Hopp til hovedinnhold

Toril Frafjord Hoem

Førstelektor

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-2633
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; McTigue, Erin

   (2020)

   The Quantity and Quality of Teachers’ Self‑perceptions of Read‑Aloud Practices in Norwegian First Grade Classrooms

   Early Childhood Education Journal

   ISSN 1082-3301.

   DOI: 10.1007/s10643-020-01053-5

  • Maagerø, Eva; Krumsvik, Rune Johan; Hoem, Toril Frafjord; Torvanger, Dag; Børhaug, Kjetil

   (2019)

   Grunnleggende ferdigheter

   Cappelen Damm Akademisk

   s.86-165.

  • Maagerø, Eva; Krumsvik, Rune Johan; Torvanger, Dag; Hoem, Toril Frafjord; Børhaug, Kjetil

   (2019)

   Grunnleggende ferdigheter 5-10

   Cappelen Damm Akademisk

   s.88-163.

  • Håland, Anne; McTigue, Erin ; Hoem, Toril Frafjord

   (2018)

   Writing in First Grade: The Quantity and Quality of Practices in Norwegian Classrooms

   Early Childhood Education Journal

   ISSN 1082-3301.

   DOI: 10.1007/s10643-018-0908-8

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Schulz-Heidorf, Kathrin

   (2017)

   Lærerens betydning for norske elevers leseresultater Hva forteller PIRLS 2016

   Universitetsforlaget

   s.108-131.

   DOI: 10.18261/9788215030258-2017-7

  • Hoem, Toril Frafjord; Lorentzen, Vibeke; Kringstad, Trude

   (2017)

   Videreutdanning til lærerspesialist. Om å bli profet i eget land

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   s.65-70.

  • Hoem, Toril Frafjord; Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Lesing i matematikk

   Cappelen Damm Akademisk

   s.97-112.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2014)

   Å bevege seg i tekster og sette tekster i bevegelse

   Gyldendal Akademisk

   s.243-262.

  • Hoem, Toril Frafjord; Staurseth, Hanne Egenæs

   (2014)

   Lesing i samfunnsfag

   Cappelen Damm Akademisk

   s.145-165.

  • Maagerø, Eva; Krumsvik, Rune Johan; Torvanger, Dag; Hoem, Toril Frafjord

   (2011)

   Grunnleggende ferdigheter, 1.-7

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

  • Maagerø, Eva; Krumsvik, Rune Johan; Torvanger, Dag; Hoem, Toril Frafjord

   (2011)

   Grunnleggende ferdigheter, 5.-10

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2010)

   Tekst + leser = lesing?

 • Bøker og kapitler
  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne

   (2017)

   God leseplanlegging

   Cappelen Damm Akademisk

  • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid

   (2017)

   Før tenkte jeg at det var en nødløsning å lese i timene...

   s.46-66.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2014)

   Vurdering for læring

   Universitetsforlaget

   s.223-242.

  • Mossige, Margunn; Hoem, Toril Frafjord; Blå, Berit Hope; Bøyesen, Liv; Pettersen, Karin Dahlberg; Dahlin, Liv Klakegg; Engen, Liv; Engen, Liv; Heber, Ellen; Helgevold, Lise; Maagerø, Eva; Maagerø, Eva; Skaftun, Atle; Skaftun, Atle; Skjelbred, Dagrun; Skjelbred, Dagrun; Sæbø, Aud Berggraf

   (2010)

   Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole

 • Formidling
  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; McTigue, Erin

   (2019)

   Hva er kvantiteten og kvaliteten på høytlesingspraksiser på første trinn i Norge?

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2019)

   Hva kan vi lære av nasjonale prøver i lesing?

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; McTigue, Erin

   (2019)

   Hva er kvantiteten og kvaliteten på læreres høytlesingspraksiser på første trinn i Norge?

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; McTigue, Erin

   (2019)

   Hva er kvantiteten og kvaliteten på læreres høytlesingspraksiser på første trinn i Norge?

