Hopp til hovedinnhold

Poenggrenser for lokalt opptak

Her har vi samlet poenggrenser fra tidligere år for opptak til bachelor y-vei, og toårige masterstudier og videreutdanninger ved UiS.

Publisert: Endret:

Vi har samlet poenggrenser for opptak til bachelor y-vei, 2-årige masterprogram og videreutdanninger ved de fleste av våre fakultet her. Dette er poengsummen til siste som fikk tilbud på det studiet.

Det finnes ikke en oversikt over poenggrenser for opptak til master- og videreutdanninger ved Fakultet for utøvende kunstfag eller for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved UiS.

Forklaring på tabellen:  

"N/A" - ikke tilgjengelige tall eller ikke opptak på studiet dette året

"alle" - alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass. Ev. C-krav må dekkes for å være kvalifisert.  

* (studieprogram)- har vært ute på ledige studieplasser ved siste opptak

Lurer du på hvordan vi regner ut snittet? Det er beskrevet her.

Handelshøyskolen ved UiS

Økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon og forretningsjus

Studieprogram2018201920202021
Master in Business Administration, Applied Finance2,5alle3,03,0
Master in Business Administration, Economics2,52,623,0alle
Master in Business Administration, Strategic Marketing and Analytics2,5alleallealle
Master in Business Administration, Strategic Innovation Management2,5alleallealle
Master in Business Administration, Leadership in a Digital EconomyN/AN/Aallealle
Master i regnskap og revisjon3,253,48allealle
Master i forretningsjusN/AN/AN/A3,0

Det helsevitenskapelige fakultet

Helsevitenskap, rus og psykisk helsearbeid, kreftsykepleie, spesialsykepleie, helsesykepleie, jordmorfag og Prehospital Critical Care

Studieprogram2018201920202021
Master i helsevitenskapalle2,69allealle
Master i rus og psykisk helsearbeid, heltid3,03,433,273,07
Master i rus og psykisk helsearbeid, deltid3,313,313,11N/A
Videreutdanning i kreftsykepleie3,11N/A2,28N/A
Master in Pre-hospital critical care, deltid2,78alleallealle
Master in Pre-hospital critical care, heltidN/Aalleallealle
Master i spesialsykepleie, anestesisykepleie3,593,492,93,26
Master i spesialsykepleie, intensivsykepleie2,872,43alle2,87
Master i spesialsykepleie, operasjonsykepleiealle3,07allealle
Master i helsesykepleieN/A4,194,064,0
Master i jordmorfagN/A3,2883,263,81

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Endringsledelse, sosialfag, dokumentarproduksjon, Service Leadership in International Business og energi, miljø og samfunn

Studieprogram2018201920202021
Master in Service Leadership in International Business3,0alle3,093,04
Master i endringsledelse3,153,333,433,08
Master in Energy, Environment and Society2,782,552,92,93
Master i sosialfagallealleallealle
* Master i dokumentarproduksjonN/AN/AN/Aalle

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Bachelor Y-vei, master i realfag, master i teknologi og master i samfunnssikkerhet og Risk Analysis and Governance

Bachelor i2018201920202021
Automatisering og elektronikkdesign, y-veien40404040
Maskin, y-veien3535,7alle37,5
Master i teknologi2018201920202021
Robotteknologi og signalbehandling3,0alleallealle
* Reliable and secure systems3,0alleallealle
* Reliable and secure systems, deltidN/AN/Aallealle
Data science3,23alleallealle
* Data science, deltidN/AN/Aallealle
Industriell økonomi3,83,493,353,28
Risk Management3,0alleallealle
* Teknisk samfunnssikkerhet (søkt gjennom samfunnssikkerhet fra 2020) 3,0alleallealle
Samfunnssikkerhet3,153,173,493,31
City and Regional planning3,03,0allealle
Konstruksjoner og materialer, Maskinteknikk3,4alleallealle
Konstruksjoner og materialer, Konstruksjonsteknikk3,343,39allealle
Marine- and Offshore Technology3,02,9allealle
Industrial Asset Management3,052,79allealle
* Environmental engineering3,0alleallealle
* Petroleum Engineering, Production and Process Engineering3,0alleallealle
Petroleum Engineering, Reservoir Engineering3,0allealleN/A
*Petroleum Engineering, Well Engineering3,14alleallealle
* Petroleum Geosciences Engineering3,0alleallealle
Applied Data ScienceN/Aalleallealle
Applied Data Science, deltidN/AN/Aallealle
* Computational EngineeringN/Aalleallealle
Risk Analysis and GovernanceN/A3,13,572,63
Master i realfag2018201920202021
Biological Chemistry3,0alleallealle
* Mathematics and Physics3,0alleallealle

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Spesialpedagogikk, idrettsvitenskap, barnehagevitenskap, nordisk og lesevitenskap, engelsk og Literacy Studies, historie og historiedidaktikk og videreutdanning i barnehagepedagogikk/småbarnspedagogikk

Studieprogram2018201920202021
Master i spesialpedagogikkalle3,453,833,89
Master i spesialpedagogikk, deltidN/AN/AN/A3,76
Master i idrettsvitenskapN/AN/A3,0alle
Master i barnehagevitenskap, deltidalleN/A2,53N/A
* Master i nordisk og lesevitenskapallealleallealle
* Master i engelsk og Literacy Studies3,25alleallealle
* Master i historie og historiedidaktikkallealleallealle
* Videreutdanning i barnehagepedagogikkN/AalleN/Aalle
Videreutdanning i småbarnspedagogikkalleN/AalleN/A
Master i spesialpedagogikk ble tilbudt som heltids- og deltidsstudium i 2020, men ble søkt som et studie. Fra 2021 var det mulig å velge mellom heltid og deltid i søknaden.

Tilbake til