Hopp til hovedinnhold

Tester ny metode for pustehjelp til nyfødte i Uganda

Sammen med forskere fra Universitetet i Bergen, har professor Hege Ersdal bidratt i en ny studie som tester bruk av larynksmaske som verktøy i gjenoppliving av nyfødte i Uganda.​​​​​​​​​​​​​​

Publisert: Endret:
Hege Ersdal er professor II ved Det helsevitenskapelige fakultet og forskningsleder ved Stavanger Universitetssjukehus.

Forskningsresultatene fra studien er nå publisert i The New England Journal of Medicine.

– Det er ikke hver dag vi publiserer i dette desidert øverste medisinske tidsskriftet. Er nesten som å vinne OL-gull i forskningsverden, forteller Hege Ersdal.

Hun er professor II i simulering og globale helseutfordringer ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS og forskningsleder ved Stavanger Universitetssjukehus.

Ersdal har vært involvert i studien som er gjennomført med et internasjonalt team ved Mulago National Referral Hospital i Kampala, Uganda. Forskere ved Senter for internasjonal helse ved UiB har ledet arbeidet.

Pustevansker ved fødsel kan ha alvorlige konsekvenser

Fødselsasfyksi er den tredje vanligste årsaken til nyfødtdødelighet i verden, og mange overlever med varig hjerneskade.

­– Om lag 1 million nyfødte med asfyksi vil dø i løpet av 2020 fordi de ikke klarer å starte egen pusting etter fødselen, og de fleste av disse dødsfallene skjer i lavinntektsland, forklarer Ersdal.

Pustehjelp ved bruk av bag og ansiktsmaske er den vanligste gjenopplivingsmetoden ved asfyksi. Dette livreddende tiltaket kan være vanskelig å få til i praksis, og er dermed forbundet med utfordringer spesielt i lavressurssettinger med få utdannede helsearbeidere.

Pustehjelp til nyfødte med larynksmaske

I studien har forskerne testet jordmødres bruk av larynksmaske sammenlignet med ansiktsmaske ved gjenopplivning av nyfødte i Uganda. Av nyfødte inkludert i studien mottok halvparten ventilasjon ved bruk av ansiktsmaske, og den andre halvparten larynksmaske.

– Det er den første studien av sitt slag og involverte gjenoppliving av over 1100 nyfødte. Formålet var å se hvilken effekt et alternativt gjenopplivningsverktøy, som kanskje ville gjøre pustehjelp enklere å gjennomføre i praksis, kunne ha på overlevelse og forekomst av hjerneskade, sier Ersdal.

– Kan være et verdifullt verktøy

Funnene viser at larynksmaske trygt kan brukes av jordmødre, men forskerne fant ingen forskjell i overlevelsesraten mellom de to gruppene i studien.

– Selv om larynksmasken ikke demonstrerte bedre effekt i bruk, viste det seg at den var like effektiv som standard behandling. Med sin brukervennlighet kan den være et verdifullt verktøy for jordmødre, særlig i lavinntektsland, men også her hjemme i tilfeller hvor vi strever med ansiktsmaske, forteller hun.

Studien er dermed relevant for både høy- og lavressurssettinger.

Les mer

Nicolas J. Pejovic, Susanna Myrnerts Höök, m.fl A Randomized Trial of Laryngeal Mask Airway in Neonatal Resuscitation. The New England Journal of Medicine, 2020

Gir pustehjelp til nyfødte i Uganda (lenke til omtale på uib.no)

Les mer fra forskningen innen medisin

Innsamling av data i prehospitale tjenester

Disputas: Hvor god er kvaliteten på dataene som legebemannet utrykningstjeneste samler inn og registrerer ved behandling...

Kor førebudd var norske fastlegar på handtering av Covid-19?

Ein ny studie utført blant 200 norske fastlegar viser at fleirtalet av fastlegar hadde klare mål og tiltak for å førebyg...

COVCOM - Fighting a pandemic through translating science

Målet med studien COVCOM er å utvikle effektiv, evidensbasert videokommunikasjon for å formidle kompleks men viktig hels...

Støtte fra Universitetsfondet til satsing på ultralyd

Universitetet i Stavanger får 3 millioner fra Universitetsfondet til satsing på ultralyd i utdanning og forskning innen ...

Hege Langli Ersdal er ny professor ved UiS

​Hege Langli Ersdal er utnevnt til professor II i simulering og globale helseutfordringer ved Det helsevitenskapelige fa...

Ph.d. - program i Helse og medisin

Ph.d.-programmet i helse og medisin er knyttet til det Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Helse og medisin beskri...

Disputas om å gjere fødslar tryggare

Robert Moshiros forsking hjelper til å gjere fødslar i fattige land tryggare.

Helseinformasjon må raskere ut

Prosjektet COVCOM skal forske på effekten av forskningsformidling i kriser.

Nettverk for medisin og helse

Nettverk for medisin og helse er eit tverrvitskapleg nettverk for medisinsk og helsevitskapeleg forsking, utvikling og u...

Forsker fant den beste metoden for gjenoppliving av nyfødte i Tanzania

Millioner av barn dør hvert år ved fødselen fordi de ikke får hjelp til å puste. Jørgen Erland Linde fant ut hvordan de ...

Overvåker fosterlyd for å redde nyfødte

Oksygenmangel under fødsel fører til nesten tre millioner dødsfall hvert år. En forskergruppe tester nytt utstyr som ove...

Derfor tar ikkje psykotiske pasientar medisinane sine

Nesten halvparten av psykotiske pasientar tar ikkje medisinar slik dei er anbefalte av legen. Forskarar ved Universitete...

UiS styrker sin satsing innen helse, medisin og teknologi

Hele 18 medisinere og teknologer er ansatt i stipendiat- og postdoktor-stillinger knyttet til universitetets satsing inn...

Overvåker fosterlyd under fødsel i Tanzania

Benjamin Kamala har forsket på ulike metoder for overvåkning av fosterlyd under fødsler i Tanzania.

Norge er fortsatt ikke best på pasientsikkerhet

KRONIKK: Altfor mange norske pasienter skades når de mottar helsetjenester, skriver Karina Aase i Dagens Medisin.

Disputas om psykiske problem etter rusmisbruk

Melissa Weibell har i doktorgraden sin forska på førstegangspsykose og rus.

Disputas om akuttmedisin utanfor sjukehus

Korleis kan legar best mogleg hjelpa pasientar å pusta før ein når behandling på sjukehus? Det var tema for Espen Fevang...

Disputas om avansert luftvegshandtering i helikopter

Det finst få retningslinjer for når og korleis avansert luftvegshandtering skal utførast utanfor sjukehus. Geir Arne Sun...

Sideleie tryggest også for de med nakkebrudd

En ny norsk metode for å frakte skadde, bevisstløse pasienter setter internasjonal standard.

Disputas om transport av bevisstlause, skadde pasientar

Per Kristian Hyldmos doktorgradsarbeid peikar på ein ny metode for transport av bevisstlause, skadde pasientar.