University of Extremadura

Har du hørt om Extremadura? Det er en autonom region på grensen mot Portugal som består av Spanias to største provinser: Cáceres og Badajoz. Hovedstaden er Mérida. Romerske ruiner, middelalderbyer, eldgamle tårn og befestede herskapshus gjør Extremadura til et sted med betydelig historisk arv. Det er også en vill region med dramatisk landskap, tynt befolkede fjellområder, tette skoger og store gressletter. Gå tur til en fjelltopp, besøk en arabisk festning og sitt i et romersk amfiteater!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Universidad de Extremadura var grunnlagt i 1973 på initiativ fra det spanske utdanningsdepartementet. Det har et bredt fagtilbud og rundt 25 000 studenter. Universitetet har campuser i hver av de tre største byene i regionen, Cáceres, Mérida og Badajoz, samt et litt mindre universitetssenter i Plasencia. De finnes også tre astronomiske observatorium.

UiS/HV har Erasmus+ utvekslingsavtale med Cáceres innen sykepleieutdanning (Faculty of Nursing and Occipational Therapy).

Undervisningsspråk

Spansk og engelsk.

Krav om språkkunnskaper

B1 i spansk er nødvendig i tillegg til engelskkunnskap.

Karakterkrav

God studieprogresjon, dvs alle emner ved UiS, både teori og praksis, må være bestått før utreise.

Antall utvekslingsplasser totalt

2 plasser for B-SYKEPL studenter

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitet.

Stipendmuligheter

Erasmus+ stipend kommer i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Valg av emner

Medisinsk eller kirurgisk praksisperiode.

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 sp

Bolig

Studenter som reiser på praksisutveksling vil få informasjon om bolig i løpet av prosessen. Våre samarbeidspartnere gjør sitt ytterste for å skaffe til veie en egnet bolig, men studenter må påregne noe reisetid mellom praksisplass og bosted. Sykepleiestudenter vil vanligvis bo på Caceres campus.

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et land i Norden eller Europa. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Spania.

Vaksiner

Følg https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/. Som sykepleiestudent bør du følge anbefalingene for «gruppe 2» i FHIs retningslinjer.

Som praksisstudent kommer du i nærkontakt med mange ulike mennesker i ulike situasjoner, og vi anbefaler vaksinering for hepatitt A og hepatitt B. Merk at hele vaksinasjonsprosessen (Hep B) kan ta opptil 6 måneder. En grunnvaksinering med tre doser fordelt på ½ år gir vanligvis livslang beskyttelse.

Sjekk også UD’s reiseinformasjon på «Helse-sider» for det spesifikke landet.

MERK: Alle studenter må fremvise negativ TB test og negativ MRSA test etter tilbakekomst til Norge.

Du må gå i gang med vaksiner allerede på søknadstidspunkt.

Forsikring - helsefag

Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleierforbund anbefales.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider.

Flere spørsmål?