Hopp til hovedinnhold

Petroleumsteknologi master 5 år

NB! Ikke opptak i 2022. Er du nysgjerrig på utfordringene i olje- og gassindustrien? Ønsker du å bidra til at Norge utnytter sine olje- og gassressurser på best mulig måte, både økonomisk og miljømessig? Da er dette studiet for deg.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

5 år / 10 semestre

Antall studieplasser

20

Studiepoeng

300

Poenggrense

2021: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass

Søknadsfrist

Ikke opptak i 2022.

Møt Marco i petroleumslaben.

Masterstudiet i petroleumsteknologi kvalifiserer deg til en internasjonal karriere innen olje- og gassindustrien. Du velger spesialisering i enten boreteknologi, naturgassteknologi eller reservoarteknologi. Fagmiljøet har bred kontakt med næringslivet og med forskningen på området. På studiet får du kunnskap om produksjonsteknikker for å få mest mulig av oljen og gassen ut av reservoarene på en økonomisk og miljømessig god måte.

Studiet baserer seg på 3+2-modellen, som vil si at du blir tatt opp på et femårig mastergradsprogram. Der vil du først ta en bachelor i energi- og petroleumsteknologi før du fortsetter med den toårige masteren. Du velger mellom tre forskjellige spesialiseringer: Boreteknologi, reservoarteknologi eller naturgassteknologi.

Studiet kan også kvalifisere deg til videre doktorgradsstudier i petroleumsteknologi.

Spesialisering i bore- og brønnteknologi

Med denne fordypningen vil du ta studieemner som Retningsboring og brønnstrømming, Brønnkomplettering og Planlegging, styring og økonomi i boreoperasjoner. I faget videregående brønnteknologi vil du lære mer om ulike typer rigger og avanserte boreoperasjoner.

Spesialisering i reservoarteknologi

Gjennom de siste tiårene har Norge økt utvinningsgraden av olje fra reservoarene fra cirka 20 til 50 prosent. Hva må til for å få mer olje og gass ut av reservoarene? Gjennom spesialiseringen i Reservoarteknologi vil du få mer økonomisk og miljømessig kunnskap om dette, og hvordan en kan øke produksjonseffektiviteten. Du vil også lære mer om reservoarsimulering, formasjonsevaluering og brønntesting i tillegg til reservoarkjemi og geomekanikk.

Spesialisering i produksjon- og prosessteknologi

Norge blir i økende grad en gassprodusent og Europa vil ha behov for norsk gass i mange tiår framover. Spesialiseringen i naturgass omfatter i hovedsak oppstrøms- og midtstrømsaktiviteter, men mindre vekt på nedstrømsaktivitet. Spesialiseringen vil gi økt innsikt i gassers oppførsel i reservoaret, produksjon og transport av gass, samt behandling av gasser som rensing, tørking, separasjon med mer. Ulike aspekt angående omdanning, bruk og lagring av naturgasser omhandles også.

Du er kanskje også interessert i:

Hva kan du bli?

Se beskrivelsen for studieprogrammene:

 • Bachelor i ingeniørfag - energi- og petroleumsteknologi (treårig)
 • Master of Science – petroleum engineering (toårig)

Studiet kan også kvalifisere deg til videre doktorgradsstudier i petroleumsteknologi.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Se beskrivelsen for studieprogrammene:

 • Bachelor i ingeniørfag – energi- og petroleumsteknologi (treårig)
 • Master of Science – petroleum engineering (toårig)

Overgang til høyere nivå

Retningslinjer for overgang til høyere nivå for studenter med opptak på 5-årige masterprogram ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

 1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen.
 2. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90% av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere.
 3. Inkludert i de 90% som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:

  a) Matematikk og statistikk tilsvarende krav i § 4 i” Utfyllende regler til lokalt opptak” til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til.

  b) Bacheloroppgaven.
 4. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en nedre karaktergrense på C. Dette er gjeldende for studenter som har opptak til 5-årige masterprogram, uavhengig av opptaksår, som er kvalifisert for overgang til høyere nivå høsten 2019 eller senere. Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i” Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi ved Det teknisk – naturvitenskapelige fakultet” § 4.
 5. Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på C.

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen

Spørsmål og svar

Her har vi samlet noen av vanligste spørsmålene vi får om å studere petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger.

spørsmål og svar SOS

Hvilke studentorganisasjoner kan jeg melde meg inn i?

Petroil er Petroleumsingeniørenes Linjeforening ved Universitetet i Stavanger. Vi representerer studentene i bachelor- og masterstudier i petroleumsteknologi og petroleumsgeologi her på UiS.

Hvem bør jeg kontakte hvis jeg vil melde meg på et kurs?

For spørsmål angående kursregistrering, ta kontakt med studiekonsulent Anita Malde Rasmussen eller Karina Sanni (se nederst).

Hvordan finner jeg fram på campus?

Vår elektroniske kartløsning (MazeMap) leder deg rett til rommet eller auditoriet du leter etter! Kartet inneholder også annen viktig informasjon om bygninger og uterom.

Har UiS en oversikt over laboratorier og labutstyr? Hva slags mikroskop finnes?

Plattformen URLabs gir deg en god oversikt over hva som finnes av utstyr på de ulike laboratoriene på UiS. Her kan du også booke tid, og se gjennom manualer og videoer om de ulike verktøyene.

