Hanseatenes havn

Avaldsnes - Maktens havn

Published Endret

Avaldsnes - Maktens havn

For noen uker siden la arkeologisk museum tidsskrift frá haug ok heiðni ut en artikkel om Avaldsnes - Maktens havn, som kan leses her - hvor forfatterne og prosjektlederne Håkon Reiersen ved Arkeologisk Museum, UiS, og Arild Skjæveland Vivås, MUST Stavanger maritime museum, skrev om dette forskningsprosjektet. De skrev blant annet at svært lite av havneområdet på land og i sjøen så langt var utforsket - men siden forrige uke har Arkeologisk Museum gjort undersøkelser i havneområdet på Avaldsnes. Håkon Reiersen skriver: "Hypotesen var at det på Gloppe kunne ligge spor etter Hanseatenes havn - og det fant vi! Tidligere er det gjort mange funn i sjøen som kan knyttes til hanseatene. Nå har vi også sikre spor på land - de røper funn av hanseatiske ølkrus laget i Siegburg. Vi vet at hanseatene drakk medbrakt øl på Avaldsnes, for på 1400-tallet klaget de over at det var sjenkestopp her klokka 22!"

Det kommer flere oppdateringer fra dette prosjektet. Se bilder av utgravingen og noen av funnene her:

Avaldsnes - Maktens havn

Arkeologene graver, med kirken i bakgrunnen. Foto: Håkon Reisersen, AM/UiS

Avaldsnes - Maktens havn

Arkeologene graver, georadaren som står i bakgrunnen har vært til god hjelp. Foto: Håkon Reiersen, AM/UiS

Avaldsnes - Maktens havn

Theo G. Bell, Massimiliano Ditta og Kristoffer Hillesland (AM, UiS) diskuterer funnene. Foto: Håkon Reiersen, AM/UiS

Avaldsnes - Maktens havn

Stipendiat ved Arkeologisk Museum, Massimiliano Ditta, undersøker. Arkeolog Volder Demuth er i bakgrunnen. Han er ekspert på middelalderkeramikk. Foto: Håkon Reiersen, AM/UiS

Avaldsnes - Maktens havn

Funn av perle! Kan det være av rav? Foto: Theo G. Bell, AM/UiS

Avaldsnes - Maktens havn

Middelalderkeramikk. Foto: Theo G. Bell, AM/UiS

Avaldsnes - Maktens havn, foto: Terje Tvedt

Mange hele Siegburgkrukker er tidligere funnet i sjøen på Avaldsnes. Foto: Terje Tveit