14 articles
Jente og lærer leser sammen i klasserommet

For at elevene skal ha utbytte av leseleksene, er det viktig at lærerne er leksebevisste

Det er to ting som er viktige for at elever på barneskolen skal ha godt utbytte av leseleksa...

Ungdomsskoleelev leser for førsteklassing

Blogg: La dei eldste elevane lese for dei yngste

Litterære møter på tvers av alder er ein meiningsfull aktivitet som har fordelar både for dei eldste...

elever jobber på pc

Slik lykkes du med leseapper

Hvis elevene skal ha noe igjen for lære å lese-spill, må spillene bli brukt på riktig måte. Her er 6...

Hefte: Leik og læring

Til deg som skal ha lese- og skriveopplæring på 1. trinn! Er du i gang med planlegginga av neste...

Hefte: Gutter og lesing

"Gutter og lesing" har lesetips til gutter, faglige artikler om gutters tekstvalg, og er...

Hefte: Når skriftspråket blir utfordrende

Heftet er utarbeidet for å gi lærere på 1. 2. og 3. trinn råd om hvordan de kan følge opp elever som...

Hefte: Hvordan planlegge for høytlesing?

I dette heftet gir førstelektor Toril Frafjord Hoem forskningsbaserte tips til hvordan du kan...

Drama og lek som arbeidsmåte i begynneropplæringen

Vil du ha mer lek og aktivitet i lese- og skriveundervisningen din? Drama kan være en fin måte å...

Lærer i samtale med elev

Er du lærar på 1. trinn - då er det for seint å starta med skriving etter jul!

Skriving er viktig for å læra seg å lesa! Det er nemleg slik at mange barn skjønar koplinga mellom...

Forside: Ny start for skriftspråklig utvikling. Illustrasjon: Tegning av barn som leker mellom store bokstaver.

Hefte: Ny start for skriftspråklig utvikling

Tanken om å tilrettelegge individuelle undervisningsopplegg for småskoleelever er ikke ny. Mange...

Overgangen fra barnehagen til skolen med fokus på de flerspråklige barna

I denne ressursen får du informasjon om arbeidet med overgangen fra barnehagen til skolen og en kort...

God leseplanlegging

Mange lærere får en aha-opplevelse når de planlegger undervisningen «baklengs». Det er prinsippet...

Leseplanleggeren

Leseplanleggeren gir en rød tråd fra målene i læreplanen til aktivitetene i timene.

to jenter skriver ved pulten

Rask tilgang til bokstavene gjør at flere førsteklassinger blir gode lesere

Førsteklassinger som får tilgang til alle bokstavene raskere, har mindre sannsynlighet for å ha lave...