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Aasen, Marit

   (2019)

   Fagfornyelsen og verdigrunnlaget i overordnet del

  • Hoem, Toril Frafjord; Billington, Mary Genevieve

   (2019)

   Perspektiver på lærerspesialist

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Rønneberg, Vibeke

   (2019)

   Fagdag: kollegasamtaler og refleksjonsnøkler, lesebestillinger, når lesing blir vanskelig og Språkløyper

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2018)

   Pedagogisk bruk av nasjonale prøver

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2018)

   God leseplanlegging

  • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; Solheim, Oddny Judith

   (2018)

   Hvilke skrivepraksiser finnes på 1. trinn i norske klasserom?

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Lykkes med meningsfull skriving i første klasse

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Rønneberg, Vibeke

   (2018)

   Hvordan kan vi støtte elevenes leseutvikling i alle fag?

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Rønneberg, Vibeke

   (2018)

   Å planlegge undervisning. Læreplanforståelse, planleggingspraksiser og Leseplanleggeren som planleggingsverktøy.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord

   (2017)

   Undervisningsplanlegging og lesing

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2017)

   Hva styrer læreres beslutninger når de planlegger for fagspesifikk lesing og skriving?

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord

   (2017)

   Lærerens betydning for norske elevers resultater - hva forteller PIRLS 2016?

  • Birkedal, Inga Kjerstin; Billington, Mary Genevieve; Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Mossige, Margunn

   (2017)

   Modeller og Modaliteter; muligheter og utfordringer ved utforming av nettbasert kompetanseutvikling

  • Hoem, Toril Frafjord; Berge, Ingeborg Margrete

   (2017)

   Lesestrategi­enes mål

   Morgenbladet

   ISSN 0805-3847.

  • Hoem, Toril Frafjord; Lorentzen, Vibeke; Kringstad, Trude

   (2017)

   På vei til å bli profet i eget land. Hvordan kan videreutdanning styrke lærere i å fylle rollen som lærerspesialist?

  • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord

   (2017)

   Skrivepraksiser på 1. trinn

  • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Skriveopplæring i norske klasserom – egnet for å møte elevmangfoldet?

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne

   (2017)

   Hvilke skrivepraksiser finnes på 1. trinn i norske klasserom?

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Lesing som grunnleggende ferdighet

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2016)

   Pedagogisk bruk av nasjonale prøver

  • Hoem, Toril Frafjord; Alfsvåg, Trude

   (2016)

   Lesing som grunnlegende ferdighet

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2016)

   Leseplanleggeren og dybdelæring

  • Hoem, Toril Frafjord; Aasen, Marit

   (2016)

   La det bli et eventyr å lese lærebøker

  • Hoem, Toril Frafjord; Aasen, Marit

   (2016)

   La det være et eventyr å lese lærebøker

  • Hoem, Toril Frafjord; Berge, Ingeborg Margrete

   (2016)

   Helhetlig undervisningsplanlegging, Mål - vurdering - undervisning

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Hvordan utvikle praksis gjennom Språkløyper

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Hvordan utvikle praksis gjennom Språkløyper

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Hvordan utvikle praksis gjennom Språkløyper

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Hvordan utvikle praksis gjennom Språkløyper

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Undervisningsplanlegging

  • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid

   (2016)

   Undervisningsplanlegging

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Hva er god leseopplæring?

  • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid

   (2016)

   Hvordan iverksette et mer praktisk, variert, utfordrende og relevant ungdomstrinn?

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne

   (2016)

   Hvordan støtte elevenes skriving i fag?

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Litteratur på mellomtrinnet

  • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid

   (2016)

   God leseundervisning: Pedagogisk bruk av nasjonale prøver

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2016)

   Pedagogisk bruk av nasjonale prøver i lesing

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni ; Nielsen, Ingrid

   (2016)

   Satsingsområdet lesing

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2016)

   Undervisningsplanlegging og lesing

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2016)

   Lesing som grunnleggende ferdighet

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Pedagogisk bruk av nasjonale prøver

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Undervisningsplanlegging og lesing

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Pedagogisk bruk av nasjonale prøver i lesing

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2016)

   Lesing som grunnleggende ferdighet

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Lesing som grunnleggende ferdighet

  • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; Skartveit, Bente Stausland

   (2015)

   Kva vil det seia å vera leselærar på faget sine eigen premissar?

