Hopp til hovedinnhold

Tilpasset opplæring - i forskning og praksis

I en vitenskapelig antologi belyser tretten forfattere tilpasset opplæring fra ulike innfallsvinkler. Universitetslektor Margunn Mossige har sammen med førstelektor Mette Bunting skrevet et kapittel om læringsstrategier og selvregulert læring.

Publisert: Endret:

Tilpasset opplæring omslag

«Tilpasset opplæring» er et grunnleggende prinsipp som skolen er tuftet på og som i økende grad har kommet opp i faglige diskusjoner om skolen. I denne vitenskapelige antologien presenterer forfatterne, med sine spesialområder, forskning innenfor feltet og bringer temaet inn i faglige diskusjoner vedrørende spenningsfeltet mellom skolens ledelse, læreren i klasserommet og elevenes læringsarbeid.

Til sammen inneholder boka ti kapitler som omtaler og diskuterer tilpasset opplæring ut fra forskjellige perspektiver. Kapitlene omhandler mange temaer, fra hva som kjennetegner tilpasset opplæring i et klasserom der læreren leder det mangfoldet en elevgruppe representerer, til diskusjoner om spesialpedagogikk og ordinær undervisning, oppfølging av flerspråklige elever samt tilrettelegging for elever med høyt akademisk potensial. I tillegg blir prinsippet om tilpasset opplæring identifisert som et bærende element i sentrale temaer som vurdering, læringsstrategier, foreldresamarbeid, relasjonen mellom lærer og elev, og ledelse av skolen.

Universitetslektor Margunn Mossige ved Lesesenteret og førstelektor Mette Bunting ved Høgskolen i Telemark skrevet et kapittel om læringsstrategier og selvregulert læring. De har kalt kapitlet: «Tilrettelegging for elevene som aktører i eget læringsarbeid».  Her ser forfatterne nærmere på hvordan elevene innenfor klassefellesskapet kan utvikle seg til å være mer delaktige i egen læring ved å være aktive og selvstendige i læringsprosessen.

De andre forfatterne som har bidratt til antologien er: Mette Bunting, Hallvard Håstein, Sidsel Werner, Torstein Stray, Ingunn E. Stray, Christine Watne Kristiansen, Astrid Birgitte Eggen, Ella Cosmovici Idsøe, Thomas Nordahl, Kristen Palm, Eirik S. Jenssen og Knut Roald.

Bokas målgruppe er alle nivåer i utdanningsinstitusjoner, fra forskere i universitets- og høyskolesektoren til lærere og studenter.