Hopp til hovedinnhold

Systematisk arbeid som treffer

Fellesskap, forskning og fornyelse går hånd i hånd når det skal jobbes med kvalitetsutvikling i barnehage, skole og SFO. Etter første dag på Læringsmiljøkonferansen har foredragsholderne kommet med gode refleksjoner, eksempler og historier fra hverdagen som viser hvordan dette kan gå an.

Publisert: Endret:
Tittelbilde til Lærnigsmiljøkonferansen

– Tittelen på Læringsmiljøkonferansen, «Felleskap, forskning og fornyelse», gir noen muligheter for enda mer kunnskap om læringsmiljø, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby under åpningen av Læringsmiljøkonferansen 2020.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby
– Barn er ikke bare i barnehage eller skole, de er også på SFO og AKS. For mange barn er dette den største fritidsarenaen i det daglige, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby under åpningen Læringsmiljøkonferansen.

Hun snakket videre om at de aller fleste elever trives på skolen og at det jobbes godt med læringsmiljø i norske skoler. Det vises blant annet gjennom elevundersøkelsen. Likevel mener hun det finnes rom for forbedring:

– Jeg tror alle kan være enig i at én mobbesak er én for mye. Vi må sette oss inn i forskning som viser hvordan vi kan utvikle oss for å bedre læringsmiljøet, sa hun før hun trakk frem hvor viktig det er at også barnehager har god kvalitet.

– Gode barnehager er bra for barn, og særlig for de sårbare barna. Jeg er opptatt av kvalitet i barnehagen og vil ha en dialog om hva som fortsatt er ugjort.

SFO er den største fritidsarenaen

– Men barn er ikke bare i barnehage eller skole, de er også på SFO og AKS. For mange barn er dette den største fritidsarenaen i det daglige.

Melby sa videre at SFO er viktig for alle som er der, og som for barnehagen, særlig for de sårbare barna. Regjeringen ønsker å få til et løft for SFO:

– Det gjør vi på to måter. Først gjennom redusert foreldrebetaling som gjør at alle kan delta, og vi ønsker også en rammeplan for innhold og kvalitet.

Systematisk kvalitetsutvikling ved Stigeråsen skole

Kim Aas, rektor på Stigeråsen skole, holder foredrag på Læringsmiljøkonferansen.
– Menneskeverd og likeverd er kjempeviktige verdier på vår skole. Alle barn skal føle at de blir møtt av noen som er glad for å se dem. Et vennlig smil og et «hei» – for mange av våre barn er dette en kjempeviktig start på dagen, spesielt for dem som har hatt en røff morgen eller har det litt tøft hjemme. Det er de ansatte hos oss rågode på, sa rektor Kim Aas under dagens konferanse.

Rektor på Stigeråsen skole i Skien, Kim Aas, var en av foredragsholderne. Han snakket om hvordan han og personalet har jobbet systematisk for kvalitetsutvikling på skolen.

– Hvordan får vi hele personalet med? spurte han retorisk og svarte på sitt eget spørsmål:

Her er det mange svar, men å ta seg tid til å drøfte de vanskelige problemstillingene i en travel hverdag er viktig. Vi har også vært bevisste på å skape en kultur for å prøve nye ting. Det skaper engasjement.

Han sa at det å bygge tillit til og i personalet er viktig på alle plan.

– Det er ikke så viktig om ikke alt blir like vellykket, det er engasjementet vi heier på. Går det ikke første gang, så prøver vi på nytt.

Menneskeverd og likeverd

– Målet vårt er at alle elevene skal gjennom videregående skole. Hvis de også har hatt det bra hos oss, og har følt at de er en del av et fellesskap, da blir vi kjempeglad, sa Aas og fortalte hvordan de jobber på Stigeråsen for å komme dit:

– Menneskeverd og likeverd er kjempeviktige verdier på vår skole. Alle barn skal føle at de blir møtt av noen som er glad for å se dem. Et vennlig smil og et «hei» – for mange av våre barn er dette en kjempeviktig start på dagen, spesielt for dem som har hatt en røff morgen eller har det litt tøft hjemme. Det er de ansatte hos oss rågode på.

Utviklingsarbeid i alle barnehager i Sandnes kommune

Sandnes kommune har i flere år jobbet godt med utviklingsarbeid innen barnehage. Gudrun Skancke Eriksen og Birthe Holm fortalte hvordan de har jobbet systematisk med utviklingsarbeidet siden 2014.

– Når vi har jobbet med utviklingsarbeidet har det vært viktig for oss at alle skal være med. Det inkluderer alle støttesystemene og både kommunale og private barnehager, sa Birthe Holm under foredraget.

Gudrun Skancke fortalte videre at de at det hele tiden har vært et viktig poeng at «alle mann alle» skal være med: alle i personalet.

