Hopp til hovedinnhold
16 articles

Materiell: Veiledet lesing

Det kan være utfordrende å gi hver enkelt elev tilpasset leseopplæring samtidig som du skal ta...

gutt leser i sofaen

Unge gutter og leselyst

Unge gutter har ofte lavere leselyst og dårlige leseferdigheter enn jenter. Hvis guttene leser mer...

Elev leser

Den glade leseren

Gode leseprosjekter i skolen stimulerer elevenes lyst til videre lesing.

Bokforside: Illustrasjon av en elefant som sminker seg

Dyrenes skjønnhet av Kristin Roskifte

Ved Våland skole ble boka brukt som et utgangspunkt for diskusjon i grupper og individuell...

Språkløyper – Den viktige tilgangen til språket

Å gi tilgang til språket, både muntlig og skriftlig, er en av de viktigste oppgavene til alle som...

Hefte: Gutter og lesing

"Gutter og lesing" har lesetips til gutter, faglige artikler om gutters tekstvalg, og er...

Hefte: Bok og språk i bruk i SFO

I forbindelse med at det ble innført tilbud om leksehjelp for alle barn fra 1.-4. trinn på SFO...

Brosjyre: Foreldreinformasjon - SFO

Folderen Bok og språk i bruk - Tips og ideer til dere som synes det er viktig at barn utvikler...

Vanskar med lesing - om å velja tekstar

Korleis kan du som forelder inspirere barn med konsentrasjonsvanskar eller lesevanskar til å lese...

Sitronlimonaden av Hilde Henriksen

To undervisningsopplegg basert på boka Sitronlimonaden av Hilde Henriksen

gutt leser i sofaen

Lesesiesta - som lesestimuleringstiltak

I tillegg til at elever skal utvikle sin leseferdighet, er målet med Lesesiesta at flere elever skal...

Konkurranse vekket leselysten

Ime Skole i Mandal hentet inspirasjon fra 71 grader nord, og koblet sammen konkurranse, leseglede...

Skolebiblioteket som pedagogisk ressurs

Heldigvis kastes det nå lys over skolebibliotekets viktige rolle i utdanningen...

Kan litterær analyse på barnetrinn stimulere til leselyst?

Å analysere skjønnlitterære tekstar slik ekspertar i faget gjer, krev både tolmod og konsentrasjon...

Forside: Lesing i skolebiblioteket. Illustrasjon: Tegning fra et bibliotekmiljø

Hefte: Lesing i skolebiblioteket

Skjønnlitteraturen har alltid hatt en stor og viktig plass i skolebiblioteket. Men elevene skal også...

Forside: Perlejakten. Illustrasjon: Dykker tar bok ut av skattkiste på havbunnen

Hefte: Perlejakten - På sporet av gode leseprosjekter i skolen

Hva er typisk for leseprosjekter i skolen? Er det grunn til å satse på leseprosjekter? Hvem er den...