Bergische Universität Wuppertal

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Undervisningsspråk

Engelsk

Det er også mulig å ta tyskkurs ved institusjonen:Deutschkursangebote_für_Gaststudierende_EN.pdf (uni-wuppertal.de)

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå)i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet. Dersom studenten også har B2 i tysk kan studenten også velge emner som går på tysk.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt

4

Antall friplasser per semester

4

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+ utveksling er fritatt for å betale skolepenger ved vertsinstitusjonen.

Stipendmuligheter

Erasmus + stipend i stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Vår semester 2024

1 April 2024 – 30 September 2024 (Undervisningsperiode: 8. April 2024 -19 July 2024) Høst semester 2024/25

1 October 2024 – 31 March 2025 (Undervisningsperidoe :7 October 2024 31 January 2025)

Valg av emner

Hvordan søke etter engelske emne

StudiLöwe(“Studienangebot“ > “Erweiterte Suche“ > “Lehrsprache“ = Velg “englisch“)

Du kan også finne emner tilbudt på de ulike fakultetene here

Studiepoeng i utlandet

1 studiepoeng = 1 ECTS credit

Bolig

Vertsinstitusjonen er behjelpelig med bolig.

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Tyskland.

Flere spørsmål?

Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no