Webinar om IKT-basert tunnelsikkerhet

Torsdag 23. november 2023 kl. 09:00-15:45,

Vil du lære mer om IKT og tunnelsikkerhet?

Publisert Sist oppdatert
Digital tunnel

Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet (KATS) og Forskningsgruppen for IKT-basert tunnelsikkerhet (iTSRG) ved UiS inviterer alle interesserte til en dag viet til IKT-basert tunnelsikkerhet. Webinaret tar for seg den siste utviklingen innen bruk av avansert informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å gjøre veitunnelene tryggere. Webinaret er relevant for interessenter fra akademia, industri, offentlig forvaltning og beredskapspersonell som jobber med vei- og tunnelsikkerhet. Webinaret er et samarbeid mellom UiS, SUS og SINTEF og en del av KATS-prosjektet.

De siste årene har vi sett flere innovasjonsfelt innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) – alt fra kunstig intelligens (AI), 5G mobil- og kjøretøykommunikasjonsnettverk, til sensorfusjon, prosessering og lagring av store data, og automatisering . Dette har delvis muliggjort og falt sammen med utviklingen av autonome kjøretøy (AV) og smarte veier som baner vei for såkalte C-ITS (intelligente transportsystemer). På den annen side utgjør veitunneler en viktig del av veisystemet, spesielt i land som Norge hvor geografisk terreng krever tilstedeværelse av mange tunneler. I webinaret diskuterer vi i detalj hvordan disse teknologiene kan bidra til å sikre økt sikkerhet i veitunneler.

Foredragsholdere

  • Naeem Khademi (førsteamanuensis, UiS)
  • Geir Sverre Braut (professor, SUS)
  • Gunnar Jenssen (seniorforsker, SINTEF)

Agenda

KlokkeslettTemaForedragsholder
09:00-09:15Åpning Naeem Khademi
09:15-10:00Risikostyring og regulering i veitunneler (del #1)Geir Sverre Braut
10:00-10:15Pause
10:15-11:00Risikostyring og regulering i veitunneler (del #2)Geir Sverre Braut
11:00-11:15Pause
11:15-12:00Menneskelig atferd i normale situasjoner og i tunnelbranner (del #1)Gunnar Jenssen
12:00-13:00Lunsj
13:00-13:45Menneskelig atferd i normale situasjoner og i tunnelbranner (del #2)Gunnar Jenssen
13:45-14:00Pause
14:00-14:45C-ITS og kommunikasjonsteknologier i veitunnelene (del #1)Naeem Khademi
14:45-15:30C-ITS og kommunikasjonsteknologier i veitunnelene (del #2)Naeem Khademi
15:30-15:45Oppsummering og avslutningNaeem Khademi

Kontakt

Førsteamanuensis i datateknologi- tunnelsikkerhet
51831177
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Seniorrådgiver
51831732
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for prosjektadministrative tjenester