Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet er Sveriges nordligste universitet. Hovedcampus ligger 5 km fra Luleå sentrum, en koselig havneby med ca. 46 000 innbyggere. Universitetet samarbeider tett med industri og næringsliv.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

LTU ligger i den sjarmerende byen Luleå ved Østersjøen og har ca. 16 000 studenter. Luleå Tekniske Universitet er medlem av Nordlysnettverket som åpner for at alle studenter ved UIS, uansett studieprogram, kan reise på utveksling dit.

LTU er Sveriges nordligste tekniske universitet og tilbyr bl.a. forskning og utdanning innen "Business Administration", "Technology and Social Sciences", "Civil, Environmental and Natural resources engineering", "Computer Science, Electrical and Space Engineering" og "Engineering Sciences and Mathematics". Målet er å skape Sveriges beste studentmiljø. LTU har emner innem stort sett alt i ingeniør- og teknologiutdanning og har et spesielt bra tilbud for studenter
som som ønsker å kombinere teknologi og driftsledelse.

LTU og UiS er begge medlemmer av Nordtek , et nettverk av tekniske universiteter i Norden. Det er mulig å få Erasmus+ stipend for utveksling til LTU.

Undervisningsspråk

Engelsk og svensk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk eller svensk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

Erasmus+avtale: 1-2 plasser for studenter ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (bachelor og/eller masternivå).

Studenter på «Offshoreteknologi - Industriell teknologi og driftsledelse» (master) vil bli prioritert.

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+- eller Nordlys-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Studenter som reiser via en Erasmus+-avtale får et Erasmus+-stipend i tillegg til støtten fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: September - januar.
Vårsemester: Januar - juni.

Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frist for innlevering av bachelor- og masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon.

Valg av emner

Valg av emner.

For studenter ved Master of Sciene in Industrial Asset Management , se Master Programme in Maintenance Engineering

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng.

Bolig

Informasjon om bolig.

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Sverige.

Flere spørsmål?