Din linjeforening

Petroil

Linjeforeningen for studenter i bachelor- og masterstudier i petroleumsteknologi og petroleumsgeologi her på UiS.

Om Petroil

Petroil er Petroleumsingeniørenes Linjeforening ved Universitetet i Stavanger. Vi representerer studentene i petroleumsteknologi og petroleumsgeologi her på UiS.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

For deg som er tatt opp til 5-årig løp i petroleumsteknologi er det obligatorisk utveksling som del av mastergraden. Dersom du ikke har anledning til å reise på utveksling må du aktivt søke om fritak for dette.

Utvekslingssemester

3. semester

Utenlandsoppholdet gir deg mulighet til å tilegne deg en unik kompetanse innenfor ditt fagområde. I tillegg til språkkunnskaper, internasjonal erfaring og økte karrieremuligheter. Du kan velge mellom institusjoner som UiS allerede har inngått avtaler med.Opplegg for utvekslingen

Den obligatoriske utvekslingen er lagt til i 3. semester som en del av mastergraden. Dette semesteret består av valgemner.

I utlandet må du velge relevante emner tilsvarende fordypning innen ditt fagområde. Disse emnene må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Anbefalte læresteder

Bachelornivå: Energi- og petroleumsteknologi

Masternivå: Petroleumsteknologi

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Karina SanniGenerelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

 

+

Kontakt oss

seniorkonsulent
51831704
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN

Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Rådgiver
51831145
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN

Kontor for utdanningsadministrative tjenester

Relatert innhold

SafeRock – hvordan endre betongindustrien?

Betong er verdens mest brukte byggemateriale på alle kontinent. Men sementproduksjonen er en klimaversting på grunn av s...

Verdens nest beste i petroleumsquiz

Fem petroleumsingeniørstudenter fra Universitetet i Stavanger nådde finalen i den prestisjetunge PetroBowl-konkurransen.

Nye energisystem

Overgangen til reine, berekraftige og prisgunstige energiløysingar toppar både den globale, nasjonale og lokale agendaen...

UiS vil utdanne de første batteriingeniørene

UiS søker om å tilby bachelor i batteri- og energiteknologi fra høsten 2022.

Industripriser til toppstudenter

Repsol, IKM Acona og Vår Energi delte ut til sammen ni priser og 275.000 kroner til bachelor- og masterstudenter ved UiS...

Skal samarbeide om superbatterier

UiS har signert på samarbeidsavtale med Beyonder, som utvikler ny batteriteknologi tilpasset det nordiske klimaet.

Sivilingeniør Marianne Pedersen: Fikk midt i blinken-jobb i Equinor

– Jeg jobber med anskaffelser og logistikk i Equinor. Med bachelor i petroleumsteknologi og master i industriell økonomi...

Datamodellar kartlegg kreft

Forskarar bruker matematiske datamodellar inspirert frå oljebransjen for å kartlegge mulige mekanismar for korleis kreft...

Prisdryss over petroleumsstudenter

Repsol, Acona og Vår Energi delte ut til sammen 10 priser og 325.000 kroner til bachelor- og masterstudenter ved UiS.

Ny bok om geomekanikk

Bernt S. Aadnøy ved Institutt for Energi og Petroleum har sammen med Reza Looyeh i USA publisert en ny bok innen geomeka...

Den første boken om permanent plug and abandonment

Boken er skrevet av Mahmoud Khalifeh og Arild Saasen ved UiS, og er lastet ned mer enn 22 000 ganger.

Innovasjonspris til Mahmoud Khalifeh

SR-Banks innovasjonspris 2019 tildeles førsteamanuensis Mahmoud Khalifeh ved UiS. Han har vist en usedvanlig evne til å ...

Ph.d. - program i Energiteknologi og geovitenskap

Energiteknologi og geovitenskap er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. Stud...

Framtidens yrker: Energi-ingeniør

– Dere skal redde verden, så enkelt er det. Ingeniørkompetansen skal brukes til å gi alle bærekraftig energi. Det er ikk...

Institutt for energi- og petroleumsteknologi

Institutt for energi- og petroleumsteknologi (IEP) driver forsking innanfor bore- og brønnteknologi, energiteknikk, kata...

Skal få fortgang på utviklinga mot eit nullutsleppsamfunn

Sju UiS-forskarar deltek i eit forskingssamarbeid mellom europeiske universitet og industri som skal utdanne høgt kvalif...

Heder og ære til petroleumsstudenter

2019: Repsol Norge delte ut priser til studenter som har utmerket seg.

Samarbeider om ny teknologi

Då Helse Vest fekk høyre om dei nye studieprogramma Applied Data Science og Computational Engineering, tok det ikkje lan...

PRESENTASJON AV FAGMILJØET

Institutt for energi- og petroleumsteknologi

Institutt for energi- og petroleumsteknologi (IEP) driver forsking innanfor energi, naturgassteknologi, boring, brønnkonstruksjon og produksjon.

Instituttet tilbyr studium i petroleum- og energiteknologi. Instituttet har eit tett forskingssamarbeid med industrien og andre forskingsinstitusjonar. 

Instituttet fokuserer på internasjonalisering, med utvikling av engelskspråklege studium og stor mobilitet blant vitskaplege tilsette og studentar.