Hopp til hovedinnhold

UiS-student organiserer workshoper om bærekraft

Masterstudent Jamila Mendoza i Energi, miljø og samfunn, ønsker å legge til rette for bedre samarbeid om bærekraftige løsninger og det grønne skiftet. Hun arrangerer workshoper for å skape et treffpunkt mellom studenter og ulike industrier.

Publisert: Endret:

Portrettbilde av Jamila Mendoza
- I samarbeid med ulike industrier i Norge kan vi finne nye bærekraftige løsninger, sier Jamila Mendoza. Foto: Dataverkstedet på UiS

Da Jamila skrev bacheloroppgave i Internasjonale relasjoner om den norske oljeindustrien, ble hun kjent med den norske kulturen og fikk en sterk relasjon til Norge. Dette motiverte henne til å søke på mastergraden i Energi, miljø og samfunn ved Universitetet i Stavanger for å kunne bidra til å utvikle nye løsninger for den grønne utviklingen i Norge.

- Tiden på Universitetet i Stavanger har inspirert meg til å ville skape nye arenaer for studenter med en gründer i magen og et ønske om å bidra i ulike industrier i Norge. Industriene kan være alt fra energi og bærekraft, til teknologi og helse. Jeg tror det er kjempeviktig å legge til rette for samarbeid med lokale, regionale og internasjonale aktører for energiskiftet, sier Jamila.

Perspektiver fra oljedirektoratet

28. oktober organiserte Jamila sin første «Workshop om bærekraft» på Universitetet i Stavanger. Målet var å vise studenter hvordan de kan inkludere perspektiver om bærekraft i studentprosjekter, bachelor- og masteroppgaver.

- Når vi snakker om bærekraft, er det ikke alltid så tydelig hva vi mener. Bærekraft kan ha forskjellige betydninger, for eksempel når det gjelder sirkulærøkonomi, FNs bærekraftsmål, fornybar energi og miljøinvesteringer. Det betyr også at bærekraft kan benyttes i strategiene til mange ulike industrier i hele verden, sier Jamila.

I den første workshopen fikk de besøk av direktøren for Oljedirektoratet, Ingrid Sølvberg.

- Den første workshopen var svært nyttig og inspirerende. Ingrid Sølvberg snakket blant annet om hva som er de største utfordringene i oljeindustrien, og hvordan vi som er opptatt av bærekraftig forskning innenfor ulike sektorer, kan bidra til nye løsninger.

Ingrid Sølvberg står og snakker i rommet workshopen ble holdt i.
Ingrid Sølvberg, direktør i Oljedirektoratet, holdt åpningsinnlegg om perspektiver på bærekraft i oljeindustrien. Foto: Dataverkstedet på UiS.

Profesjonell rådgivning i studentprosjekt

Jamila trives godt som student ved Universitetet i Stavanger.

- Som masterstudent har jeg fått mulighet til å utvikle prosjekter for energi- og bærekraftsindustriene i Norge. For tiden samarbeider jeg med Kolumbus for å bedre mobiliteten i regionen. Dette er et veldig spennende prosjekt som jeg tror kan bidra til et bedre samfunn og god næringsutvikling i Rogaland.

I januar skal Jamila fortsette samarbeidet med studentorganisasjoner og forskjellige fakultet ved universitetet, med mål om å arrangere flere workshoper og seminarer om bærekraftig industri.

- Disse samlingene vil gjøre det mulig for studenter å få profesjonell rådgivning fra bedriftsledere i Norge til ulike prosjekter og oppgaver, sier hun.

Dersom du er interessert i å delta på neste workshop eller ønsker å bidra med noe, send gjerne en mail til Jamila Mendoza: js.mendoza@stud.uis.no

Vil du lese mer om bærekraft og det grønne skiftet?

Økonomi for berekraftig akvakultur

Akvakultur er ein raskt veksande industri. Nå vil eit internasjonalt prosjekt frå UiS hjelpe med å løyse berekraftige ut...

– Det grønne skiftet handler om konfliktmekling

– Det er kritisk behov for konfliktmekling for å oppnå bred aksept for et skifte bort fra avhengighet av fossilt brensel...

Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforskning deltar i ny satsing på sirkulær bioøkonomi på Vestlandet

Forskningsrådet tildeler prosjektet Biosirkel: Økt innovasjonskapasitet og innovasjonstakt for sirkulær økonomi på Vestl...

Bærekraftig havbruk

Forskere ved UiS bidrar med ny kunnskap innen økonomi, samfunnsvitenskap, biologi og teknologi som bidrar til å gjøre ha...

Solceller som er innebygd i tak og vegger, kan bli en effektiv strømkilde

– Det kalde klimaet i Norge er svært godt egnet for bygningsintegrerte solcellepanel, sier forsker Hassan Gholami. Han h...

En av verdens fremste forskere innenfor sitt felt er nå knyttet til Handelshøgskolen ved UiS og Smart City Research Network

Professor Jennifer Clark ved Knowlton School of Architecture på Ohio State University er ansatt som professor II på Hand...