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

  • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord

   (2015)

   Disciplinary literacy. How can we design Research focusing on disciplinary Reading and writing practices?

  • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord

   (2015)

   Fagspesifikk lesing og skriving

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2015)

   Bruk av skjønnlitteratur i andre fag enn norsk

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2015)

   Bruk av nasjonale prøver 5. trinn

  • Fuglestad, Unni Synnøve; Hoem, Toril Frafjord

   (2015)

   Lesing som grunnleggende ferdighet

  • Fuglestad, Unni Synnøve; Hoem, Toril Frafjord

   (2015)

   Lesing som grunnleggende ferdighet

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve

   (2015)

   Helhetlig undervisningsplanlegging der elevene får bruke det de har lest på fagrelevante måter

  • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid

   (2015)

   Den røde tråden i planleggingen - med fokus på etterlesefasen slik at elevene får bruke det de har lest på fagrelevante måter

  • Fuglestad, Unni Synnøve; Hoem, Toril Frafjord

   (2015)

   Helhetlig undervisningsplanlegging der elevene får bruke det de har lest på fagrelevante måter.

  • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid

   (2015)

   Hvordan kan vi arbeide systematisk for å fremme elevenes leseferdighet?

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve

   (2015)

   Lesing som grunnleggende ferdighet

  • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid

   (2015)

   Den røde tråden i planleggingen - med fokus på lesefasen

  • Fuglestad, Unni Synnøve; Hoem, Toril Frafjord

   (2015)

   Lesing som grunnleggende ferdighet

  • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid

   (2015)

   Skolebasert kompetanseutvikling. Den røde tråden i planleggingen - med fokus på førlesing

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve

   (2015)

   Lesing som grunnleggende ferdighet

  • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid; Dessingué, Alexandre; Wagner, David-Alexandre; Knutsen, Ketil

   (2015)

   Kritisk literacy, Symposium

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve

   (2015)

   Pedagogisk bruk av nasjonale prøver

  • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid

   (2015)

   Å jobbe med tekster og oppgaver

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve

   (2015)

   Pedagogisk bruk av nasjonale prøver

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve

   (2015)

   Pedagogisk bruk av nasjonale prøver

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve; Nielsen, Ingrid

   (2015)

   Satsingsområde LESING

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve

   (2015)

   Kva er god leseopplæring?

  • Andreassen, Roy Asle; Hoem, Toril Frafjord

   (2014)

   Samarbeid i skolebasert utvikling

  • Andreassen, Roy Asle; Hoem, Toril Frafjord

   (2014)

   Samarbeid i skolebasert utviklingsarbeid

  • Andreassen, Roy Asle; Hoem, Toril Frafjord

   (2014)

   Samarbeid i skolebasert utviklingsarbeid

  • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord

   (2014)

   Lesing som grunnleggende ferdighet

  • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid

   (2014)

   Lesing av multiple tekster. En tilnærming til Palestina-konflikten som eksempel i samfunnsfag

   Norsklæreren tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk

   Hefte 3.

   s.32-39.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2014)

   Bok i bruk. Litteraturformidling i grunnskolen

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne

   (2014)

   Lesing som grunnleggjande ferdigheit

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2014)

   Hvordan kan samarbeid mellom UH og et nasjonalt senter foregå i ungdomstrinnssatsingen?

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2014)

   "Lesing som grunnleggende ferdighet; – hva legges i dette og hva kan det innebære for fagene i lærerutdanningen?”

  • Hoem, Toril Frafjord; Skartveit, Bente Stausland

   (2014)

   Lesing som grunnleggende ferdighet

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2014)

   Korleis kan ein arbeite med lesing i ungdomstrinnssatsinga?

