Hopp til hovedinnhold
2 articles

Adaptive vurderingsverktøy for bedre læring

Fremtidens prøver vil tilpasse seg nivået til eleven, gi individuell tilbakemelding og bedre...

Two Teachers:
Forskning på effekten av økt lærertetthet

Opplæringsloven sier at det skal være flere lærere på 1. til 4. klassetrinn i norsk/samisk og...