492 articles
Logo - Lesesenteret

Lesesenteret

tenåringer leser sammen i bibliotek

– Noen ganger må læreren holde litt igjen

– Jeg vil at skolen skal være en plass der de unge lærer å tenke, sier professor Atle Skaftun.

lesesenteret logo

Lesesenteret blir Nasjonalt lesesenter

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking skifter kortnavn 1. mars. Dette er for å...

Mann spiller gitar i barnehage

Sats på gode veilederordninger for nyutdannede barnehagelærere

Det er ikke i alle yrker man går rett fra studier og over til å ha lederansvar. Slik er det for...

lærer i klasserom med elever

Kan du åpne opp for mer dialog i undervisningen?

«Hvis vi planlegger for mye, kan det gå ut over spontaniteten,» sa en lærer etter å ha gjennomført...

elever med forstørrelsesglass undersøker tre. foto: Getty

Forskere og SFO-ansatte går sammen for å bidra til økt kvalitet i skolefritidsordninga

I prosjektet EKCO skal SFO-ansatte sammen med forskere undersøke hvordan SFO-tilbud i fem land...

Banner for konferanse. Tekst: Leseferdighet i endring: Hva forteller PIRLS om norske elevers lesing? Fagkonferansen om PIRLS. Gardermoen 12. april 2024. Lesesenteret.uis.no. Bilde av to gutter som sitter med pc.

Konferanse: Leseferdigheter i endring. Hva forteller PIRLS om norske elevers lesing?

Norske tiåringer leser dårligere enn før, viser den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS 2021...

Voksen kvinner studerer

Ny videreutdanning for lærerutdannere i begynneropplæringa

Flere lærerutdannere har meldt et behov for mer didaktisk kunnskap innen begynneropplæring i...

To elever i klasserommet leser bok

Slik vekket læreren leseiveren hos elevene

Elevene i 7B på Grannes skole har like mye tilgang til telefoner, nettbrett og Tiktok som andre...

logo

Nasjonale sentre i utdanningen

I Norge har vi 10 nasjonale sentre på ulike satsingsområder i utdanningen. Disse sentrene skal være...

elever i vgs

Dei gode skriveverktøya for elevane finns, men blir for lite brukt

Ny forsking viser at det finns mange gode lese- og skriveverktøy tilgjengeleg, men at dei blir for...

student

Ta videreutdanning på Lesesenteret

Her finner du en oversikt over videreutdanningsemner du kan ta på Lesesenteret i studieåret 2024...

Barn i klasserom med hver sin pc. Kvinnelig lærer hjelper en elev.

Hvilke konsekvenser har digitaliseringen av klasserommet?

Skjermbruk i undervisningen kan gi tilpasset opplæring og være motiverende for elevene. Men vi må...

Syv personer står ved siden av hverandre og er i samtale med hverandre bak et langbord med en pc-på.

NYHET: Begynneropplæring i norsk for lærerutdannere

Begynneropplæring i norsk for lærerutdannere er et emne tilpasset deg som jobber med utdanning og...

Kvinne med langt mørkt hår og hvit genser

Disputas for Cristina Loi

ons. 13.12.2023

12:00-15:00

Universitetet i Basel
Ung jente leser

PISA 2022: Norske barn og unge trenger et leseløft!

Når PISA-resultatene viser at også tiendeklassingene leser langt dårligere enn før, er det på tide å...

Jente i klasserom leser i læreboka

– Hvis norske elever skal bli bedre lesere, må det en skikkelig innsats til

Årets elever på 5. og 8. trinn gjør det svakere i lesing sammenlignet med i 2022. Det viser...

illustrasjon og teksten Ljubljana Reading  Manifesto

Ljubljana-manifestet om viktigheten av å kunne lese lange tekster

Dybdelesing og evnen til å lese lange og komplekse tekster er våre viktigste verktøy for å utvikle...

Jente leker på gulvet i barnehagen. Vi ser deler av en voksen kvinne i kanten av bildet.

Å oppdage at barnehagebarn strever med språket, er ikke nok for å sikre dem god hjelp

Mange barn som strever med språket, blir oppdaget i barnehagen. Men for at disse barna skal få...

to jenter i barneskolealder sitter ved en pc. hun ene skriver, hun andre ser på og smiler til skjermen.

Åpen forelesning: Hvordan kan teknologi gi barn med språkvansker en bedre læringsopplevelse?

tor. 23.11.2023

14:45-16:00

Lesesenteret (Ptil-bygget)
Møterom Hafrsfjord
illustrasjon av jente med en stor bok. Det kommer symboler ut av boka.

Vinner din skole Leseprisen 2024?

Har dere satt lesing på dagsorden med en satsing eller et prosjekt på din skole? Nå er vi på jakt...

Jente leser på ipad i klasserommet. Tekst: Nasjonal konferanse om lesing Stavanger 18.-19. mars. Meld deg på i dag.

Nasjonal konferanse om lesing 2024

man. 18.03 09:00

tir. 19.03 15:00

Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
Jon Fosse. Foto: Samlaget

Elevane lot seg engasjera av Jon Fosse sin vanskelege roman

Jon Fosse er kjend for å vera ein av vår tids største nolevande forfattarar. Men han er òg kjend for...

liten jente skriver i skrivebok.

Spørsmål og svar om bokstavlæring på første trinn

Mange har spørsmål om hvorfor Lesesenteret anbefaler at førsteklassinger lærer to bokstaver i uka...