UiS med i fire Senter for forskningsdrevet innovasjon

UiS er partner i fire nye innovasjonssentre. Dermed blir det mer forskning og utvikling innenfor digital brønnkonstruksjon, plugging av oljebrønner, kunstig intelligens og medieteknologi.

Published Endret

12. juni 2020 annonserte Forskningsrådet 22 nye Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). UiS deltar i disse sentrene:

  • Digital Well Centre for Value Creation, Competitiveness and Minimum Environmental Footprint (DigiWells)
  • Centre for Subsurface Well Integrity, Plugging and Abandonment (SWIPA)
  • Norwegian Centre for Research-Based Artificial Intelligence Innovation (CRAII)
  • Research Centre for Responsible Media Technology & Innovation

Disse sentrene vil forsterke vårt arbeid for å bidra til omstilling gjennom tett samarbeid med næringslivet og andre brukere av teknologien

Prorektor for innovasjon og samfunn , Rune Dahl Fitjar

DigiWells ledes av NORCE. Det skal utvikle kunnskap og digitale løsninger som vil bidra til en konkurransedyktig norsk kontinentalsokkel. Forskningen skal sikre økt lønnsomhet med samtidig reduserte karbonutslipp. Målsetning er økt verdiskaping og reduserte miljøfotavtrykk ved planlegging og konstruksjon av nye brønner. Senteret vil ventelig styrke universitetets samarbeid med NORCE og UiB på energiområdet.

SWIPA dreier seg om plugging av oljebrønner og har som mål å bidra til klimavennlig verdiskaping på norsk kontinentalsokkel. Senteret skal oppnå en vitenskapelig forståelse av permanente brønnbarrierer og forbedre metodene for plugging av brønner. Vellykket innovasjon på dette feltet vil spare Norge for betydelige beløp. UiS vil her bidra med utvikling av nye bedre og mer miljøvennlige pluggematerialer. Dette innebærer økt samarbeid med SINTEF, som leder senteret, og NORCE som også er partner i senteret.

CRAII skal forske på kunstig intelligens og stordata. Formålet er å utvikle banebrytende teorier, metoder og teknologier for effektiv og ansvarlig utnyttelse av data-drevet kunstig intelligens i innovative, industrielle løsninger. Senteret inkluderer landets sterkeste miljøer på kunstig intelligens og stordata, og noen av de teknologisk mest ambisiøse industrielle lokomotivene i Norge. Det blir basert på NTNU, men UiS skal lede en av arbeidspakkene.

Research Centre for Responsible Media Technology & Innovation har UiB som vertskap. Senterets hovedmål er å generere betydelig innovasjon og verdiskaping for de norske nyhetsmediene og medieteknisk industri gjennom langsiktig forskning på ansvarlige medieteknologier. Senteret vil utvikle avansert ny medieteknologi for ansvarlig og effektivt mediebrukerengasjement, medieinnholdsproduksjon, medieinnholdsinteraksjon og tilgjengelighet, samt forske på nye metoder og beregninger for presis publikumsforståelse.

- Bidrar til omstilling

SFI-ene fører med seg en rekke nye stipendiatstillinger, viktig forsknings- og utviklingsarbeid og samarbeid med andre institusjoner.

– Disse sentrene vil forsterke vårt arbeid for å bidra til omstilling gjennom tett samarbeid med næringslivet og andre brukere av teknologien, sier prorektor for innovasjon og samfunn ved UiS, Rune Dahl Fitjar.