Hopp til hovedinnhold

Luleå tekniska universitet

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

LTU ligger i den sjarmerende byen Luleå ved Østersjøen og har ca. 16 000 studenter. Luleå Tekniske Universitet er medlem av Nordlysnettverket som åpner for at alle studenter ved UIS, uansett studieprogram, kan reise på utveksling dit.

LTU er Sveriges nordligste tekniske universitet og tilbyr bl.a. forskning og utdanning innen "Business Administration", "Technology and Social Sciences", "Civil, Environmental and Natural resources engineering", "Computer Science, Electrical and Space Engineering" og "Engineering Sciences and Mathematics". Målet er å skape Sveriges beste studentmiljø. LTU har emner innem stort sett alt i ingeniør- og teknologiutdanning og har et spesielt bra tilbud for studenter som ønsker å kombinere teknologi og driftsledelse.

LUT og UiS er begge medlemmer av Nordtek , et nettverk av tekniske universiteter i Norden, som tilbyr utveksling. Avtale ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (bachelor og/eller masternivå). Studenter på «Offshoreteknologi - Industriell teknologi og driftsledelse» (master) vil bli prioritert.

Undervisningsspråk
Engelsk og svensk.
Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk eller svensk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.
Karakterkrav
Ingen karakterkrav.
Antall utvekslingsplasser totalt

Erasmus+avtale: 1-2 plasser for studenter ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (bachelor og/eller masternivå).

Studenter på «Offshoreteknologi - Industriell teknologi og driftsledelse» (master) vil bli prioritert.

Det er også mulighet for utveksling og stipend via Nordlys eller Nordtek nettverket.

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på Erasmus+- eller Nordlys-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.
Stipendmuligheter

Erasmus+ eller Nordlysstipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: September - januar.
Vårsemester: Januar - juni.

Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frist for innlevering av bachelor- og masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon.  

Valg av emner

Valg av emner.

For studenter ved Master of Sciene in Industrial Asset Management , se Master Programme in Maintenance Engineering

Studiepoeng i utlandet
30 ECTS = 30 studiepoeng.
Bolig
Informasjon om bolig.
Visum
Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Sverige.
Flere spørsmål?