Hopp til hovedinnhold

Tekstkulturer i bevegelse - hvordan påvirkes ungdom?

Vi tror at ungdommer er eksperter på bruk av media, men gjelder det alle? Og hvordan påvirkes ungdom av nettbruken.

Publisert: Endret:

Artikkelen handler om en rekke sider ved ungdoms bruk av media: At kompetanse når det gjelder media er svært ujevnt og tilfeldig fordelt, hvordan ungdom bruker tid foran skjerm, multitasking, hvordan boka, sosiale medier og massemedier i ulik grad påvirker utviklingen av identitet, forskjeller mellom kjønnene når det gjelder aktivitet på nett og hva som kjennetegner sosiale medier. Tønnessen trekker inn hvordan en i skolen kan bruke nettet til å motivere og til å spille på medier elever er fortrolige med, men hun viser også til at det trengs egne strategier for å lese skjermtekster og hvor viktig det er å skaffe seg en bred leseerfaring for å hanskes med stadig nye teksttyper. 

Selv om mye har skjedd på nettet siden 2008, er det fortsatt mye relevant stoff i artikkelen.