Mottar pris for innovasjon i teknologi

Professor Dimitrios G. Pavlou ble nylig tildelt den prestisjetunge Hojjat Adeli-prisen for innovasjon innen beregningsbaserte metoder.

Publisert Sist oppdatert
Portrett av Dimitrios Pavlou
Professor Dimitrios Pavlou. Foto: Kjersti Riiber

Dimitrios Pavlou er professor i mekanikk ved Universitetet i Stavanger. Han er også medlem i Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA). Pavlou har nylig blitt tildelt Hojjat Adeli Award for Innovation in Computing for sine bidrag innen teknologi og nyvinninger i feltet bruddmekanikk.

På det tidlige stadiet av karrieren fokuserte han på løsningen av såkalte Boundary Integral Equations, et verktøy for analyse av grenseverdiproblemer innen partielle differensialligninger. I 2015 fant han for første gang den analytiske løsningen av doble integralligninger som beskriver dynamisk respons til et elastisk medium med sprekker.

De siste årene har forskningen hans vært rettet mot å forbedre den strukturelle sikkerheten til store konstruksjoner, spesielt oljerigger og vindturbiner til havs. I 2016 fikk han patent på å utvikle den første tretthetsmåleren for ingeniørkonstruksjoner, og i 2018 publiserte han det teoretiske verktøyet for patentet. Det er dette arbeidet Pavlou mottar prisen for.