Hopp til hovedinnhold
22 articles
gutt leser i sofaen

Unge gutter og leselyst

Unge gutter har ofte lavere leselyst og dårlige leseferdigheter enn jenter. Hvis guttene leser mer...

Elev leser

Den glade leseren

Gode leseprosjekter i skolen stimulerer elevenes lyst til videre lesing.

Lærer hjelper o barneskoleelever

Å utvide øyeblikket

Å utvide øyeblikket vil si å stoppe opp i lesing eller skriving og gjøre noe: Dramatisere en person...

gutt leser

Ny lesehøst

For elever som strever med lesing kan det være vanskelig å komme i gang med å lese bøker på egenhånd...

gutt leser bok

Elevbiblioteket - hvordan klassifisere litteratur?

”Denne boka passer for 13-15-åringer!” Det er vanlig å klassifisere litteratur for barn og unge...

Forside av bok

Er skjønnlitteratur egentlig nyttig?

Har skjønnlitteraturen nytteverdi i dagens skole? På hvilken måte er den i så fall nyttig?

EU-flagget i blått med tolv gule stjerner.

Samfunnsfag: Internasjonalisering og verdensøkonomi

Denne praksisfortellingen er skrevet i forbindelse med prosjektet NyGIV, og er et eksempel på felles...

Teikneseriestripe der fugl samler bier

Å boltra seg i bobler

Bruk av nynorske teikneseriar kan vera ein motiverande og spanande innfallsvinkel til...

ungdomsskole klasserom

Hvordan gjennomføre litterære samtaler

Samtale om tekst er en sentral arbeidsform i norskfaget på ungdomstrinnet.

Ungdomsskoleelev leser for førsteklassing

La dei eldste elevane lese for dei yngste

Litterære møter på tvers av alder er ein meiningsfull aktivitet som har fordelar både for dei eldste...

Språkløyper – Den viktige tilgangen til språket

Å gi tilgang til språket, både muntlig og skriftlig, er en av de viktigste oppgavene til alle som...

Hefte: Gutter og lesing

"Gutter og lesing" har lesetips til gutter, faglige artikler om gutters tekstvalg, og er...

Slik får du engasjerte elever

Med gjennomtenkte grep kan læreren få umotiverte ungdommer til å bli engasjerte lesere.

Å vere i boka

Kvifor skal eg bruka tid på ny barne- og ungdomslitteratur, og korleis kan eg nytta denne...

Leselyst gir skrivetips

Eit leseprosjekt kan gjerne vere både lesestimulerande og leseoppdragande. I denne artikkelen kan du...

Å skriva roman med ungdomsskuleelevar – eit norskdidaktisk ”kinderegg”

Er det mogleg å laga eit undervisingsopplegg som både gjev leselyst, utviklar elevane sine evner til...

Skolebiblioteket som pedagogisk ressurs

Heldigvis kastes det nå lys over skolebibliotekets viktige rolle i utdanningen...

Lærer og elev ser på skjermen på en laptop

God leseopplæring med gode (lese)lærarar

Ein dyktig lærar løftar lesekompetansen til elevane høgare enn ein kan forventa ut frå føresetnadane...

Forside: Lesing i skolebiblioteket. Illustrasjon: Tegning fra et bibliotekmiljø

Hefte: Lesing i skolebiblioteket

Skjønnlitteraturen har alltid hatt en stor og viktig plass i skolebiblioteket. Men elevene skal også...

Forside: Perlejakten. Illustrasjon: Dykker tar bok ut av skattkiste på havbunnen

Hefte: Perlejakten - På sporet av gode leseprosjekter i skolen

Hva er typisk for leseprosjekter i skolen? Er det grunn til å satse på leseprosjekter? Hvem er den...

Elever blir engasjerte av vanskelig litteratur

Ungdomsskoleelever har mye å by på når de må lese og forstå vanskelige tekster uten lærerens hjelp...

to jenter i klasserom sitter og ser foran seg. Blikket er festet på noe utenfor bildet.

Høytlesing i norsktimen på ungdomsskolen? Så absolutt, mener forsker

Av og til må vi stole på at det å lese sammen, oppleve en tekst og snakke sammen om den, er mer enn...