Hopp til hovedinnhold
32 articles
gutt leser i sofaen

Unge gutter og leselyst

Unge gutter har ofte lavere leselyst og dårlige leseferdigheter enn jenter. Hvis guttene leser mer...

håret til mamma cappelen damm

Psykisk helse inn i undervisningen

Et undervisningsopplegg som viser hvordan man kan jobbe med multiple tekster i norskfaget på...

gutt med hodetelefoner

Lydbok som redskap for læring

Elever som strever med lesing opplever ofte at det er det så strevsomt å komme seg gjennom en...

Hånd holder mobiltelefon

Tekstkulturer i bevegelse - hvordan påvirkes ungdom?

Vi tror at ungdommer er eksperter på bruk av media, men gjelder det alle? Og hvordan påvirkes ungdom...

Bokforside: Illustrasjon av trist gutt. Bak han brenner en himmel av hebraiske tegn, og et hakekorsflagg kommer fram gjennom himmelen.

Bok i bruk: En gang av Morris Gleitzman

Romanen har litterære kvaliteter, er enkel å lese, har ytre spenning og er på 153 sider. Den gir...

skjermdump film

Praktisk arbeid med lesing og tekst

Denne filmen viser ulike sider ved det å lesa, alt frå engasjement i høve til tekst, til avkoding og...

Læringsstrategier i alle fag omslag

Læringsstrategier i flere fag

Praktiske eksempler for ungdomstrinnet og videregående opplæring.

pdf faksimile

Tekstkompetanse – ikke bare skriftkompetanse

For å forstå og selv kunne lage gode, sammensatte tekster, trenger elevene øvelse i å oppdage...

klasserom sett ovenfra

To undervisningstips med sakprosatekstar

Revolvarintervju og reklame – korleis kan du bruke det i undervisinga di? I denne artikkelen finn du...

Språkløyper – Den viktige tilgangen til språket

Å gi tilgang til språket, både muntlig og skriftlig, er en av de viktigste oppgavene til alle som...

Fagbok: Leselosboka

«Leselos» er et verktøy for å styrke grunnskoleelevers lesing i alle fag. Leselosboka av Liv Engen...

Fagbok: Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet.

"Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet" presenterer ny...

Hefte: Gutter og lesing

"Gutter og lesing" har lesetips til gutter, faglige artikler om gutters tekstvalg, og er...

Hefte: Læringsstrategier i flere fag

Praktiske eksempler for ungdomstrinnet og videregående opplæring.

Slik får du engasjerte elever

Med gjennomtenkte grep kan læreren få umotiverte ungdommer til å bli engasjerte lesere.

"Skrivedidaktikk": Slik kan du gjere elevane betre til å skrive

For at elevane skal bli gode til å skrive i alle fag, treng dei støtte og tid til å jobbe grundig...

God leseplanlegging

Mange lærere får en aha-opplevelse når de planlegger undervisningen «baklengs». Det er prinsippet...

Nettsted for skolebibliotekarer om informasjonskompetanse

Program for skolebibliotekutvikling ved Universitetet i Agder har et nyttig nettsted for...

Å vere i boka

Kvifor skal eg bruka tid på ny barne- og ungdomslitteratur, og korleis kan eg nytta denne...

Rollekort

Rollekort er en god hjelp til å få til strukturerte gruppesamtaler om lest stoff i lesesirkler...

Å lese en fagtekst

En fagtekst, enten den er å finne i ei lærebok, et oppslagsverk, på nettet eller andre steder, er...

Skolebiblioteket som pedagogisk ressurs

Heldigvis kastes det nå lys over skolebibliotekets viktige rolle i utdanningen...

Lærer og elev ser på skjermen på en laptop

God leseopplæring med gode (lese)lærarar

Ein dyktig lærar løftar lesekompetansen til elevane høgare enn ein kan forventa ut frå føresetnadane...

Digitale verktøy i lese- og skrivearbeidet

Digitale verktøy har blitt en naturlig del av skolehverdagen, og i det digitaliserte klasserommet...