Hopp til hovedinnhold

Tysdagsforedrag på Arkeologisk museum

Sju - åtte tysdagskveldar vår og haust har du mogleheit til å lære meir om spennande arkeologiske tema og andre emne som kan vekkje interesse. Føredraga er gratis og opne for alle, men i år må vi ha påmelding.

Publisert: Endret:

Bilde av halsringer i sølv funnet på Sæbø

Dei opne tysdagsføredraga rettar seg mot den delen av publikum som liker å lytte til og kommunisere direkte med føredragshaldare som henter sine emner frå museets virksomhetsområde, men og tilgrensa tema. Hovudvekta ligg på emne som tar føre seg fortida, naturhistorien og kulturminnevernet.Det er anledning til å stille spørsmål til føredragshaldaren eller gi kommentarer til innhaldet. Føredraga blir holdt i museets auditorium med en serie på ca. åtte om våren og hausten.

Foredraga startar kl. 18.30 i auditoriet.  

NB! GRATIS INNGANG – men på grunn av koronasituasjonen må vi ha påmelding. Begrensa plass.

Påmelding til: resepsjon-AM@uis.no eller tlf. 51 83 26 00. E-post merkast ‘foredragspåmelding’. 

Alle tysdagsforedraga vert strøyma/streama. Sjekke lenke under beskrivelse av dei enkelte foredraga.

Kafeen er diverre ikkje open, men kaffi og kaker kan kjøpast i resepsjonen. 

Kl. 17.45–18:00: Gratis omvising i utstillingane. Tema og tidsperiode vil variere.  

Påmelding til: resepsjon-AM@uis.no eller tlf. 51 83 26 00. Det er berre plass til 10 personar per omvising, så ver tidleg ute med påmelding. E-post merkast ‘omvising’. 

Foredrag våren 2021

9.2: Ingrid Hegland, arkeolog: 

Tidlig vikingtid i Irland – en norsk strid på fremmed jord?   


Vikingtoktene i Irland er kjente som voldelige affærer. Isolerte skandinaviske beleiringer, samt irske krønikers beskrivelser av brutale irsk-skandinaviske sammenstøt, er tolket som bevis på sterk irsk motstand og en skandinavisk motvilje mot integrering. Irske rapporteringer av nesten like mange slag internt mellom skandinavene som irsk-skandinaviske konflikter gjør imidlertid at det er grunn til å sette spørsmålstegn ved denne forståelsen, mener foredragsholderen.  

Se foredraget live her

16.2: Roderick Dale, arkeolog:  

Vikingtidens berserker i myte og virkelighet 


Berserkene, som var med i skipet til Harald Hårfagre da han kjempet på Hafrsfjord, var blant de beste av hans krigere ifølge Heimskringla. De fleste mener at de var uhyrlige, sterke som troll og ustyrlige. Men er det sant? Dette foredraget tar for seg den nyeste forskningen om berserkene og svarer på spørsmål som: Hvem var de? Hva sier sagaene om dem? Gikk de berserk egentlig? Og hvorfor har vi fått det inntrykket vi har av dem? 

Se foredraget live her

23.2: Svein Vatsvåg Nielsen, arkeolog: 

Jordbruksrevolusjonen i steinalderen – og fiskeriet som fulgte med  

Jordbruket oppsto i landområdene øst for Middelhavet for 11 500 år siden. Derfra spredde det seg, og det nådde Norge etter nærmere seks tusen år. I dette foredraget presenteres et nytt blikk på innføringen av jordbruket. Nye arkeologiske undersøkelser antyder at det sammen med jordbruket også kom et fiskeri med vekt på spesielt store fiskearter, deriblant makrellstørje. 

Se foredraget live her

2.3: Sean D. Denham, arkeolog: 

Under Domkirken 


Det har vært mye i nyhetene de siste måneder om arkeologien under Stavanger domkirke. Men hva vet vi, egentlig? Hva kan undersøkelsene fortelle oss om bygningens og Stavangers historie? Og hvorfor er det så viktig? Foredragsholderen vil fortelle om arkeologisk arbeid under Stavanger domkirke i fortid og framtid. 

Se foredraget live her

9.3: George E. Murphy, restaureringsteknikar/murar:  

Restaureringen av Stavanger domkirke – murprinsipper, kalkmørtel og materialforståelse  

Konserveringsavdelingen ved Arkeologisk museum, UiS har ansvar for steinkonserveringen i forbindelse med restaureringen av Domkirken fram mot byjubileet i 2025. Oppdraget omfatter all kleberstein på Domkirken, både ute og inne. I dette foredraget får vi høre mer om middelalderens murprinsipper og hvilken funksjon kalkmørtelen har i murverket. 

Se foredraget live her16.3: Barbro I. Dahl, arkeolog: 

Nye perspektiv på Forsandmoen 


Etter det store forskningsprosjektet på Forsandmoen har det vært tre nye utgravinger på Forsandmoen, samt flere registreringer og utgravinger på Forsandneset. I foredraget vil vi se på hvordan kunnskap fra nye undersøkelser både bidrar til nye innblikk og nye spørsmål til et i norsk sammenheng unikt materiale når det gjelder størrelse, sammenhengende varighet og metodeutvikling. 

Se foredraget live her

23.3 Håkon Reiersen, arkeolog; Arild Skjæveland Vivås, arkeolog og Hallgjerd Håbakk Ravnås, geolog: 

Arkeologi og geofysikk i Maktens havn. Ny forskning på Avaldsnes 


Prosjektet «Maktens havn» danner rammen for forskningen Arkeologisk museum, UiS og Stavanger maritime museum driver på Avaldsnes. Gravmonumentene langs innseilingen viser at havnen var viktig fra bronsealder til vikingtid, og fra middelalderen ligger det rester etter kongens og hanseatenes havn. Ved å kombinere arkeologi og marinarkeologi med offshoreteknologi vil prosjektet øke vår forståelse av havnefunksjonen som la grunnlaget for maktsenteret Avaldsnes. 

Se foredraget live her

Med atterhald om moglege endringar i programmet.