Hopp til hovedinnhold
29 articles

Materiell: Veiledet lesing

Det kan være utfordrende å gi hver enkelt elev tilpasset leseopplæring samtidig som du skal ta...

gutt leser i sofaen

Unge gutter og leselyst

Unge gutter har ofte lavere leselyst og dårlige leseferdigheter enn jenter. Hvis guttene leser mer...

Elev leser

Den glade leseren

Gode leseprosjekter i skolen stimulerer elevenes lyst til videre lesing.

elevtegning

Førsteklassinger reflekterer og skriver

Hvordan bruke åpne oppgaver med de yngste elevene?

Bokforside: Illustrasjon av en elefant som sminker seg

Dyrenes skjønnhet av Kristin Roskifte

Ved Våland skole ble boka brukt som et utgangspunkt for diskusjon i grupper og individuell...

Ungdomsskoleelev leser for førsteklassing

La dei eldste elevane lese for dei yngste

Litterære møter på tvers av alder er ein meiningsfull aktivitet som har fordelar både for dei eldste...

to førsteklassejenter ser i bøker. foto: Elisabeth Tønnessen

Sett av tid til elevenes egen lesing!

BLOGG: Lesing på fritiden er én ting, men hva med tid brukt på lesing på skolen? Er vi gode nok til...

elever jobber på pc

Slik lykkes du med leseapper

Hvis elevene skal ha noe igjen for lære å lese-spill, må spillene bli brukt på riktig måte. Her er 6...

to barn leser

På Sporet-manualen

Manualen På sporet inneholder instruksjoner til 100 undervisningsøkter og er utarbeidet med tanke på...

Hefte: Leik og læring

Til deg som skal ha lese- og skriveopplæring på 1. trinn! Er du i gang med planlegginga av neste...

Språkløyper – Den viktige tilgangen til språket

Å gi tilgang til språket, både muntlig og skriftlig, er en av de viktigste oppgavene til alle som...

Hefte: Gutter og lesing

"Gutter og lesing" har lesetips til gutter, faglige artikler om gutters tekstvalg, og er...

Hefte: Bok og språk i bruk i SFO

I forbindelse med at det ble innført tilbud om leksehjelp for alle barn fra 1.-4. trinn på SFO...

Brosjyre: Foreldreinformasjon - SFO

Folderen Bok og språk i bruk - Tips og ideer til dere som synes det er viktig at barn utvikler...

Manual: På sporet: ABC, les, skriv, forstå

På sporet er et forskningsbasert treningsopplegg for elever som står i fare for å utvikle lese- og...

Vanskar med lesing - om å velja tekstar

Korleis kan du som forelder inspirere barn med konsentrasjonsvanskar eller lesevanskar til å lese...

gutt leser i sofaen

Lesesiesta - som lesestimuleringstiltak

I tillegg til at elever skal utvikle sin leseferdighet, er målet med Lesesiesta at flere elever skal...

Skriftspråkstimulerande leik

Då seksåringane byrja på skulen, heitte det at dei skulle ha med seg leiken frå barnehagen og at...

Konkurranse vekket leselysten

Ime Skole i Mandal hentet inspirasjon fra 71 grader nord, og koblet sammen konkurranse, leseglede...

Far og datter jubler. Holder på med et nettbrett.

Leseråd for famliar i kvardagen

Mange foreldre opplever at å gje barnet støtte i leseopplæringa handlar om kor mange gonger ein skal...

Drama og lek som arbeidsmåte i begynneropplæringen

Vil du ha mer lek og aktivitet i lese- og skriveundervisningen din? Drama kan være en fin måte å...

Faksimile: Forside av boka Stoff. Illustrasjon: Fugl dirigerer trafikk.

Bok i bruk: Dramatisering av den late skredderen

Undervisningsopplegget er brukt på 1.trinn av Kari Ingeleiv Søreide, og legger vekt på samtale om...

høytlesing med barnegruppe

Få mer utbytte av høytlesingen

Høytlesing på barneskolen har store fordeler. Med enkle grep kan du og elevene dine få enda mer ut...

far og sønn leser

Leseråd til foreldre

Har du lyst å hjelpe barnet ditt i gang med lesingen? Her er 10 gode råd!