Paris Cité University

Karakterkrav

Ingen

Antall utvekslingsplasser totalt

4

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på utveksling gjennom Erasmus+-programmet er fritatt for skolepenger ved vertsinstitusjonen.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng.

Bolig

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til Frankrike. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum.

Flere spørsmål?