Hopp til hovedinnhold

Tekstkompetanse – ikke bare skriftkompetanse

For å forstå og selv kunne lage gode, sammensatte tekster, trenger elevene øvelse i å oppdage samspillet mellom ulike uttrykksmåter eller modaliteter.

Publisert: Endret:

pdf faksimile

Anne Løvland, førsteamanuensis, Institutt for nordisk og mediefag,

Universitetet i Agder

Dette samspillet kan sammenliknes med kohesjonsmekanismene som finnes i skriftlige tekster, men de framstår på andre måter, som for eksempel komposisjon, avstand, rytme og informasjonskobling. Anne Løvland viser oss i noen av disse mekanismene i denne artikkelen fra 2008. Dessuten viser hun at flere modaliteter enn den linjære teksten må tolkes dersom en i skal få god forståelse av en sammensatt tekst.