Ta videreutdanning i Tekstarbeid i norskfaget

Underviser du i norsk på ungdomstrinnet eller i videregående? I videreutdanningen Tekstarbeid i norskfaget vil du utforske norskfaglige måter å jobbe med tekster på. Studiet er knyttet til Fagfornyelsen og de mange nye perspektivene på faglig praksis.

Published Endret
Fakta

Varighet: 1 år / 2 semestre Studiepoeng: 15+15 (bachelornivå) Opptakskrav: Fullført lærerutdanning. Minst 30 stp i norsk eller nordisk. Studenten må være i jobb som lærer. Undervisningsform: Samlingsbasert Les mer og søk på studiet.

Studiet gir nye perspektiver på tekstarbeidet, fordypning i læreplanen og støtte til utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse i norskfaget.

–  Vi skriver og leser jo i flere fag, men i norskfaget er det selve tekstligheten som står i forgrunnen. Vi interesserer oss for form, språk og struktur. I dette studiet vil vi gi nye perspektiver på tekstarbeidet. Vi vil også gi fordypning i læreplanen og støtte til utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse i norskfaget, sier Aslaug Fodstad Gourvennec, som er førsteamanuensis ved Lesesenteret, UiS.

Nytt tilbud til norsklærere på ungdomstrinnet og i videregående

Aslaug Fodstad Gourvennec er emneansvarlig for Tekstarbeid i norskfaget. (Foto: Elisabeth Tønnessen

Gourvennec er emneansvarlig for det nye videreutdanningstilbudet Tekstarbeid i norskfaget, som tilbys av Lesesenteret, Universitetet i Stavanger fra høsten 2021.
Tekstarbeid i norskfaget er et tilbud til lærere som underviser i norsk på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Studiet skal styrke studentenes norskfaglige kompetanse i tråd med Kunnskapsløftet som en literacyreform, og de mange nye perspektivene på faglig praksis som er bygget inn i Fagfornyelsen.

Forskningsbasert og praksisrelevant

Målet med studiet er at lærere som underviser i norsk skal utvikle sin norskfaglige lese- og skrivekompetanse på en måte som er nært knyttet til praksis. Underviserne, som jobber ved Lesesenteret (UiS), andre institutt ved UiS samt Skrivesenteret (NTNU), representerer en bredde av norskfaglige perspektiver, og studiet er forankret i ny forskning.

Vi skriver og leser jo i flere fag, men i norskfaget er det selve tekstligheten som står i forgrunnen.

Aslaug Fodstad Gourvennec , emneansvarlig

Sentrale temaer er literacy-begrepet i norskfaget; fagovergripende og fagspesifikk lesing; skriving og muntlighet; skjønnlitteratur, sakprosa, multimodale og digitale tekster; retoriske og diskursanalytiske tilnærminger til tekst, og utforskende og dialogisk undervisning.

Utforsker norskfaglige måter å jobbe med tekster på

– Vi legger også vekt på at studentene skal lære å analysere og drøfte nyere tekster i norskfaget, at de skal kunne anvende teorier om utforskende og dialogisk undervisning, reflektere over hvordan de kan planlegge og gjennomføre gode vurderingssituasjoner, kunne utnytte didaktiske muligheter i digitale verktøy, og at de skal kunne tolke og operasjonalisere verdiene og prinsippene i læreplanen, sier Gourvennec.

Faglig ansvarlige i Tekstarbeid i norskfaget

Førsteamanuensis Aslaug Fodstad Gourvennec er emneansvarlig for studiet. Hun er PhD i lesevitenskap ved UiS og har undervist i norsk på ungdomstrinnet og i videregående skole. Hun har også undervisnings- og veiledererfaring fra universitetet. Hennes primære forskningsfelt er litteraturdidaktikk, men hun forsker også på muntlighet, digitalisering av skolen, leseprøver og lærers perspektiver på leseopplæring, digitalisering og samarbeid. Gourvennec er styreleder i Landslaget for norskundervisning (LNU).

Universitetslektor Ingeborg Margrete Berge har 20 års erfaring som norsklærer i videregående skole. Ved Lesesenteret har hun deltatt i nasjonale satsinger som NyGIV, FYR og hatt prosjektansvar for Språkløyper.no (u.trinn/vgs). Hun har også hatt emneansvar og undervist i tidligere KfK-tilbud for 8-13. For tiden underviser hun på Lærerspesialiststudiet i norsk 1-10 og veileder på erfaringsbasert master i samme studie. Innen forskning er det særlig lesestrategier, litteraturdidaktikk og muntlighet som er interessefeltet.

Førsteamanuensis Margrethe Sønneland er PhD i lesevitenskap, der hun undersøkte ungdomsskoleelevers møte med krevende litterære tekster forstått som faglige problem. Hun har vært norsklærer i videregående skole, og har veilednings- og undervisningserfaring på bachelor- og masternivå. Hennes forskningsfelt er litteraturdidaktikk, men hun har også forskningsinteresser knyttet til problemorientert dialogisk undervisning, læreres planleggingspraksis, muntlighet og engasjement.

Andre faglige bidragsytere:

Atle Skaftun, professor, Lesesenteret, UiS
Anne Mangen, professor, Lesesenteret, UiS
Marthe Lønnum, universitetslektor, Skrivesenteret, NTNU
Arne Olav Nygard, førsteamanuensis, Lesesenteret, UiS
Miriam Emilie Choi-Natvig, stipendiat, Lesesenteret, UiS
Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, professor, IKS, UiS
Kjersti R. Solbu, lektor, Fyllingsdalen vgs og universitetslektor, Skrivesenteret, NTNU
Gølin Kaurin Nilsen, førsteamanuensis, IGIS, UiS