100 millioner til mer klimavennlig havbruksnæring

En UiS-ledet satsning på bærekraftig havbruk får nær 100 millioner fra regjeringens Grønn plattform-ordning. Satsingen s...

Skal finne de beste løsningene for rettferdig omstilling

Skal fordelene med en grønn overgang bare være for folk som har råd til elbil og en sentrumsnær nullutslipps-leilighet f...

UNESCO-professorat: Leiarskap og innovasjon

Universitetet i Stavanger ved Det samfunnsvitskaplege fakultet og NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, for...

Rapporter - Future Energy Hub

Future Energy Hub er et forskningsprosjekt og en samskapingsarena støttet av Forskningsrådet, Rogaland Fylkeskommune og ...

Ei helse, ei verd

Korleis kan vi oppnå betre helse for menneske, dyr og miljøet? Det er utfordringa studentar og forskarar skal jobbe med ...

6 millioner kroner til bærekraftige UiS-prosjekt

To nye prosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har fått til sammen 6 millioner kroner i støtte over fire...

Ingeniørutdanning med en moderne vri

Med master i industriell teknologi og driftsledelse kan du påvirke og utvikle industrien mot en digitalisert og bærekraf...

Lanserer samarbeid om satsning på bioøkonomi

Omfattende forskning har vist at havet kan gi oss mer mat, energi og råvarer med lavt miljøavtrykk, hvis vi forvalter de...

Back to Blood: Pursuing a future from the Norse Past

Korfor blir vikingar og norrøn fortid stadig meir populært?

Gorm Kipperberg er ny professor i miljøøkonomi ved UiS

Gorm Kipperberg er tildelt opprykk til professor i miljøøkonomi på Handelshøgskolen ved UiS. Forskinga hans fokuserer på...

Transforming Education - bærekraftdidaktikk for en verden i endring

Forskningsområdet Transforming Education engasjerer seg i forskning rundt utdanning for bærekraftig utvikling og vil pro...

Solenergipioneren

Professor Harald N. Røstvik ved UiS er fremhevet som en av verdens fremste solenergi-pionerer i perioden 1970-2020.

12 millioner til forskning på bærekraftig havbruk

Forskningsrådet gir Handelshøgskolen ved UiS støtte til forskning på bærekraftig havbruk. Prosjektet skal ledes av Ragna...

Disputas om simuleringsverktøy for offshore vindparkar

Ole-Erik Vestøl Endrerud har ikkje berre avlagt doktorgrad, men også brukt forskinga til å skape ein innovasjonsbedrift ...

Grønt lys for vidare satsing på grønare bygg og bydelar

Future Energy Hub ved UiS er ein arena for forsking og samarbeid som i tre år har vorte støtta av Forskingsrådet, Rogala...

Vindturbin og solceller på campus

Våren 2019 ble en vindturbin løftet på plass og montert på campus Ullandhaug. Fra før er solceller installert. Turbinen ...

Future Energy Hub

Future Energy Hub er et forskningsprosjekt og en samskapingsarena støttet av Forskningsrådet, Rogaland Fylkeskommune og ...

Forsk i vei

Vi vil koble studentene med relevante informanter til forskningsoppgaven de vil skrive om temaer knyttet til nye E39 mel...

Inviterer til seminarrekke om energiomstilling

På utvalgte torsdager utover høstsemesteret kan du fylle på med kunnskap om aktuelle aspekter innen energiomstilling, nå...

Energisystem i endring

Grønn omstilling og bærekraftig utvikling handler om å bruke ressursene smartere og mer effektivt. Forskerne i prosjekte...

Disputas om å setje prislapp på naturen

Kva miljøverdiar går tapt for det norske samfunnet dersom jærstrendene eller Lofoten blir forringa? Det har Ana Faria Lo...

The Greenhouse

Miljøhumanistisk initiativ ved Universitetet i Stavanger

Smartby - forsking

Å skape smarte byar krev innsats frå både byplanleggarar, teknologar, energiekspertar, samfunnsvitarar og andre. UiS dri...

Frå vikingar til berekraft

Kva er samanhengen mellom viking-kampsport, berekraft og grønt medborgarskap i 2020? Det blir utforska i det nye forskin...

Breuhaus leder Future Energy Hub

I mai 2019 begynte Peter Breuhaus som prosjektleder i Future Energy Hub ved UiS. Prosjektet sikter på å skape grønnere o...

Vanskelig å oppnå mer bærekraftig cruiseturisme på Vestlandet

Det er usikkert hvordan cruiserederiene vil tilpasse seg mulige endringer i krav og vilkår. I en ny rapport skisserer to...

Knust av Skottland på vindkraft

Skotsk vindkraft gir arbeidsplasser, reduksjon av klimagasser og sikker kraftforsyning. – I Norge ser vi oss blinde på k...