– På denne måten kan det bli bærekraftig fordi det skal jobbes med i hele barnehagen.

Same shit, new wrapping

Det nye systemet inneholder på mange måter ikke så mye nytt, forteller de to foredragsholderne fra Sandnes kommune.

– Barnehagelærere kan det vi jobber med, men det er en ny struktur og felles begreper som skal inn på ny måte. På en måte sier vi at det er «same shit, new wrapping». Vi skal alle sammen finne en felles måte å jobbe på til det beste for barnet, sa Skancke.

Hun forteller at arbeidet skal gjøre en forskjell for barnet, det er det som har vært målet hele tiden.

– Og vi ser at det virker, sa Holm, – Vi har fått utarbeidet rapporter på bakgrunn av arbeidet og hentet inn erfaringer fra barnehagene og støttesystemene og ser at det er en helhet, et engasjement.

Hun mener det hadde ikke kommet hvis ikke de ansatte i barnehagene og støttesystemene følte at det treffer dem i hverdagen deres.

– Vi ser at det er i tråd med verdisett og synet vi har på barn. Alt tar utgangspunkt i barnet, sa Holm.

I tillegg til de nevnte foredragene, er dette presentert i løpet av dagen:

  • Terje Ogden: Fellesskap, forskning og fornyelse i skolen
  • Ida Risanger Sjursø: Når mobbingen kan foregå 24 timer i døgnet
  • Ingunn Størksen: Sammenheng barnehage-skole

Tekst: Ina Midttveit

– Når vi har jobbet med utviklingsarbeidet har det vært viktig for oss at alle skal være med. Det inkluderer alle støttesystemene og både kommunale og private barnehager

Birthe Holm , Sandnes kommune

Vil du lese mer fra Læringsmiljøsenteret?

Hvordan følger man opp når mobbingen har blitt stoppet?

Et trygt skolemiljø er ingen selvfølge eller «quick fix» etter at mobbing har blitt avdekket og stanset. En ny bok fra L...

Livet under og etter pandemien -Verdensdagen for psykisk helse 2021

Hva kan du som voksen gjøre for å hjelpe ditt barn etter pandemien? Her kan du se video fra Læringsmiljøsenterets Klara ...

Professor ved Læringsmiljøsenteret en av tre forfattere bak stor EU-rapport om psykisk helse i skolen

Simona Caravita har vært sentral i arbeidet med NESET-rapporten (Network of Experts working on the Social dimension of E...

Nå åpner Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims)

SpedAims samler krefter fra de beste fagmiljøene i Norge for å heve kvaliteten på forskning og praksis innen spesialpeda...

Forsker fra Læringsmiljøsenteret utmerket seg i skarp konkurranse

Natalia Kucirkova, forsker ved Læringsmiljøsenteret, UiS, er nytt medlem i Akademiet for yngre forskere, AYF. Akademiet ...

Simona Caravita valgt inn som rådsmedlem i EADP

Professoren ved Læringsmiljøsenteret og UiS har blitt en del av rådet i den europeiske forskerorganisasjonen European As...

Familiefred for enhver pris?

Cecilie Evertsen, forsker ved Læringsmiljøsenteret, møter Vigdis Hjorth til samtale om mekanismer som berører oss alle; ...

En hel verden av mobbeforskere kom til Læringsmiljøsenteret og UiS via skjermen

Den internasjonale EADP-konferansen, med nærmere 200 forskere fra 34 land, ble loset digitalt i land av Læringsmiljøsent...

Internasjonal konferanse om mobbing arrangeres digitalt av UiS og Læringsmiljøsenteret fredag

Læringsmiljøsenteret og Universitetet i Stavanger har ansvar for den digitale EADP-konferansen med nesten 200 forskere f...

Informativ debatt om SFO og ny rammeplan på Arendalsuka

Viktige spørsmål om innhaldet i skulefritidsodninga blei belyst under Læringsmiljøsenteret sitt arrangement onsdag denne...

Ny bokserie om SFO skal auka kompetansen hjå dei tilsette

SFO har lenge vore eit felt med lite tilgjengeleg litteratur, men nå kjem fem bøker som skal gi SFO-tilsette forskingsba...

Hva er vel skolen uten SFO?

Endelig er nasjonal rammeplan for SFO publisert, og den skal gjelde fra 1. august 2021. Noen vil kanskje mene at dette v...

Høythengende, britisk bokpris til Natalia Kucirkova

Professor Natalia Kucirkova har vunnet The UKLA Academic Book Award 2021 for sin bok ‘How and Why to Read and Create Chi...

– Alle barn fortjener et trygt og godt barnehagemiljø

Det er kommet strengere og tydeligere regler for å sikre barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Nå er Marianne ...

Kva no, SFO?

Skulefritidsordninga her til lands får rammeplan frå hausten av. Kva vert innhaldet? Og kva bør kjenneteikne SFO i framt...

