Hopp til hovedinnhold

Tjenesteinnovasjon og -design E-MLE100

Hvordan forbedrer man en tjeneste og hvordan utvikler man nye tjenester? Mastergradskurset Tjenesteinnovasjon og -design gir deg grunnleggende kompetanse på metoder og verktøy som brukes for å skape en best mulig brukerreise med gode tjenesteopplevelser.

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsform

Samlingsbasert

Undervisningsspråk

Norsk

Antall studieplasser

30

Neste oppstart

Våren 2022

Søknadsfrist

1. februar 2022

Omfang

Deltid

Pris

kr 20.000,- + semesteravgift og pensum

Tjenesteinnovasjon er et fagområde det stadig er mer interesse for, blant annet på grunn av digitalisering og økt kamp om kundene. Det handler om å utvikle attraktive tjenester basert på en grundig innsikt i kundereisen og kundenes behov.

Erik Lerdahl , professor II og fagansvarlig for kurset

Kursinnhold

Kurset gir en innføring i teorier, metoder og praksis knyttet til tjenesteinnovasjon og -design. Her får du en praktisk forståelse av hvordan eksisterende tjenester kan forbedres og nye utvikles, basert på avdekking av brukerinnsikt og design av brukerreiser.

Studenter rundt et bord

Du vil lære hva som gir gode tjenesteopplevelser til brukere og innbyggere, og får en bedre forståelse for hvorfor tjenestedesign blir stadig viktigere i en tid med digitalisering, nye forretningsmodeller og omstilling.

Etter å ha gjennomført kurset vil du ha en grunnleggende kunnskap om designprosessen, fra innsiktgenerering til utvikling av tjenesteløsninger.

Målgrupper

Kurset er en etter- og videreutdanning som passer for ansatte i både privat og offentlig sektor som ønsker økt kunnskap om tjenesteinnovasjon og -design, både som planlegger, utvikler, prosjektleder eller bestiller av nye tjenesteløsninger.

Innhold

Kurset lærer deg blant annet å:

  • ta i bruk ulike verktøy for å få innsikt i brukerbehov og brukerreise
  • bruke ulike kreative verktøy for utvikling av nye tjenestekonsepter
  • mestre ulike visualiseringsverktøy og å lage enkle prototyper av tjenestekonsepter og teste dem mot brukergrupper

Hele emnebeskrivelsen finner du her. 

Undervisningssted

Universitetet i Stavanger

Undervisningsdager

Undervisningsdatoer for våren 2022 er:

  1. samling: 22.- 23. februar
  2. samling: 29.- 30 mars
  3. samling: 2.- 3. mai

Undervisningsform

Kurset er samlingsbasert og kan tas ved siden av jobb. Det holdes tre samlinger á to dager ved Universitetet i Stavanger.

Kurset består av forelesninger, øvingsoppgaver basert på ulike case, refleksjonsnotater, gruppearbeid og selvstudier. Metoder og teknikker testes ut i workshops der studentene arbeider på en konkret case.

Det vil også være gjesteforelesere fra næringslivet og designbransjen som forteller om sin praksis og metodiske inngang til tjenesteutvikling og design.

Læringsplattformen Canvas blir benyttet aktivt i undervisningen.

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Eksamen

En ukes designsprint hjemmeeksamen, som kan løses alene eller i grupper på inntil tre studenter.

Dato for ut- og innlevering oppgis senere. Karakter: A - F, hvor F er stryk.

Vilkår for å ta eksamen: 2 obligatoriske innleveringsoppgaver i løpet av semesteret må være bestått.

Opptakskrav

a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

b) SV-fakultetet ved Universitetet i Stavanger kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.

c) I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis.

Realkompetanse

For å kunne søke opptak på bakgrunn av realkompetanse kreves det minimum 60 studiepoeng fra tidligere studier.

Utenlandske søkere må dokumentere utdanning og norsk- og engelskkunnskaper i henhold til NOKUT sitt regelverk for opptak til utdanning ved universiteter eller høgskoler i Norge.

Vennligst merk at ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Med forbehold om endringer.

Nyttig informasjon

Foreleser

Professor II
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Norsk hotellhøgskole

Kontaktpersoner

Seniorkonsulent
51833078
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning
Senior rådgiver
51833046
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning