Hopp til hovedinnhold

Tell ein fugl og bidra til miljøfortellingar

Kva fortel dei lokale fuglane våre oss om miljøendringar og verdiane våre knytt til klima og miljø? Dette er spørsmål UiS skal forske på når dei når er valgt ut av EUs Horisont 2020-program til å leie et større europeisk forskingsprosjekt om grøn medborgarforsking.

Publisert: Endret:
Finn Arne Jørgensen, mann med brillerm, utendørs med skog i bakgrunnen.
Professor Finn Arne Jørgensen leiar prosjektet "EnviroCitizen" (Foto: Anja Kristin Bakken)

Publisert første gong 31.1.2020

Konkurransen om EU-midler er knallhard, så dette er ein kjempeprestasjon, sier Odd Magne Bakke, dekan ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora. Vi har store forventningar til kva vi kan oppnå i dette samarbeidet.

EnviroCitizen, som prosjektet kallast, involverer sju partnarar i ulike europeiske land. Desse skal undersøke korleis aktivitetar knytt til fuglekikking og fugletelling kan bidra til å styrke miljømerksemd og grønt medborgarskap.

Eit eksempel på slike aktivitetar er den årlege Hagefugltellingen, der folk blir oppmoda til å registrere alle fuglar dei ser i hagen sin ei bestemt helg.

- Denne typen medborgarforsking, ofte kalt citizen science, har blitt ein standard modell for gjennomføring av forskingsprosjekt. Her deltar vanlege folk i innsamlinga av datamateriale, fortel prosjektleiar Finn Arne Jørgensen.

Miljøhumaniora stadig viktigare 

Han er professor i miljøhistorie ved Universitetet i Stavanger, og er mannen bak søknaden som gjekk gjennom det tronge nålauget i Brussel. Saman med professor Dolly Jørgensen (UiS) driv han The Greenhouse, ei av Europas leiande grupper for humanistisk miljøforsking. 

Spørsmål innan klima og miljø har frem til no i stor grad blitt dominert av naturvitskap, men ein ser også at humanistisk forsking kan bidra til auka forståing.  

- Miljøhumaniora kombinerer teoriar og metodar frå ulike fag og disiplinar i møtet med miljø- og klimautfordringar. Som forskingsfelt er det på vei opp, og forskingsmiljøet i Stavanger er heilt i spissen av den internasjonale forskingsfronten, noko denne tildelinga vitnar om, seier Jørgensen.  

Viktig for miljøinteresse

Mens mange har fokusert på omfanget og kvaliteten til den vitskaplege produksjonen i prosjekt som brukar medborgarforsking, siktar dette prosjektet på å undersøke kva medborgarforsking gjer med folk si interesse for miljø. 

Prosjektgruppa skal utvikle eit ambisiøst fleirspråkleg utdanningsprogram for skular og offentlege arrangement i partnerlanda for å auke deltakinga i eksisterande fugletellingsaktivitetar på måtar som legg til rette for grønt medborgarskap. Dette programmet bygger på humanistisk og samfunnsvitskapleg miljøforsking.

- Fuglar finst overalt i Europa. Alle har er omgitt av fuglar på ein eller annan måte. I dette prosjektet vil vi bruke fuglane i nærområda våre for å snakke om miljøendringar og verdiar, seier prosjektlediar Finn Arne Jørgensen.

23 millionar kroner over 3 år

Prosjektet involverer samarbeide med nasjonale og lokale ornitologiske organisasjoner, inklusive Norsk ornitologisk forening. De europeiske partnerne er i henholdsvis Sverige, Estland, Nederland, Romania, Spania og Kypros. EU støtter prosjektet med nesten 23 millioner kroner gjennom utlysningen «Science with and for Society». Prosjektet gjennomføres i perioden 2020-2023, med oppstart 1. april 2020. 

Fakta

Les meir om Horisont 2020 hos Norges Forskingsråd. 

Les meir om The Greenhouse.