Tryggere skolemiljø med bruk av Spekter digital

Spekter skal gjøre det enklere for skolene å skape trygge og gode skolemiljø. – Nå er tiden kommet for å videreutvikle d...

Nye episoder om Læringsmiljø i skole og barnehage

Er du av dem som har ventet på nye episoder av podkasten vår? Her er de nye episodene – denne gang direkte rettet mot de...

Psykososialt barnehagemiljø inn i barnehageloven

1. januar 2021 ble det innført endringer i barnehageloven. Endringene skal sikre at barnet opplever barnehagen som et tr...

UiS deler på vertskapsrolle for stor internasjonal konferanse

Fredag 17. september vil UiS være vertskap for en av tre konferansedager for European Association on Developmental Psych...

Første datasett er publisert i UiS Open Research Data

Janine Anne Campbell er første forsker til å publisere i UiS sitt arkiv for åpne forskningsdata.

Identitetens fremtid utfordres

Natalia Kucirkova ønsker med sin siste bok “The future of the self” å møte mulighetene, men også truslene, som følger av...

Digitale bildebøker kan skade småbarns forståelse

En omfattende metaanalyse av tidligere forskning har funnet at barn i alderen ett til åtte år har mindre sjanser til å f...

Korleis kan barnehagen bli betre over tid?

Lokale og nasjonale tiltak skal sikre at barnehagane jobbar aktivt med å bygge kapasitet, både materielt og menneskeleg....

Disputas: Tradisjonell og digital mobbing

Elever som ble mobbet, ønsket en lærer som de kunne snakke med og som tok dem på alvor - samtidig som hun satt inn tilta...

Har laget nettside som kan hjelpe barn å snakke om tanker og følelser

Bruk av visuelle verktøy kan være en god måte å hjelpe traumatiserte barn eller barn med lite språk med å gi uttrykk for...

Hvordan føles det å bli mobbet 24 timer i døgnet?

Mellom 50 til 90 prosent av dem som blir mobbet digitalt, blir også mobbet tradisjonelt. – Vi har en gruppe elever som a...

Hvordan skal skolene arbeide for å sikre trygt og godt læringsmiljø?

Hva er det greit å spørre elevene om, og hvilke metoder skal skolene bruke i arbeidet med å avdekke mobbing? Det er to s...

Disputas: Fagfolk misforstår barn med Smith-Magenis' syndrom

Ny kunnskap om sjeldent syndrom stiller krav til skolen, viser ny doktorgrad. Onsdag 16. desember disputerte Heidi Elisa...

Millioner til forskning på teknologi, medier og digital lesing

I dag fikk UiS 44 millioner kroner fra Forskningsrådet til forskningsprosjekter om banebrytende kybernetikk-teknologi, b...

Full uttelling for barnehageforskningen ved UiS

Barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har god grunn til å juble om dagen. Enda et forskningsprosjekt har fått ...

Millionar til forsking på barn og unge si utvikling og læring

Forskarar ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora fekk god utteljing på Forskingsrådet si utlysing av prosjekt d...

TV-satsing skal gi nye refleksjoner om barnehage og skole

I den nye TV-satsingen «Læring for livet» skal utdanningsforskere ved UiS nå ut til enda flere med viktig kunnskap.

Prestisjefylt støtte til UiS-forskar

Professor Natalia Kucirkova ved Læringsmiljøsenteret er tildelt Jacob Foundation Fellowship for perioden 2021-2023. Ho v...

Slår fast at det er lov å bruke Spekter

Personvernnemda slår fast at det er behandlingsgrunnlag i Opplæringsloven til å bruke det ikke-anonyme kartleggingsverkt...

– Æ blir mæ i møte med dæ

Kvalitet i alle ledd, se hele barnet og den viktige relasjonen mellom voksne og barn. Mange tema er overlappende når vi ...

Læringsmiljøsenteret har fått nytt nettsted

Fredag 30. oktober ble det nye nettstedet lanseret, og det kan bety at det kan være noe informasjon som du som leser ikk...

Store forhåpninger om å gjøre en forskjell for barn og unge

Læringsmiljøsenteret har flere nyansatte denne høsten. Bli kjent med hvem de er, og hvilke forventninger de har til sitt...

Læringsmiljøkonferansen 2020

Læringsmiljøkonferansen, den andre i rekken, blir holdt 3. - 4. november 2020.

Glede og begeistring når barnehagene skal få nye nettressurser

Lek, sang, dans og e-bøker er stikkord når barnehagelærere, fagutviklere og forskere skal samarbeide om å utvikle pedago...

Gode råd for høytlesing – via skjermen

Høytlesing på Zoom? Det går fint an! Barnehageforskerne Natalia Kucirkova og Trude Hoel gir sine beste råd.