Hopp til hovedinnhold

UiS innfører nye korona-tiltak

UiS holder åpent, men setter inn tiltak og gir anbefalinger for å holde smitten nede. Hjemme-eksamen for alle og mer bruk av hjemmekontor.

Publisert: Endret:
Kvinne med ryggen til i team-møte på laptop

Norge er i starten på andre smittebølge. Smitten sprer seg også i regionen vår. Ny nasjonal koronadugnad er startet for å redusere smittetrykket og sikre kapasitet til smittesporing.  

– Situasjonen er alvorlig. Det er helt nødvendig med god oppslutning om strammere tiltak, sier Klaus Mohn, rektor ved UiS. 

Begrense nærkontakt 

UiS følger føringene fra lokale og nasjonale myndigheter. Stavanger kommune ber folk om å begrense antall nærkontakter og varsler lokal smittevernforskrift i neste uke.  

Regjeringen ber alle universiteter, høgskoler og fagskoler vurdere om de i perioden framover kan redusere aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken. 

UiS innfører derfor følgende føringer og anbefalinger:  

Undervisning 

Hovedregelen er at UiS skal gjennomføre undervisningen digitalt. Studentene får oppdatert informasjon om undervisning i Canvas.

Eksamen

Alle eksamener høstsemesteret 2020 skal gjennomføres som digitale hjemme-eksamener. Studentene får oppdatert informasjon om eksamen i Canvas.

Praksis 

Gjennomføring av praksis for studenter risikovurderes av fakultetene. 

Hjemmekontor 

UiS skal være åpent og driften skal opprettholdes. En del ansatte må derfor være på campus, men UiS anbefaler at de som kan ha hjemmekontor skal ha det. Dette avklares med leder.  

Møter 

UiS anbefaler digitale møter. Det skal alltid være mulighet for digital deltakelse når det er flere enn 10.   

Arrangementer 

UiS følger regjeringens anbefaleringer for avvikling av arrangementer: 

  • 20 personer på private arrangementer på offentlig sted eller i leide lokaler 
  • 50 personer på offentlige arrangementer 
  • 200 personer på offentlige arrangementer der det er fastmonterte plasser til besøkende 

Har du spørsmål til avvikling av arrangementer, kontakt lokal beredskapsledelse eller beredskap@uis.no 

Reisevirksomhet 

Bare reiser som er kritiske for UiS skal gjennomføres.  

Beredskapsstaben ved UiS bistår med risikovurdering og rådgivning, kontakt beredskap@uis.no  

 

Husk smittevernreglene på campus:  

– kom ikke på campus hvis du har noen som helst form for symptomer på sykdom 

– hold minst én meters avstand, også på reiser til og fra UiS 

– klarer du å holde to meter avstand, regnes det ikke som nærkontakt med smittet person 

– vask hendene grundig og ofte, bruk alltid dispenserne ved inngang/utgang Her finner du viktig korona-info ved UiS.