Hopp til hovedinnhold

Videreutdanning ved Lesesenteret 2022/23

Er du lærer eller barnehagelærer? Finn din videreutdanning her! Søknadsperiode: 1. februar – 1. mars 2022.

Publisert: Endret:

videreutdanning ved Lesesenteret

Søk på høstens videreutdanninger ved Lesesenteret, UiS innen 1. mars! Vi har flere tilbud:

  • Barns språkutvikling og språklæring for barnehagelærere
  • Andrespråkspedagogikk 1–10 (KFK)
  • Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2) 8–13 (KFK)
  • Begynneropplæring 1–4 (KFK)

Les mer og finn studiet som passer for deg:

videreutdanning for barnehagelærere

Barns språkutvikling og språklæring

Videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring er på masternivå og tilbys i to varianter: Du kan studere nettbasert eller samlingsbasert. Emnet kan ved søknad bli godskrevet som profil 3 i masterutdanningen Barnehagevitenskap.

barnehagelærer

Les om barns språkutvikling og språklæring!

videreutdanning for lærere

Andrespråkspedagogikk 1–10

Andrespråkspedagogikk er en samlingsbasert videreutdanning rettet mot lærere i grunnskolen (1–10) som ønsker å styrke sin kompetanse i flerspråklighet og andrespråkslæring. Studiet er innenfor Kompetanse for kvalitet.

elever leser med lærer

Les mer om andrespråkspedagogikk!

videreutdanning for lærere

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2) 8–13

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2) skal styrke lærernes norskfaglige kompetanse knyttet til lesing, skriving og muntlighet. Studiet retter seg mot lærere på 8.–13. trinn, og er i tråd med Kunnskapsløftet som en literacyreform, og de nye perspektivene på faglig praksis i Fagfornyelsen. Studiet er innenfor Kompetanse for kvalitet.

elever jobber

Les mer om tekstarbeid i norskfaget!

VIDEREUTDANNING FOR LÆRERE

Begynneropplæring 1–4

I dette studiet vil du lære mer om hva som kjennetegner god begynneropplæring særlig knyttet til lesing, skriving og regning. Studiet gir lærere på 1.–4. trinn forskningsbasert kunnskap og erfaring med begynneropplæring og tidlig innsats. Studiet er innenfor Kompetanse for kvalitet.

lærerstudenter

Les mer om begynneropplæring 1–4!

For deg som er lærer
For deg som er barnehagelærer
Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet (KFK) er navnet på etter- og videreutdanningen til Utdanningsdirektoratet. Målet er å øke elevenes læring og motivasjon i grunnopplæringen, gjennom å styrke lærernes og rektorenes kompetanse. KFK gir lærere i grunnskolen mulighet til å ta en videreutdanning som er tilpasset deres arbeidshverdag. Det legges vekt på kunnskapsdeling i eget kollegium og utprøving av ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i faget som også innbefatter IKT-relaterte oppgaver. Les mer om KFK.