Chonnam National University

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Sør-Korea på den koreanske halvøya har en rik historie, og har vært sete for eldgamle sivilisasjoner. Chonnam National University (CNU) ble etablert i 1954 og har i dag rundt 36 000 studenter og rundt 1100 internasjonale studenter. CNU ligger i Gwangju, en by med 1,5 millioner innbyggere. Gwangju ligger sør i Korea, ca. 2 timer med tog fra Seoul. Byen blir kalt 'City of Light' og har et rikt kulturliv og er mer autentisk koreansk enn noen av de større byene i nord.

Det er to campuser, "College of Fisheries and Ocean Sciences" som er aktuell for offshorestudenter ligger ca 30 minuttes bussreise fra hovedcampusen. Det går shuttelbusser mellom de to campusene.

Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med Chonnam National University. Avtalen gjelder utveksling for både bachelor- og masterstudenter ved UiS.

Undervisningsspråk

Engelsk og koreansk.

Krav om språkkunnskaper

Krav til engelskkompetanse er minimum karakter 4 på vitnemålet fra norsk videregående skole. Alternativet er å ta en engelsktest (IELTS eller TOEFL). Chonnam National University har følgende krav:

  • IELTS med overall score 6.0.
  • TOEFL (Internet based) med overall score 80 eller TOEFL (Paper based) med overall score 550.

I tillegg har Chonnam krav om at alle utvekslingsstudenter deltar på koreansk språkkurs. Alle studenter har 2 timer språkkurs pr. uke. Dette er gratis.

Karakterkrav

Chonnam National University krever at søkere har minimum C i snitt.

Antall friplasser per semester

Opp til 5 studenter pr semester

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser til CNU gjennom UiS sin avtale får fritak for skolepenger.

Stipendmuligheter

Semesterorganisering

Studieåret består av to vanlige semestre, hver bestående av 15 uker med undervisning, pluss valgfri sommer- og vinter sessions:

Høstsemester: slutten av august - slutten av desember
Vårsemester: slutten av februar - slutten av juni
Sommer session: ca. 25. juni - juli
Vinter session: ca. 20. desember - januar

Valg av emner

Du må ha visum for å studere i Sør-Korea. Når du har fått opptaksbrev fra universitetet kan du søke om visum ved Sør-Koreas ambassade.

Se osgå emneliste

Studiepoeng i utlandet

Studiepoengsystemet er et annet enn i Norge. Belastningen skal ligge på mellom 12 og 21 credits i semesteret. En arbeidsmengde på 15-18 credits blir anbefalt for internasjonale studenter av mange koreanske universiteter. Gjennomsnittlig er 16 credits ca. 30 studiepoeng.

Et kurs ved CNU er normalt vektet til 3 koreanske studiepoeng = 6 ECTS og tilsvarer 3 timer per uke, totalt 45 timer per semester.

OBS! Kurs på førsteårsnivå godkjennes normalt ikke ettersom disse er vurdert til å være på norsk vgs. nivå.

Bolig

Internasjonale studenter er prioritert ved tildeling av studentbolig. Internatet ligger på campus, ca. 5 minutters gange fra forelesningssalene. Du vil få informasjon om hvordan du kan søke om studentbolig når du har fått tildelt studieplass ved universitetet. Vær oppmerksom på alle studentboliger deles av to personer (twin bedroom).

Information om bolig

Visum

Du må ha visum for å studere i Sør-Korea. Når du har fått opptaksbrev fra universitetet kan du søke om visum ved Sør-Koreas ambassade.