492 articles
Gutt og jente med ipad i klasserommet. Gutten holder ipaden. Jenta står ved siden av og ser på.

StøDig: God bruk av læringsteknologi i barneskolen

Hvordan kan læringsteknologi brukes på en god måte i lese-, skrive- og språkopplæringen på 1. til 4...

jente i klasserom

Ja til kartleggingsprøver i lesing på første trinn

Som leseforskere med begynneropplæring som felt ser vi ingen grunn til å la være å starte...

skriv les Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving, og literacy logo

Skriv! Les! 2024 – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving, og literacy

man. 06.05 09:00

ons. 08.05 16:00

UiS
Arne Rettedals hus
jente pc forskjellige ikoner

Kunstig intelligens kan både lage og rette elevenes prøver – men er det det vi vil?

ons. 16.08.2023

15:15-16:00

Stavanger kommunes telt, ytterst på Langbrygga, Arendal
spedaims bilde av gutt og logo

Førsteklasser søkes til forskningsprosjekt på sammenhengen mellom matematikkvansker og lesevansker

Nå skal norske forskere i gang med en stor studie - og de håper mange førsteklasser på Østlandet og...

Fem barn spiller fotball i skolekorridor

Ny kunnskap om skolefritidsordningen gjennom internasjonalt samarbeid: – Målet er å heve kvaliteten på SFO.

SFO-tilbudet er varierende, og det er lite kunnskap om hva som egentlig skjer i...

jente leser med lærer i klasserom

Økt lærertetthet alene er ikke nok for at elevene skal lære mer

Forskningen er tydelig: For at økt lærertetthet skal ha betydning for læring og trivsel blant elever...

to gutter leser. foto: Elisabeth Tønnessen

Webinar om forskning på lærertetthet

man. 19.06.2023

14:00-15:00

Online
Joanna Szalek - pedagogisk leiar, Oltedal barnehage

Leik og lesing som satsing i barnehagen

Gjesdal kommune sette seg som mål å ha meir fokus på lesing og språkopplæring i kommunen sine...

Har forska på skriveutviklinga hos førsteklassingar – handskrift eller tastatur?

Elevar i første klasse si skriveutvikling blir ikkje påverka om dei lærer å skriva tekstane for hand...

Tre personer på bildet. To av personene har ryggen til. Den tredje, en kvinne, er vendt mot oss. De holder bøker i hendene.

Kreftpasienter fikk økt livskvalitet av å delta i litteraturgrupper

Åpne samtaler knyttet til litteratur, følelsen av fellesskap og å bestemme over eget liv, kan være...

Kvinne står foran gruppe i klasserom. To personer sitter med ryggen til.

Lærere forteller om hvordan eksamen påvirker norskundervisningen

Hvor mye påvirker eksamen norskundervisningen på ungdomsskolen og i videregående? Og bør...

Min skyld bokomslag

Én bok ga tre undervisningsopplegg i norsk

Slik ble biografien "Min Skyld" av Abid Raja brukt som utgangspunkt til tre ulike...

Å pakke ut språk og innhold forside

Å pakke ut språk og innhold i sakprosatekster

Opplever du at elever ofte synes det er vanskelig å forstå tekster fordi språket er for avansert...

Klasserom med fem elever. Jente nærmest kamera i rosa genser som smiler mot noe utenfor bildet.

Ungdomsskoleelever liker å bli lest høyt for

Høytlesing er ikke bare for småtrinnet. Ungdomsskoleelever som ble lest høyt for i...

elever samarbeider. foto: getty

Åpen forelesning: Dialogiske lesere - Hvordan kan elevene skape mening om tekst gjennom samtaler i klasserommet?

tor. 20.04.2023

14:00-15:00

Lesesenteret
Møterom Forus
Illustrasjon av en bok med et forstørrelsesglass foran.

Tekstnær lesing: Lesing av komplekse tekstar

Close Reading, eller "Tekstnær lesing" på norsk, er ei grundig utforsking av ein kompleks tekst...

Barn som leser

En av tre foreldre oppgir at de leser ingen eller få bøker for barna sine

Høytlesing ser ikke ut til å være en så stor del av barndommen for alle norske barn som både...

To jenter sitter ved et skrivebord og blar i bøker. Den ene jenta er tydelig på bildet og ser ned i boken. Den andre ser vi bare konturene av. På bordet liger flere bøker.

Program - Nasjonal konferanse om lesing 2023

Her finner du powerpointpresentasjonene som ble vist på årets konferanse om lesing.

Et barn og en voksen kvinne sitter ved et bord. Barnet tegner og kvinnen skriver noe på et skjema.

Lese- og skrivevansker i sakkyndighetsarbeid - videreutdanning for PPT

Emnet «Lese- og skrivevansker i sakkyndighetsarbeid» knytter sammen problemstillinger og erfaringer...

Voksen kvinne og liten gutt i hver sin stol. Sitter ovenfor hverandre og holder hender.

Barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser - videreutdanning for PPT

Vil du lære mer om språkforstyrrelser hos barn? Dette emnet er for deg som er ansatt i PPT.

kvinne med armene i kors i en barnehage. Barn leker i bakgrunnen.

Spesialpedagogikk i barnehagen

Videreutdanningen Spesialpedagogikk i barnehagen gir barnehagelærere en helhetlig tilnærming til...

Jente ligger på seng med en pc og ser overrasket ut.

Elever kan bli lurt av "fake" Wikipedia

Nettet flommer over av såkalte leksikon som til forveksling ser ut som Wikipedia. Noen av de største...

To jenter sitter ved et skrivebord og blar i bøker. Den ene jenta er tydelig på bildet og ser ned i boken. Den andre ser vi bare konturene av. På bordet liger flere bøker.

Nasjonal konferanse om lesing 2023: Ungdomstrinnet og videregående skole

man. 27.03 09:00

tir. 28.03 14:15

Clarion Hotel Air, Sola