Hopp til hovedinnhold

Universitetsfondet med ny pris for formidling og samfunnsengasjement ved UiS

Universitetsfondet i Rogaland innstifter en pris for ansatte og studenter ved Universitetet i Stavanger som har utmerket seg med fremragende formidling og samfunnsengasjement.

Publisert: Endret:

Prisen skal stimulere til forskningsformidling/-kommunikasjon, kunstnerisk formidling og samfunnsengasjement. 

– Vi ønsker å bidra til å få universitetet vårt ut til folket. Regionen har et faglig sterkt universitet som har klart å ta plassen som landets tredje mest forskningsintensive universitet målt i publisering per vitenskapelig ansatt. Vi håper at prisen og stipendet kan føre til at en større del av UiS vil ta en sterkere plass i samfunnsdebatten slik at flere får dra nytte av den kompetansen UiS har og som skapes på Ullandhaug, sier daglig leder i Universitetsfondet, Atle Simonsen.

I tråd med samfunnsoppdraget

– Vi er glade for at Universitetsfondet går i bresjen for en ny pris for formidling og samfunnsengasjement ved UiS. At ansatte og studenter blir oppmuntret til, og belønnet for, formidlingsaktiviteter og samfunnsengasjement er helt i tråd med vårt samfunnsoppdrag og vår ambisjon om være et åpent universitet, sier rektor Klaus Mohn.

Prisen deles ut av en representant fra Universitetsfondet under den offisielle semesteråpningen ved UiS i august hvert år. Prisen vil bestå av et stipend på 50 000 kroner og et diplom.

Juryen

Studenter, ansatte og organisatoriske enheter ved UiS kan nominere kandidater til prisen. Nominering av kandidater til prisen skjer innen 1. mai i det påfølgende kalenderåret prisen gjelder for. 

Rektor ved UiS vil lede juryen, som i tillegg vil bestå av prorektor for innovasjon og samfunn ved UiS, en representant fra Universitetsfondet, en representant fra media, en representant fra de vitenskapelig ansatte og leder av Studentorganisasjonen.

Deles ut første gang på semesteråpningen 2021

– Vi håper på å få gode forslag til kandidater, og gleder oss til å kunne dele ut prisen for første gang på semesteråpningen i august 2021, sier Simonsen.

UiS skal ta endelig stilling til prisen på styremøtet 11. mars.