24 articles
Forside på boka Fra intensjon til handling i barnehagen fra 2020

Bok: Fra intensjon til handling i barnehagen

Boka «Fra intensjon til handling i barnehagen» belyser dilemmaer som oppstår og hvordan de kan bidra...

Bok om livsmestring og livsglede i barnehagen

Ord som mestring, fryd og begeistring står sentralt i boka «Livsmestring og livsglede i barnehagen».

Omslag til boka Flyktningkompetent barnehage

Bok: Flyktningkompetent barnehage

Hvordan får nyankomne familier vite at barna har rett til barnehage? Barnehagens arbeid overfor...

Bokomslag: Sammenheng og kontinuitet av Kirsti Tveitereid.

Bok: Samtaler om overganger i små barns liv

Det er en stor overgang for små barn å gå fra en trygg og kjent tilværelse hjemme med foreldrene til...

Omslag til boka Alle skal med

Bok: Alle skal med!

For å utvikle en lærende barnehage er det avgjørende å bygge personalets kompetanse. I boka "Alle...

Omslag til boka Mobbeatferd i barnehagen

Bok: Mobbeatferd i barnehagen

Mobbing starter allerede i barnehagen. Det er viktig at en tidlig greier å identifisere barn som...

Omslag til boka Ledelse av endringsabeid i barnehagen

Bok: Ledelse av endringsarbeid i barnehagen

Ledelse av endringsarbeid i barnehagen er ei bok for alle som ynskjer å arbeide forskingsbasert i...

Omslag til boka Implementering av endringsarbeid i barnehagen

Bok: Implementering av endringsarbeid i barnehagen

I barnehagesektoren får implementering større og større oppmerksomhet som en viktig del av...

Omslag til boka Utvikling, lek og læring fra Fagbokforlaget

Bok: Utvikling, lek og læring i barnehagen

I boken presenteres oppdatert kunnskap om barns utvikling og læring i barnehagen. Det gis en...

Omslag til boka Implementerig av endringsprosesser i barnehagen

Bok: Implementering av endringsprosesser i barnehagen

Hvilke faktorer som må være på plass for å sikre en høy implementeringskvalitet i barnehagen?

Bøker

Materiell: Bøker, hefter og rapporter

Et utvalg bøker, hefter og annet materiell utgitt av Læringsmiljøsenteret, eller der ansatte ved...

Mobbing i norske barnehager – en kunnskapsoversikt

Rapporten gir en oppdatert kunnskapsoversikt over erfaringer og forskning om temaet mobbing i norske...

Dette er oppdragerstilen som fungerer

En bestemt måte å utøve voksenrollen på viser seg bedre enn alle andre i utviklingen hos barn og...

Bok: Trygt og godt i barnehagen

Boken er skrevet med utgangspunkt i kapittel VIII i barnehageloven, og forfatterne presenterer og...

Bokforside: Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT. Cappelen Damm Akademisk, 2023.

Bok: Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT

Hvordan kan pedagogiske organisasjoner orientere seg i, organisere og drive komplekse...

Pål Roland viser fram boken Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT

– Kapasitetsbygging er en forutsetning for kvalitetsutvikling

Pål Roland er redaktør og medforfatter for en ny bok om ledelse og prosesser knyttet til...

Forside til boken Lekbasert læring (2024)

Bok: Lekbasert læring

To former for lek er særlig viktige: fri lek og veiledet lek. I denne boka viser forfatterne hvordan...

Bokomslag til boka Barnehagelæreres profesjonslæring

Bok: Barnehagelæreres profesjonslæring

Barnehagens utvikling er nært knyttet til barnehagelæreres kompetanse. Boka "Barnehagelæreres...

Omslag til de fire bøkene i serien Intervensjon og evidens

Bokserie om systematiske tiltak for å støtte barns utvikling

Professor Sigrun K. Ertesvåg ved Læringsmiljøsenteret er en av redaktørene for en bokserie om...

Bokomslag av Helhet og sammenheng på SFO, av Elin Ødegård

Ny bokserie om SFO skal auka kompetansen hjå dei tilsette

SFO har lenge vore eit felt med lite tilgjengeleg litteratur, men nå kjem fem bøker som skal gi SFO...

Høythengende, britisk bokpris til Natalia Kucirkova

Professor Natalia Kucirkova har vunnet The UKLA Academic Book Award 2021 for sin bok ‘How and Why to...

Omslag til boka Barn i utfordringer

Bok: Barn i utfordringer

Boka presenterer forskning og praksisnær kunnskap om hvordan man kan arbeide med saker som oppleves...

Hva er vel skolen uten SFO?

Endelig er nasjonal rammeplan for SFO publisert, og den skal gjelde fra 1. august 2021. Noen vil...

Omslag til boka Stemmer i mobbesaker

Bok: Stemmer i mobbesaker

Mobbing er mer enn det som skjer mellom den som mobber og den som utsettes for mobbing. Denne...