Hopp til hovedinnhold

Tysdagsforedrag på Arkeologisk museum

Sju - åtte tysdagskveldar vår og haust har du mogleheit til å lære meir om spennande arkeologiske tema og andre emne som kan vekkje interesse. Føredraga er gratis og opne for alle, men i år må vi ha påmelding.

Publisert: Endret:

Dei opne tysdagsføredraga rettar seg mot den delen av publikum som liker å lytte til og kommunisere direkte med føredragshaldare som henter sine emner frå museets virksomhetsområde, men og tilgrensa tema. Hovudvekta ligg på emne som tar føre seg fortida, naturhistorien og kulturminnevernet.

Det er anledning til å stille spørsmål til føredragshaldaren eller gi kommentarer til innhaldet. Føredraga blir holdt i museets auditorium med en serie på ca. åtte om våren og hausten.

Foredraga startar kl. 18.30 i auditoriet.

NB! GRATIS INNGANG – men på grunn av koronasituasjonen må vi ha påmelding, og vi har begrensa plass.
Påmelding til: am-booking@uis.no eller tlf. 51832600.

Salg av kaker og kaffe. Biblioteket er stengt. 

Kl. 17.30–18:00: Omvising i vikingutstillinga «Utferd». Påmelding til: am-booking@uis.no eller tlf. 51832600. Det er berre plass til 10 personar per omvising, så ver tidleg ute med påmelding.

Med atterhald om moglege endringar i programmet.