, fysikk og statistikk.
 • Du tar del i et entusiastisk, dyktig, ungt og internasjonalt fagmiljø med ekspertise i verdensklasse og kontakter over hele verden [link til instituttets twitter?].
 • Instituttet er ledende i Norge innen gravitational waves, teoretisk partikkelfysikk, matematisk fysikk. Du kan spesialisere deg i dette og mye annet, både teoretisk og mer praktisk.
 • Du kommer lett i kontakt med faglærere
 • Ved opptak til den 5-årige mastergraden trenger du ikke søke på nytt om opptak etter tre år, noe som er tilfellet på studier med bachelor/master struktur andre steder.
 • Du får mulighet til å fordype deg i ulike områder i matematikk og fysikk som algebraisk geometri, matematisk analyse, Lie-teori, statistikk, materialfysikk, kosmologi, partikkelfysikk og petroleumsfysikk. 
Se presentasjon om Matematikk og fysikk fra Åpen dag 2021.
Bli med på UiS-omvisning!

Kontakt

seniorkonsulent
51831715
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN

Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Lurer du på noe?
Generelle henvendelser

stine.t.johannessen@uis.no

Faglige spørsmål

alex.b.nielsen@uis.no

Ansatte ved institutt for matematikk og fysikk

Instituttleder
51831874
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
Professor
51831879
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
Professor
51831703
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
Førsteamanuensis
51831086
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
Presentasjon av fagmiljøet

Matematikk og fysikkmiljøet ved UiS

Institutt for matematikk og fysikk (IMF) driver med forskning og undervisning innenfor de naturvitenskaplige fagområdene matematikk, statistikk og fysikk.

Instituttet er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Vi tilbyr studium på bachelor,- master,- og doktorgradsnivå.

IMF har ansvar for all grunnleggende undervisning i matematikk, statistikk og fysikk ved fakultetet. Det er i dag rundt 40 ansatte (inkl. stipendiat og postdoktor) og 100 studenter tilknyttet instituttet.

Institutt for matematikk og fysikk driver forskning innenfor områdene matematikk, statistikk og fysikk. Dette omfatter Algebraisk geometri, kompleks og harmonisk analyse, matematisk statistikk, teoretisk subatomar fysikk og kosmologi, matematisk fysikk og materialfysikk. Les mer om fagmiljøet her.

Din linjeforening

THETA

Theta er linjeforeningen for matematikk- og fysikkstudentene ved UiS. 

Om THETA

Theta har et aktivt miljø og disponerer klubblokaler i KE med tilhørende arbeidsplasser for sine medlemmer. Foreningen har studenter fra både bachelor- master- og Ph.D.-nivå og holder et nært samarbeid med instituttet.

Som en liten forening arbeider vi aktivt for å ivareta medlemsmassen. Det arrangeres derfor interne foredrag og utenomfaglige samlinger med fokus på det sosiale.

Livet som student i Stavanger