  • Husebø, Dag; Hoem, Toril Frafjord

   (2013)

   Teachers and teacher educators understanding of their profession, the subjects they teach and their reading didactics

  • Hoem, Toril Frafjord; Husebø, Dag; Nielsen, Ingrid

   (2013)

   Skolebasert kompetanseutvikling

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2013)

   Historisk literacy

  • Hoem, Toril Frafjord; Staurseth, Hanne Egenæs

   (2013)

   Skolebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing

  • Hoem, Toril Frafjord; Staurseth, Hanne Egenæs

   (2013)

   Skolebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing

  • Hoem, Toril Frafjord; Mitchell, Monica Gundersen

   (2013)

   Hva kjennetegner en god leser på ungdomstrinnet?

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2013)

   Bok i bruk

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2013)

   Ungdomstrinn i utvikling. Skolebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2013)

   Lese, lære, lykkes

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2012)

   Skriving og lesing av fagtekst på 2.trinn

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2012)

   Bok i bruk

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2012)

   Den som leser settes i bevegelse

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2012)

   Hvorfor er lesing i fag viktig?

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2012)

   Hvordan kan elever demonstrere kompetanse i et fag?

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2012)

   Vurdering for læring

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2012)

   Arbeid med lesing på ungdomstrinnet. Presentasjon av bakgrunnsdokument

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2012)

   Hvorfor er lesing i fag viktig? Ideer til hvordan dette kan gjennomføres i praksis

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne

   (2011)

   Å lese i alle fag, hvorfor, hva og hvordan?

  • Maagerø, Eva; Krumsvik, Rune Johan; Torvanger, Dag; Hoem, Toril Frafjord

   (2011)

   Grunnleggende ferdigheter

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

   s.77-120.

  • Maagerø, Eva; Krumsvik, Rune Johan; Torvanger, Dag; Hoem, Toril Frafjord

   (2011)

   Grunnleggende ferdigheter

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

   s.65-105.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2011)

   Vurdering for læring

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2011)

   Vurdering for læring

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2011)

   Vurdering for læring

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2011)

   Å røre seg i tekst

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2011)

   Å røre seg i litterære tekster

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2011)

   Tekst i bruk

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2011)

   Systematisk observasjon av elevenes leseferdigheter

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2011)

   Tekst i bruk

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2011)

   Vurdering for læring

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2010)

   Hva er lettlest?

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2010)

   Makt og motmakt i bildebøker Hvordan arbeide med moderne bildebøker på 5. - 10. trinn

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2010)

   Det enkelte fagets tekster

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2010)

   Tekst i bruk

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2010)

   Litteratur i det flerspråklige klasserommet

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2010)

   Utfordringer i tekst Hva kan hemme og hva kan fremme leseforståelse?

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2010)

   Modulplanlegging og rubrikkvurdering

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2010)

   Det enkelte fagets tekster

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2010)

   Å røre seg i tekst

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2010)

   Å røre seg i tekst

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2010)

   Å røre seg i tekst

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2010)

   Det enkelte fagets tekster

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2010)

   Lesing er... Teksten i bruk

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2010)

   Å bevege seg i tekst

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2010)

   Modulplanlegging og rubrikkvurdering

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2010)

   Vurdering for læring

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2009)

   Ord + bilde = sant Hvordan arbeide med moderne bildebøker på ungdomstrinnet

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2009)

   Modulplanlegging og rubrikkvurdering

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2009)

   Lesing er... Utfordringer i ungdomsskolen

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2009)

   Inn i teksten

 • Kunstnerisk produksjon
  • Berge, Ingeborg Margrete; Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2019)

   Undervisningsplanlegging, Språkløyper

  • Berge, Ingeborg Margrete; Njå, Morten; Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni ; Aasen, Marit; Mørk, Peter; Lorentzen, Vibeke; Kringstad, Trude; Lønnum, Marthe

   (2016)

   Å være lese- og skrivelærer - Introduksjonspakke i Språkløyper.no

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Å være lese- og skrivelærer

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway